FARSKAPSKLUSS: Jon og samboeren var lykkelige foreldre, men ikke på papiret.
FARSKAPSKLUSS: Jon og samboeren var lykkelige foreldre, men ikke på papiret. Foto: Privat

Jon (40) og samboeren Elin søkte om begges etternavn for datteren deres – svaret ble en overraskelse

Jon L. Nybakke og Elin har vært samboere i 12 år. Da datteren kom til verden, var Jon selvsagt med på fødselen – men vel hjemme kom overraskelsen i posten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg må innrømme at det var en veldig ubehagelig følelse å få svart på hvitt at jeg ikke er registrert som faren, sier Jon L. Nybakke.

For tre måneder siden fikk han og samboeren gjennom 12 år en datter på sykehuset i Bærum. Alt gikk som det skulle.

De valgte å bruke begge foreldrenes etternavn da de sendte inn navneønsket til folkeregisteret, men etter kort tid kom avslaget i posten.

«Med dette gjør vi oppmerksom på at vi ikke kan godkjenne etternavnet/mellomnavnet som er valgt for barnet, da vi ikke har mottatt erklæring om farskapet.», skrev Skatteetaten i brev adressert til mamma Elin.

– Jeg kan ikke skjønne hva som har skjedd, sier Jon.

– Jeg har vært deltakende hele veien, har vært med på helsestasjonen, og selvsagt med på hele fødselen. Vi har møtt fantastisk helsepersonell hele veien, men ingen har fortalt meg at jeg må gjøre noe spesielt for å bli registrert som far, sier han til TV 2.

Lovpålagt å registrere farskap

Jon og flere andre fedre har havnet midt i en uenighet om hvem som har ansvaret for å registrere farskap. Før har det nemlig vært slik at jordmødrene hadde et skjema klart på fødestuen, som fedre kunne signere. Ifølge helsepersonell-lovens paragraf 35 har lege og jordmor en plikt til å gi melding om fødsel til folkeregisteret. I denne meldingen skal det etter barnelovens paragraf 3 og 4 også opplyses hvem som er far til barnet. Dette presiserer skatteetaten i et brev til Helsedirektoratet tidligere i år.

I brevet fra folkeregisteret stod det at Jon ikke var registrert som far til datteren sin.
I brevet fra folkeregisteret stod det at Jon ikke var registrert som far til datteren sin.

Men i overgangen til digital fødselsmelding skaper farskapsregistrering hodebry. Skjemaet som kreves for farskap kommer nemlig på papirark, og krever fysisk signatur.

Den ekstrajobben ønsker fødestuene å slippe, og ber om at registreringen av farskap skjer under svangerskapskontrollen, altså mens mor fortsatt er gravid.

Økende problem

Skatteetaten sier til TV 2 at de ser en økning i henvendelser fra menn som oppdager at de ikke er registrert som fedre i Folkeregistret. Problemet oppstår kun der foreldre ikke er gift. For gifte foreldre skjer registreringen automatisk.

Sjekk navnet ditt:

Trykk her for å søke på ditt etternavn og sjekke hvor mange som har det.

Et etternavn regnes som beskyttet dersom 200 eller færre personer i Norge heter det. For at du skal kunne ta et beskyttet etternavn, må alle som allerede heter det, samtykke.

Du kan også ta et beskyttet etternavn dersom du har en tilknytning til navnet.

– Det er uheldig når det tar lang tid før farskap blir registrert i Folkeregisteret og fedre ikke blir informert om den manglende registreringen, sier Merete Bergeland Jebsen, pressesjef i Skatteetaten til TV 2.

Jon sier at det var brevet med avslag på navnet som gjorde ham oppmerksom på at han ikke var registrert som far. Etternavnet Nybakke er det så få i Norge som har, at det kun er de som har tilknytning til navnet som kan ta det i bruk. Det vil si at dersom faren hadde et mer vanlig etternavn, ville ikke avslaget kommet.

– Vi hadde kanskje funnet ut av det allikevel, men det var veldig tydelig da vi fikk avslag på navnet hennes, sier han.

Da Skatteetaten ble kjent med utviklingen skrev de et brev til Helsedirektoratet og Direktoratet for eHelse, der de ba om at helseforetakene sørger for at farskap registreres slik de er lovpålagt å gjøre.

Brevet ble sendt fordi de hadde fått meldinger om at noen kvinneklinikker ville slutte å ta imot farskapserklæringer, og isteden henvise fedre til NAV.

– Utfordring i mange år

Jons datter ble født på Bærum sykehus. Assisterende avdelings-jordmor Anne-Mary Åfløydal ved fødeseksjonen sier til TV 2 at det må ha skjedd en glipp i forbindelse med at Jons datter ble født. Hun sier de alltid spør fedre om de har med seg farskapserklæringen. Men hun legger ikke skjul på at de ønsker å slippe.

– Dette har vært en stor utfordring i mange år, fordi vi må løpe etter nybakte fedre med et skjema, sier hun.

Hun forklarer at de opplever at det er færre henvendelser fra fedre nå enn før, fordi hun mener de fleste har fått registrert farskapet under svangerskapet.

Men hvis opplysningene fra skatteetaten stemmer, kommer altså henvendelsene nå til skattekontorene isteden.

Åfløydal påpeker at de ukentlig må sende inn skjemaer med farskapserklæringer, men at det oppleves tungvint at dette fremdeles må gjøres med et papirskjema nå som selve fødselsmeldingen skjer digitalt. Gjennom Jordmorforeningen har de tatt opp saken med myndighetene flere ganger.

– Ingenting er bedre enn om dette kan gjøres elektronisk, eller aller helst at alle fedre sørget for at det var på plass før de kom til fødestuen. Det hadde vært en veldig stor lettelse for oss, og dessuten sikret at alle barn blir registrert med far, sier hun.

Men inntil en digital mulighet er på plass, må jordmødrene fortsette med den jobben. Helsedirektoratet har sendt brev til alle Helseforetakene der de presiserer at jordmor og lege har lovpålagt ansvar for å registrere farskap, og at de ikke kan henvise fedre til NAV, slik noen kvinneklinikker ønsket.

Vil forbedre

Både Skattedirektoratet og Helsedirektoratet anbefaler at registrering av farskap skjer under svangerskapet. For enn så lenge er det bare ved personlig oppmøte og et standardisert skjema farskapet kan registreres. Det kan skje på følgende steder: Skattekontoret, NAV, hos dommer, hos jordmor eller lege i forbindelse med svangerskapskontroll og på sykehuset ved fødsel.

Statteetatens pressesjef sier at de jobber med å forbedre prosessen, men at det er komplisert.

– Registrering av farskap involverer mange etater. NAV eier dagens skjema, Barne- og likestillingsdepartementet eier barneloven, Skatteetaten eier Folkeregisteret. I tillegger Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse involvert.

– Etatene er i dialog for å finne muligheter for å forbedre registreringsprosessen, sier Bergeland Jebsen.

Bomtur

Jon har nå vært på skattekontoret i Sandvika, og sørget for at han står registrert som datterens rettmessige far. Riktignok etter en bomtur.

– Jeg dro dit uten samboeren først, men vi måtte møte opp begge to for at det skulle gå i orden, sier han. Han skulle ønske det stod presisert i brevet der det kun minnes om at han må huske legitimasjon.

Han ønsker ikke overdramatisere problemet, men synes det er viktig å få fram at ugifte fedre må passe på dette selv, og minne om at dette ikke skjer automatisk.

– Jeg tenker jo ikke på det under ni måneder med kontroller og en lang fødsel er rart at jeg må ha med legitimasjon og si at det er jeg som faktisk er faren, sier han.

Han håper denne saken kan sørge for at flere vordende fedre ordner opp på forhånd, slik at ingen barn risikerer å stå uten registrert far dersom det skulle skje noe dramatisk. Han mener også det er på tide at de ulike registrene og etatene kommuniserer bedre.

– Jeg hadde jo fått innvilget pappapermisjon da jeg fikk avslag på navnet, det er jo nesten morsomt, sier han.