RADIOKAMERATER: TV 2 hjelper deg fikk hjelp av Morgenklubben på Radio Norge til å teste DAB-dekningen. Foto: TV 2 hjelper deg
RADIOKAMERATER: TV 2 hjelper deg fikk hjelp av Morgenklubben på Radio Norge til å teste DAB-dekningen. Foto: TV 2 hjelper deg

Så store er problemene med DAB-dekningen

Radioen ble stille og det skurret og «klippet» da TV 2 hjelper deg testet DAB i bil i 12 timer.

– Mest sannsynlig brukerfeil, svarer Digitalradio Norge, som representerer NRK og de kommersielle radioene, om den manglende dekningen i områder hvor de reklamerer for full dekning.

Denne uka mistet 1,8 millioner nordmenn muligheten til å høre NRK på en vanlig FM-radio. Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold var nest siste region som mistet NRK på FM.

13. desember følger Troms og Finnmark etter, og da er det bare lokalradioer tilbake på FM-nettet.

Tester i 12 timer

Vårt test-team skulle i løpet av 12 timer undersøke forskjellige strekninger både øst og vest for Oslofjorden og inn mot svenskegrensen.

Før vi satte oss i bilen, la vi ut en post på Facebook for å få innspill fra publikum om hvor de erfarer at DAB-dekningen er dårlig. Det ga en enorm respons fra seere over hele landet.

De kunne melde om dårlig dekning på nesten 200 forskjellige steder i Norge, og det kom totalt inn over 750 kommentarer.

Vi skulle helst testet hele landet, men dette ble en stikkprøve på det området som mister NRK på FM denne uken.

To typer DAB

I testen brukte vi både en fabrikk-montert radio samt en DAB-adapter.

Mange velger å bruke en DAB-adapter i bilen. Dette skal man kunne montere selv. Derfor ba vi programlederne i Morgenklubben på Radio Norge hjelpe oss.

Programleder Øyvind Loven og Annette Walther Numme måtte melde pass da de skulle prøve å jorde DAB-antenne, men handymann og tidligere verkstedeier Geir Schau klarte til slutt å få adapteren på plass.

Utstyrt med både DAB-adapter og Volvo V60s egne fabrikk-monterte radio reiste vi først fra Oslo og mot Enebakk. Så dro vi mot Ørje og svenskegrensen, så til Halden og bort til Fredrikstad.

Deretter kjørte vi opp til Moss og tok fergen over til Horten. Etter det gikk turen langs E18 til Drammen. I Drammen tok vi oss en liten rundtur og var innom Konnerud før turen gikk til Oslo igjen.

TESTING, TESTING: Herrene Loven og Schau sjekker dekningen med både fabrikkmontert radio og ettermontert DAB-adapter. Foto: TV 2 hjelper deg
TESTING, TESTING: Herrene Loven og Schau sjekker dekningen med både fabrikkmontert radio og ettermontert DAB-adapter. Foto: TV 2 hjelper deg

Dekningskartet til Digitalradio Norge sier at det skal være full dekning på hele ruten. Men det opplevde ikke vi.

Her falt DAB-radioen ut

På disse stedene opplevde vårt test-team at radioen ble borte, begynte å skurre eller «klippet»:

  • Holter mot E18
  • Aremark
  • Mellom Fredrikstad og Råde
  • Re E18 ved Horten (kun adapteren som falt ut)

Importøren av Tiny-adapteren TT Micro påpekte etter testen at Geir Schau ikke hadde montert antennen 100 prosent korrekt. Det var både en bøyd antenneledning og feltet hvor det skulle jordes var ikke helt rengjort.

Men som dere ser av test-resultatene, er det bare ett sted hvor det bare er DAB-adapteren som ikke får inn signal. På de tre andre stedene har verken DAB-adapteren eller Volvos egen DAB-radio dekning.

– Vet det er signal

Men på tross av testen vår, har ikke daglig leder Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge, som representerer NRK og de kommersielle radiokanalene, tro på at det er dårlig dekning som er problemet.

GOD DEKNING: Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge sier det er signal på strekningene der TV 2 hjelper deg opplevde problemer. Foto: TV 2 hjelper deg
GOD DEKNING: Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge sier det er signal på strekningene der TV 2 hjelper deg opplevde problemer. Foto: TV 2 hjelper deg

– De strekningene som dere har kjørt, vet vi at det er signal på. Jeg har selv kjørt flere av dem.

– Men vi kjører disse strekningene både med DAB-adapter og vanlig DAB-radio og opplever at signalet faller ut. Er ikke det problematisk?

– Da får jeg være med deg og så får vi se på det, sier Torvmark.

TV 2 hjelper deg utførte testen på følgende måte. Vi kjørte hele distansen med Radio Norge på DAB-adapteren. De kommersielle radiokanalene har mindre dekning enn NRK. Derfor brukte vi det som en pekepinn på om det var dårlig dekning i et område.

De gangene vi mistet dekningen på DAB-adapteren, kjørte vi samme distanse to ganger til med Radio Norge og NRK på den fastmonterte DAB-radioen.

Testen av NRK er enda vanskeligere enn med de kommersielle kanalene. Du er nemlig nødt til å ha trykket inn «service following»-knappen på din radio. I vårt tilfelle het den «DAB-DAB» i en av undermenyene på Volvos radio. Denne knappen sto slått på under hele testperioden.

Publikum må være oppmerksom på at det finnes radioer uten denne funksjonen og da må man manuelt søke etter riktig NRK-kanal.

Mange klager

Vår test viser at vi ikke mottar signaler der Digitalradio Norge sier det er signal, men den viser også at vi får inn signaler mange steder hvor våre seere har store problemer med dekningen. Det gjelder for eksempel Ytre Enebakk, hvor vårt mottak var bra. Det gjelder også Drammen, hvor vi hadde mottatt 10-20 tips på Facebook om store problemer med dekningen.

– Det er mange som opplever at de ikke får det til eller at utstyret er montert feil. For eksempel i bil hvor antennen er montert feil, sier Torvmark.

– Så det er vi forbrukere som har skylda for problemene med DAB-radioen?

– Det er ikke snakk om en deling av skyld. Det er snakk om at de som ikke får det til, må få hjelp. Derfor er vi her, sier Ole Jørgen Torvmark i Digitalradio Norge.

De drar nå Østlandet rundt med en stor turkisfarget radiovogn for å hjelpe folk med sine DAB-radioer. Mer informasjon får du på radio.no.