Det er klart etter at Høyre har bestemt seg for å stemme mot planene i bystyret. Det opplyser kilder i Høyre til TV 2.

Dermed er det klart at saken blir nedstemt i bystyret. Bare Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil stemme for å bygge blokken.

Planene om å bygge blokken rett ved Majorstua skole har skapt kraftige reaksjoner. De 950 elevene ved skolen har allerede minst boltreplass per elev av samtlige skoler i Oslo.

Foruten en trang skolegård, har elevene mulighet til å bruke en plen som ligger ved skolen. Det er her OBOS vil sette opp bygget.

Blokken ville tatt mye lys og sol fra skoleplassen. I tillegg har skolen uttrykt bekymring for at flere år med støy fra byggeplassen vil være skadelig for elevenes helse og læring.

Saken skal opp for endelig votering i bystyret i oktober.