Nok en gang er det maktkamp i Arbeiderpartiet. Nok en gang hagler beskyldningene om at gamle maktsyke gubber holder unge kvinnelige talenter nede. Debatten preges av en god del situasjonsbestemt feminisme, vikarierende argumenter og en ikke ubetydelig dose hersketeknikker.

For er egentlig de «unge flinke jentene» tapere i Arbeiderpartiet? Nei. De er ikke det.

Det er flust av dem i sentrale posisjoner i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

(For ordens skyld: Jeg skriver «unge flinke» i hermetegn, altså ment som ironi)

Les også: Maktkampen hvor alle er tapere

La oss ta en titt på fasiten: Det er 16 lederposisjoner i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. 4 medlemmer av gruppestyret, og 12 talspersoner, såkalte fraksjonsledere i hver sin fagkomite. Totalt 8 kvinner og 8 menn. Kun 2 av mennene er under 50 år. Alle kvinnene er enten i tretti- eller førtiårene.

I gruppestyret sitter det fire politikere. (Det er de som leder stortingsgruppen) To menn (Jonas Gahr Støre og Per Rune Henriksen) Begge er 57 år. To kvinner (Hadia Tajik og Lene Vågslid) De er 34 og 31 år.

Ser vi på fraksjonsledere, såkalte talspersoner er det seks av hvert kjønn, og bildet er det samme. Ta kvinnene først:

 • Hadi Tajik (34) Justiskomiteen
 • Anette Trettebergstuen (36) Familie – og kulturkomiteen
 • Marianne Marthinsen (37) Finanskomiteen
 • Helga Pedersen (44) Kommunal- og forvaltningskomiteen
 • Else May Botten (44) Næringskomiteen
 • Anniken Huitfeldt (47) Utenriks- og forsvarskomiteen

Gjengen med mannlige fraksjonsledere fremstår som reneste geriatrisk avdeling i forhold:

 • Martin Kolberg (68) Kontrollkomiteen
 • Dag Terje Andersen (60) Arbeids- og sosialkomiteen
 • Terje Aasland (52) Energi- og miljøkomiteen
 • Trond Giske (50) Kirke- utdannings- og forskningskomiteen
 • Eirik Sivertsen (45) Transport- og kommunikasjonskomiteen
 • Torgeir Micaelsen (38) Helse- og omsorgskomiteen

Snittalder på de mannlige lederne er 53,4 år, på de kvinnelige: 38,4 år.

Som om det ikke er nok: Av Aps fraksjonsledere, er det fire som har det prestisjefylte vervet som leder av den stortingskomiteen de sitter i. To kvinner på 34 og 49 år. To menn på 50 og 68 år.

Det kan se ut som at den evige maktkampen mellom unge kvinner og gamle menn i Ap har utviklet seg til å bli en bunnsolid allianse, som gagner dem begge. Taperne er eldre kvinner og yngre menn. Hvem er det egentlig som snakker de «unge flinke guttene» sin sak? Ikke mange. I den grad det er noen som forbigås og holdes nede av de gamle gubbene, så er det de «unge flinke guttene», ikke de «unge flinke jentene».

Partiledelsen i Ap jobber nå med å sette sammen det nye laget med ledere i stortingsgruppen. Av de 25 mannlige politikerne de kan velge mellom, er åtte av dem i tjue- og trettiårene. Det er altså ikke mangel på «unge talentfulle gutter» i Arbeiderpartiet, selv om en kanskje skulle tro det. Foreløpig er to av åtte «mannlige» plasser tatt av Støre (57) og Giske (50). Martin Kolberg (68) ligger i tillegg godt an til gjenvalg som leder av Kontrollkomiteen. Espen Barth Eide (53) sikter seg inn på lederjobben i Utenrikskomiteen.

Kan se ut som «alliansen» mellom unge kvinner og eldre menn fortsetter som før i Arbeiderpartiet. I så fall er de «unge flinke jentene» fortsatt vinnere, mens de «unge flinke guttene» taper.