PLEIETRENGENDE: Bettina Lindgrens tre barn Max (5), Ailo (6) og Heli (4) er alle kronisk syke.
PLEIETRENGENDE: Bettina Lindgrens tre barn Max (5), Ailo (6) og Heli (4) er alle kronisk syke. Foto: Privat

Trebarnsmor Bettina Raser mot ny ordning:

– Vi blir tvunget til å velge mellom barna våre og inntekt

Trebarnsmor Bettina Lindgren har tre pleietrengende barn. Hun sier de nye reglene om pleiepenger vil ramme dem som allerede har det vanskeligst.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bettina Lindgren (29) fra Stavanger har tre barn som alle er kronisk syke. Heli (4) og Max (5) har blant annet udiagnostisert alvorlig lungesykdom, og Ailo (6) har gastroparese, som kort forklart er alvorlig lammelse i magesekken.

Dette gjør at Bettina må være veldig mye hjemme for å ta vare på barna, og ikke har mulighet til å gå på jobb.

– For vår del har pleiepenger vært helt avgjørende for å være sammen som en familie og ha en fungerende hverdag, sier Bettina til TV 2.

Pleiepenger er penger som skal erstatte arbeidsinntekt, for at foreldre skal kunne pleie syke barn hjemme. Den 18. april ble ny pleiepengeordning vedtatt i Stortinget, og fra 1. oktober trer endringene i kraft.

– Fryktelig urimelig og urettferdig

Den nye ordningen vil gjøre at flere familier vil få rett til pleiepenger, i tillegg til andre endringer som kommer mange familier til gode. Men samtidig som flere vil motta penger, blir det innført en tidsbegrensning for hvor lenge man kan motta pleiepenger.

– Dette vil ramme oss og andre familier hardt. Ingen kan sette en tid for når barnet blir friskt, sier Bettina.

Bettina Lindgren (29) sammen med datteren Heli (4). Foto: Privat
Bettina Lindgren (29) sammen med datteren Heli (4). Foto: Privat

Etter 260 dager reduseres pengene til 66 prosent av inntekten, og etter 1300 dager forsvinner pleiepengene fullstendig. Bettina sier disse endringene vil ramme familier som allerede har det vanskeligst.

– Det er helt katastrofalt, og det vil ramme oss med de sykeste barna. Det vil kjøre økonomien vår i grøfta, og tvinge oss til å velge mellom barna og inntekt. Det oppleves som fryktelig urimelig og urettferdig.

Heli og Max' lungesykdommer har blitt verre og verre siden fødselen, og uten diagnoser er det vanskelig å spå fremtiden. Når perioden med pleiepenger er over, må barna sannsynligvis sendes på institusjon, for at foreldrene skal kunne tjene nok til å dekke familiens utgifter.

– Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringen glorifiserer denne ordningen. De utelater å fortelle om hvem dette rammer, mener Bettina.

– Blir en ny bekymring

En annen som frykter den nye ordningen er Helle Cecilie Palmer (36), som bor i Rygge med sine to barn. Da datteren Aurora (2) var fem måneder gammel, fikk hun plutselig hjernehinnebetennelse. Hun overlevde, men har fått flere senskader, som alvorlig hjerneskade, cerebral parese, cerebral synshemming og epilepsi.

Helle Cecilie Palmer (36) med datteren Aurora. Foto: Privat
Helle Cecilie Palmer (36) med datteren Aurora. Foto: Privat

Helle må derfor være hjemme på fulltid for å passe på Aurora.

– Ingen leger kan si når hun blir frisk nok til at jeg kan jobbe. Når perioden med 100 prosent pleiepenger er over, må jeg ta et valg om å gå ut i jobb eller ta vare på sykt barn, sier Helle til TV 2.

Hun mener pleiepengeordningen blir en ny bekymring i en allerede utfordrende hverdag, og skulle ønske regjeringen tok innover seg hvor alvorlige konsekvenser vedtaket får for enkelte familier.

