Kritisk til byggeplaner i oslo:

– Kommunen hører ikke på lokalmiljøet

Venstre mener fortetting i byene har gått for langt, og vil ha en lovendring. Samtidig vil byrådet i Oslo vil bygge høyhus ved siden av byens største grunnskole.

Midt i et av Oslos mest trafikkerte veikryss ligger Majorstuen skole. 950 elever fra 1. til 10. klasse deler en skolegård som er langt mindre enn Helsedirektoratets retningslinjer for en så stor skole.

– Helsedirektoratet anbefaler at det skal være 25 kvadratmeter uteareal per elev. På Majorstuen skole har vi tre kvadratmeter uteareal per elev, sier Adrian Golamini, 9. klassing og medlem i elevrådet på skolen.

14 etasjers boligblokk

Majorstuen skole er dermed den skolen som har minst uteareal per elev blant alle skolene i Oslo.

Ved siden av skolegården ligger en liten plass med en gressplen, Fonteneplassen, som elevene kan bruke. Men akkurat her vil byrådet i Oslo la OBOS bygge en boligblokk på 14 etasjer. Dette prosjektet kjemper nå skoleledelsen og elevene hardt imot.

– Dette bygget vil komme så tett inntil skolen at skoleområdet blir enda mer innelukket enn det er i dag. Elevene vil få enda mindre tilgjengelig uteareal, og skolen vil miste lys, sier assisterende rektor Jonas Persson til TV 2.

Det opprinnelige forslaget fra OBOS var et bygg på hele 22 etasjer. Etter massive protester ble planen justert til et bygg på 14 etasjer. Dette vil fortsatt få store konsekvenser for skolen, ikke minst når de mindre barna bruker uteområdene på Aktivitetsskolen på ettermiddagen.

– Våre uteområder vil bli skyggelagt deler av dagen. OBOS har sagt at det er mellom klokken 14 og 16 det vil være verst, og det er da Aktivitetsskolen er her, forteller Golamini.

Skolen mener også at flere år med støy fra byggeplassen, rett opp mot skolebygningen, vil være skadelig for elevenes helse og læring.

– Vi er bekymret for konsekvensene for elevene, og for deres mulighet til å konsentrere seg. Byggearbeidet kommer så tett på skolen at det vil være skadelig både for elevenes innemiljø og utemiljø, sier Persson.

– Bør ikke bygges

Venstres nestleder, Ola Elvestuen, har engasjert seg i kampen mot byggeprosjektet ved Majorstuen skole.

– Dette bygget bør definitivt ikke bygges. Her vil byrådet ødelegge et uterom som fungerer godt, og som er viktig for elevene ved skolen. Dette er et godt eksempel på hvordan kommunen tydeligvis hører mer på eiendomsutviklere enn på lokalmiljøet, sier Elvestuen.

I alle de store norske byene er det omfattende planer om å bygge tettere og høyere. Dette har gått for langt, ifølge Venstre.

– Jeg mener at det nå er altfor stort fokus på å bygge høyere og tettere. Vi skal bygge boliger, men vi må ta mer hensyn til byenes historie og de gode byrommene som allerede eksisterer. Nå blir det bygget for høyt, for tett og for fort, sier Elvestuen.

Vil endre loven

Elvestuen vil nå at Stortinget endrer lovverket for kommuneplanlegging. Han mener det nåværende systemet har gitt for stor makt til utbyggerne – på bekostning av innbyggerne.

– Vi har et plansystem i ulage. Vi har et krav om juridisk bindende kommuneplaner, som kom i ny plan- og bygningslov. Det trenger vi å fjerne igjen, og det må vi gjøre fra Stortingets side, sier Elvestuen.

Ifølge nye anslag fra Prognosesenteret er det heller ikke nødvendig å bygge så mange boliger i Norge som man tidligere har trodd. Lavere befolkningsvekst og mindre innvandring enn ventet gjør at man kan bygge 32.000 boliger i Norge årlig, og ikke 37.000 som tidligere antatt.

Elvestuen mener det nå er på tide at kommunene tar et steg tilbake.

– Nå tas de større beslutningene for tidlig i prosessene, og det ender opp med planer som først og fremst legger til rette for de store utbyggerne og de verste spekulantene, sier Elvestuen.

Tror ikke på planer om uteområder

Det er byrådet i Oslo, med Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne, som har gitt klarsignal for høyhuset ved Majorstuen skole. De mener de har fått til en god balanse mellom de ulike ønskene.

– Vi har redusert utbyggers prosjekt betydelig, fra 22 etasjer til 14. Vi har også stilt ganske strenge krav til utearealene som boligprosjektet har. De får i bedre tilleggsarealer rett ved siden av skolen, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap, til TV 2.

Løfter om gode utearealer tror ikke skolen på - for på det samme området skal også to barnehager få plass.

– Vi mener det ikke blir mye grøntområder igjen for elevene, sier assisterende rektor Jonas Persson.

Byrådet legger også vekt på at det nye bygget vil ha en underjordisk flerbrukshall, som elevene kan bruke i gymtimene. Dette avvises av skolen.

– Det er fint med ny gymsal, men det oppveier ikke konsekvensene fra byggeprosessen og selve bygget, sier assisterende rektor Persson.

Høyre kan stoppe bygging

Oslo Høyre kan gi flertall i bystyret for å stoppe høyhuset. Partiet sier nå nei til mer fortetting i villastrøk, men vil foreløpig ikke si hvilket standpunkt de vil ta i byggesaken ved Majorstuen skole. Høyres gruppe i bystyret skal ha votering om saken mandag denne uken.

– Vi synes det er rart om politikerne stemmer for å bygge tettere der elevene allerede har det svært trangt, sier Persson.

– Vi er bekymret. Men vi tror jo at politikerne kommer til å stemme for oss - at de ikke bygger dette, sier 9.-klassingen Adrian Golimani til TV 2.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook