PENGETRØBBEL: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og forbundet kan vente seg en betydelig regning etter Bergen-VM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.
PENGETRØBBEL: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og forbundet kan vente seg en betydelig regning etter Bergen-VM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

Cykleforbundet i mer trøbbel etter Bergen-VM: – Ikke akseptabel regnskapsføring

Ekspert stusser over forbundets håndtering av økonomien i Sykkel-VM - et forbund som bare året før mesterskapet måtte bytte revisor etter intern misnøye.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Pengene fortsetter å strømme inn til Norges Cykleforbund (NCF) via Vipps-aksjonen som ble igangsatt etter at mesterskapet var over.

Og de pengene vil komme godt med. For som BT blant annet omtalte onsdag kveld, er det ikke bare det ventede underskuddet fra Bergen-VM som tynger på forbundet.

– Det ser underlig ut

For underskuddet fra VM i terrengsykling på Hafjell i 2014 er noe som fortsatt hefter ved forbundet og forverrer det som er ventet å bli noe tilnærmet en økonomisk krise i norsk sykkelsport.

Kort fortalt: terrengsykkel-VM gikk mange millioner i underskudd. I stedet for å ta det tapet der og da, gjorde man i stedet om aksjeselskapet MTB Events Norway AS, som var heleid av forbundet, om til Bergen 2017 AS. Milliongjelden ble så gjort om til aksjekapital, noe som, enkelt fortalt, betyr at forbundet er avhengig av et overskudd etter Bergen-VM for å unngå å dekke milliontapet fra Hafjell-VM.

Denne måten å styre økonomien på imponerte ikke førsteamanuensis ved NHH, Finn Kinserdal, nevneverdig da TV 2 ba han vurdere dette i vår - etter at flere sentrale kilder i Sykkel-Norge hadde tatt kontakt med TV 2 for å melde sin bekymring.

– Hvor stort var underskuddet i terrengsykkel-VM, og hva ble gjort med det underskuddet?

– Underskuddet er, så vidt jeg kan se, på 5,3 millioner kroner fra terrengsykkel-VM. Det de gjorde var å nulle den gjelden i det selskapet (som arrangerte VM). Det gjorde de ved å konvertere det til aksjekapital. Oppe i Sykkelforbundet skulle man da tro at de hadde resultatført de 5,3 millionene og tatt det tapet og blitt ferdig med det. Det har de ikke gjort. Det de har gjort er at de har avsatt deler av det underskuddet, 1,8 millioner, mens resten av underskuddet står som en verdi på aksjene i selskapet som nå heter Bergen 2017 AS. Det ser underlig ut. Det betyr at de må være ganske trygge på at de får et overskudd på Sykkel-VM. Og det er de jo ikke trygge på. De skriver jo i regnskapet for 2016 at de er usikre på det. At det er mange usikre faktorer. Jeg synes også at det ville ha vært ryddigst å ta tapet fra Hafjell-VM, blitt ferdig med det, og så la Sykkel-VM i Bergen være sin egen inntektspost og starte med blanke ark, sier Kinserdal.

– Hvis du ikke har gjort det, er det i strid med regnskapsreglene

– Det at de ikke tok hele tapet (fra Hafjell-VM), betyr det på godt norsk at de startet Bergen-VM på minussiden?

– I Bergen-VM 2017 AS er det ryddet opp, men oppe i Norges Cykleforbund er de ikke ferdige med det tapet. Der må de se det an om det kommer et netto overskudd fra Sykkel-VM i Bergen.

– Så kort fortalt: i stedet for å gjøre seg ferdig med et underskudd, så har man ført det videre til neste arrangement, i et håp om at et eventuelt overskudd skal dekke over det underskuddet. Er det riktig forstått?

– Det er riktig forstått, ja.

– Hva vil du kalle slik type regnskapsføring?

– Hovedspørsmålet er hvor trygge de er på budsjettet sitt. Hvis de har et budsjett som viser omtrent null eller et lite overskudd (som de har hatt, journ. anm), så er ikke dette akseptabel regnskapsføring. Ikke akseptabel regnskapsføring.

– Hvorfor ikke?

– Fordi man skal skrive ned en aksjepost til det du tror den er verdt. De skal ha en ganske god dokumentasjon til revisor som viser et positivt budsjett til Sykkel-VM. Så det er på en måte kravet. Og hvis du ikke har gjort det, er det i strid med regnskapsreglene.

– Snakk med vår revisor

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen møtte media i Bergen torsdag, og 61-åringen svarte da følgende på TV 2s spørsmål.

– På det tidspunktet visste vi ikke hva som kom til å skje med VM i Bergen, så gjelden ble konvertert til egenkapital. Men regnskapet for Bergen-VM, blir regnskapet for Bergen-VM. Det er ingenting som dras med fra gammelt av, sier han.

– Men det henger fortsatt over dere i forbundet?

– Det er helt korrekt.

– Ville det ikke da ha vært enklere å starte med blanke ark ved et nytt arrangement?

– Man kunne ha nullet selskapet og tapt pengene. I stedet bestemte vi oss for å se på om dette er mulig å gjøre noe med på lengre sikt. Jeg mener fremdeles at det var riktig beslutning. Vi vet fortsatt ikke hvordan ting vil ende. Nå er i alle fall pengene ikke tapt.

– Hva sier du til at dette blir beskrevet som uakseptabel regnskapsføring?

– Da må han snakke med vår revisor. Det er han som har anbefalt oss å gjøre det på denne måten.

Måtte bytte revisor mot sin vilje

At Sykkel-VM i Bergen kommer til å gå med et betydelig underskudd, er, som også Tiedemann Hansen har bekreftet i senere tid, ingen hemmelighet.

Og varsellampene har vært der lenge.

Bekymringen var at VM på hjemmebane skulle bli like ødeleggende for økonomien i sporten som det forrige VM på hjemmebane, i Oslo i 1993, ble. Underskuddet etter Oslo-VM ble man ikke kvitt før langt ut på 2000-tallet. Arrangøren den gang ble, ironisk nok, dømt for brudd på regnskapsloven to ganger.

Så stor bekymring har det vært rundt økonomien i Bergen-VM at det på NCFs Forbundsting i februar 2016 ble vedtatt, mot Forbundsstyrets vilje, at NCF måtte bytte revisor.

Ut gikk H. C. Andersen, som hadde revidert NCFs regnskap siden 2005. Inn kom BDO. 46 stemmer mot 43.

Dette skjedde, etter det TV 2 vet, fordi flere mente at økonomien ikke ble tilstrekkelig ivaretatt.