– Dette rammer dem som er i sitt livs krise. Vi er heldige som har et hus vi kan selge. Mange sitter rundt om i Norge og er livredde for hva som vil skje med barnet sitt, og nå må de bekymre seg for økonomien i tillegg, sier Helle.

Vil foreslå endring

SV-leder Audun Lysbakken sier pleiepengeordningen er en kjempeviktig ordning, og at han er bekymret for hvordan det vil gå med familiene som har de sykeste barna.

– Stortinget var helt enige om å forbedre pleiepengeordningen og å sørge for at mange flere skulle kunne få pleiepenger. Men samtidig valgte Erna Solberg å kutte i ytelsene for noen av de sykeste ungene, dem som har vært syke lengst, sier Lysbakken til TV 2.

Partilederen er enig i at det er de mest vanskeligstilte familiene som rammes av endringene. Han mener regjeringen kunne hatt råd til å beholde støtten.

– I stedet har mange av disse familiene, midt i en utrolig krevende hverdag, fått helt nye bekymringer for om regningene kan betales. Når ungen din er syk, skal du få lov til å bruke all energi på det, ikke på å bekymre deg for husleien.

Stortinget er fortsatt stengt etter valget, men med en gang det åpner vil SV foreslå at de utsatte familiene får støtten tilbake.

– Det burde Erna Solberg og Siv Jensen støtte. De får leve med litt færre skattekutt til de rikeste for å fikse dette problemet, sier Lysbakken.

Forsvarer ordningen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier det å oppleve at et barn blir alvorlig sykt, er noe av det verste foreldre kan oppleve. Statsråden sier det er derfor regjeringen har ønsket å utvide pleiepengeordningen, slik at flere kan være hjemme med sine syke barn.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Foreldre til varig syke barn inkluderes i ordningen, vi lemper på sykdomskravet, vi øker aldersgrensen til en generell grense på 18 år, vi utvider graderingsmuligheten til 20 prosent, og vi fjerner karensdager, sier Hauglie til TV 2.

Karensdager er dagene etter man blir borte fra jobb, før man får penger. Ministeren sier regjeringen også har søkt å gjøre regelverket enklere, slik at det skal være lettere å forstå og saksbehandle. Hun mener det vil gi mer forutsigbarhet for brukere og likebehandling i sakshåndteringen.

– Vi innfører en unntaksbestemmelse, som betyr at det kan gis forlengelse, uten tidsbegrensning, når dagkontoen på inntil fem år er brukt opp. Vi har også laget en overgangsordning for de som per i dag får pleiepenger etter unntaksbestemmelsen om svært alvorlig progredierende sykdom. De får pleiepenger etter gammel ordning, fram til barnet fyller 18 år.

– Skal evaluere

Statsråden vil også klare opp et poeng som hun tror mange misforstår. Hun forklarer at når den nye ordningen trer i kraft, vil alle pleiepengemottakere få rett til full dagkonto (altså 1300 dager), uavhengig av om familien i dag mottar eller tidligere har mottatt pleiepenger.

– Familiene kan altså få fem nye år, eller opptil ti år med gradert ytelse, per barn, etter at nåværende vedtak om pleiepenger går ut.

Ifølge Hauglie er gjennomsnittlig uttak av pleiepenger 40 dager, som betyr at kvoten på 1300 dager vil være nok for de aller fleste. Hun sier ellers at det er et kommunalt ansvar å tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til sine innbyggere, uansett alder.

Statsråden sier også at folketrygdens hjelpestønadsordning og omsorgsstønad vil være aktuell for mange.

– Vi dobler dagens pleiepengeordning, ved at vi bruker mer enn en halv milliard kroner ekstra for at 9000 flere familier skal få pleiepenger. Nå må den nye ordningen få virke en stund, og så skal vi selvfølgelig evaluere ordningen etter en tid, på samme måte som vi gjør med alle velferdsordninger, sier Hauglie.