Full splid om nøytrale snusbokser:

– Vi har ikke ett dokumentert tilfelle med snus og død

Helseminister Bent Høie (H) mener ungdomsgenerasjonen i Norge nærmest er like tobakkavhengige som før.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kampen om snusboksens utseende er i full gang i Oslo byfogdembete.

Mandag startet saken mellom Skandinavias største snusprodusent, Swedish Match, og den norske stat.

Swedish Match har gått til sak mot staten, etter at de innførte lovendringen som påbyr alle tobakkprodusentene å ha nøytrale snusbokser.

Kan ikke sammenlignes

Loven ble innført i år, men tobakksprodusentene har fått ett års frist på seg og har altså fram til 1. juli 2018 på å innføre en nøytral emballasje på tobakk- og snusprodukter.

Men Swedish Match gir seg ikke.

– Nøytrale pakninger er en meget langtgående regulering. Vi mener det ikke står i proposisjon til skaderisikoen som kan kobles til snus. Nøytrale pakninger likestiller snus med røyk, og vi må huske at sigaretter tar livet av 6000 nordmenn hvert år. Men vi har ikke ett dokumenter tilfelle hvor snus er dødsårsaken. Det er så stor forskjell, sier talsperson for Swedish Match, Patrik Hildingsson til TV 2.

Helseminister Bent Høie (H) har lenge kjempet for nøytrale snus- og røykpakker. Han mener det er et viktig virkemiddel for å forhindre at stadig unge begynner med snus.

– Det er færre som røyker, men i motsetning til andre land så har Norge og Sverige en ungdomsgenerasjon som er nesten like tobakksavhengige som før, fordi de har byttet ut røyken med snusen, sier Høie.

Han mener snus er blitt en vei for ungdom inn i tobakksavhengighet, og vil gjøre alt for å snu trenden.

– Erfaringer fra Australia viser at nøytrale pakker virker godt mot rekruttering av tobakkavhengige blant ungdom, og at færre begynner med det. Det fremhever også i større grad helseadvarselen, sier Høie.

Slutter med røyk

Swedish Match mener snus allerede er underlagt et strengt lovverk.

– Det er allerede strengt regulert, med aldersgrenser, selvbetjeningsforbud og at det står bak stengte dører i butikker, sier Hildingsson.

Han mener også at norske myndigheter undergraver betydningen snus har hatt for at så mange nordmenn har stumpet røyken.

– Den vanligste måten å slutte å røyke på, er å begynne med snus i stedet. Det er forklaringer på hvorfor røyken går så kraftig ned i Norge, sier Hildingsson.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener selve snusboksene har mye å si for om unge begynner med snus eller ikke.

– Hensikten er jo å ta bort reklameeffekten. Unge er opptatt av image-bygging, og da velger du kanskje en variant som enten sier om du er jente, finansanalytiker eller hockey-spiller. Det er for imaget du gjør det, mener Ryel.

Påbud om nøytrale tobakksprodukter er innført i både Australia, Frankrike og Storbritannia. Også i disse tre landene har produsenter gått til sak mot staten for å stanse et påbud. I alle tre landene har produsentene tapt.

Det er satt av hele fem dager hos Oslo byfogdembete til å behandle den svenske tobakksprodusentenes krav om en midlertidig forføyning når det gjelder snusprodukter. Det er denne forføyningen som nå skal behandles.

Selskapet mener påbudet fra regjeringen er en ulovlig handelsrestriksjon i strid med EØS-avtalen, og mener derfor at innføringen av lovendringen må utsettes i påvente av resultatet av selve rettssaken i tingretten – en sak som ennå ikke er berammet.