Kontrollørene til Statens vegvesen har fokus på tunge kjøretøyer. Her handler det både om det tekniske og om sjåførene har alt det formelle i orden.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Men Vegvesenets kontrollører er også aktivt ute i felten, og stopper kjøretøyer.

Nå har Vegvesenet gjennomført kontroll på Husum kontrollstasjon i Hedmark. Her fikk de bekreftet en trend vi har sett mer av i det siste:

Utstyr som manipulerer

– I kontroller rundt omkring i landet blir det oppdaget manipulasjon med avgassrensesystemet på tunge kjøretøy. Disse manipulasjonene setter avgassutslippene tilbake på nivået til starten av 2000-tallet, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder ved Utekontroll Hedmark.

På Husum ble det stoppet et utenlandsk vogntog påmontert manipulasjonsutstyr som setter ADblue-funksjonen og avgassrensesystemet ut av funksjon.

Når man ratter rundt på kjøretøy av denne størrelsen er det ekstra viktig å være våken, men dessverre er ikke brudd på hviletiden uvanlig. Foto: Statens vegvesen.
Når man ratter rundt på kjøretøy av denne størrelsen er det ekstra viktig å være våken, men dessverre er ikke brudd på hviletiden uvanlig. Foto: Statens vegvesen.

Russisk vogntog kjørte rett forbi kontrollen, så fant Vegvesenet dette

Brudd på hviletiden

Dermed slipper vogntoget ut mye mer enn tillatt. Føreren hadde i tillegg brudd på kjørehviletiden. Bare fem timer og åtte minutter i døgnhvile.

– Førere som hviler for lite er en fare for seg selv og andre i trafikken. Det er også en utfordring at det blir jukset så mye på miljøutslippene fra disse kjøretøyene, avslutter Finstad.

Her står vogntoget – etter å ha stukket av fra to kontroller

Bilen tror du har sovnet – se hva som skjer da i videoen under: