eDet fem timer lange møtet skjedde etter det TV 2 kjenner til på et advokatkontor i Teheran.

I tillegg til Leila Bayats (36) iranske advokat, deltok advokat Preben Kløvfjell på Skype fra Oslo.

– Etter at vi sendte en begjæring til Utlendingsnemnda om omgjøring så har UNE og ambassaden tatt tak i saken, og vi har i dag hatt et møte med ambassaden og klient, sier han.

Trodde ikke dommen

Leila ble skilt fra sin 13 år gamle sønn i Steinkjer, og sendt tilbake til Iran på kvinnedagen 8. mars i år, fordi UNE mente dommen på 80 piskeslag i Iran var falsk.

Bilder og video av ryggen til Bayat etter piskingen mandag, som skulle bevise at hun hadde snakket sant om dommen, setter henne i fare, advarte den norskiranske menneskerettighetsadvokaten Mahnaz Parakand.

– Hun risikerer 74 nye piskeslag og kan bli dømt til ett års fengselsstraff på grunn av propaganda mot regimet.

Begjærer omgjøring

Bayats advokat Preben Kløvfjell er fornøyd med at norske myndigheter handler raskt. Han har sendt en begjæring til Utlendingsnemnda (UNE) om å gjøre om utvisningsvedtaket, og slik at Leila kan komme tilbake til Norge og gjenforenes med sønnen i Steinkjer.

– Har du tro på at UNE svarer innen fristen du har satt torsdag?

– Vi er optimistiske i forhold til at Utlendingsnemnda nå synes å prioritere saken, men så får de svare for om de klarer å overholde den fristen vi har anmodet om at de skal holde seg innenfor. Det ligger litt i sakens natur at vi mener dette er en sak som haster og som bør prioriteres.

Ny rapport

UNE har ingen kommentar til møtet i Iran søndag, og vil komme tilbake med svar etter at de er blitt orientert om møtet.

Iranske eksperter skal nå gå gjennom alle dokumentene knyttet til den ti år gamle dommen, og piskingen mandag, og skal utarbeide en ny rapport til den norske ambassaden i Teheran.

Utvisningen av Bayat skjedde på grunnlag av tidligere påstander fra ambassaden om at dommen var falsk. Ambassaden avviste den gang eksperter i Norge og Iran, som mente dommen var ekte.