Justisministeren bekrefter:

Oslo-politiet skal granskes etter Jensen-skandalen

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at Jensen var sentral i Cappelens narkotikavirksomhet. Nå tar justisdepartementet initiativ til en uavhengig og ekstern granskning av Oslo-politiet.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter den rystende dommen mot den tidligere svært betrodde politimannen Eirik Jensen, stiller mange spørsmål om hvordan dette kunne foregå uten at politiet oppdaget det.

Nå sier justisdepartementet til TV 2 at det settes i gang gransking av Oslo-politiet.

Det er justis-og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) som tar initiativet til granskningen, som skal være en ekstern og uavhengig gjennomgang av politiet i lys av Jensen-saken.

– Det er ulike sider ved denne saken som gjør at vi må se nærmere på politiets arbeid. Selv om dommen ikke er rettskraftig, er det forhold som har kommet frem i saken som gjør at det uansett er riktig å nå ta initiativ til en grundig gjennomgang, sier Amundsen.

Rykter i årevis

Ryktene om at Jensen skal ha hatt et tvilsomt forhold til Cappelen har ifølge flere politikilder vært kjent i årevis.

Det har kommet fram i rettssaken mot Jensen, som mandag ble avsluttet med en knusende dom og lovens strengeste straff.

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika, men dommen er ikke rettskraftig, og det er ventet at det vil komme en anke.

– Gjennomgangen skal gjøres uavhengig av skyldspørsmål og det endelige utfallet av rettsaken, sier Amundsen, som i tett dialog med Politidirektoratet nå vil utarbeide et mandat for gjennomgangen og den videre prosessen.

Han understreker at granskningen handler om å bevare tilliten til politiet og rettsstaten, og at det derfor er viktig med full åpenhet og en ordentlig gjennomgang av saken.

Varsling om «møkkete politimann»

Flere polititjenestemenn fra Asker og Bærum politidistrikt har i retten forklart at de i hvert fall fra 2000 har hatt mistanke om et tvilsomt forhold mellom Cappelen og Jensen, og det ble laget en bekymringmelding der Jensen var nevnt. Meldingen omhandlet en «møkkete politimann».

Et annet vitne som forklarte seg i rettssaken, sa han reagerte på at Jensen og sjefen hans Iver Stensrud valgte å ikke gå videre med et konkret tips om 400 kilo hasj på et gitt sted. Vitnet forklarte at han fikk en «uggen følelse» av Jensen.

MÅ SVARE. Seksjonssjef Einar Aas hadde bestemt seg for å «får klarhet i dette med Jensen» da han begynte i Oslo-politiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
MÅ SVARE. Seksjonssjef Einar Aas hadde bestemt seg for å «får klarhet i dette med Jensen» da han begynte i Oslo-politiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Nåværende leder for Orgkrim, Einar Aas, forklarte under rettssaken at da han begynte i Oslo i 2009 «bestemte han seg for å få klarhet i dette med Jensen». Imidlertid gikk politilederne Iver Stensrud og Bård Henriksen god for Jensen, og saken døde ut, står det i dommen.

Flere av disse personene vil høyst sannsynlig måtte forklare seg under granskningen av Oslo-politiet.

Jensens tidligere sjef, Øyvind Nordgarden, sier til TV 2 at han reagerer med sjokk og vantro på dommen.

– At han drev med snusk og var en «skitten» politimann, kjenner jeg overhodet ikke til. Den typen opplysninger har aldri vært på mitt bord, sier han.

Fra 2001 til 2011 var han Eirik Jensens nærmeste leder på seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. I 2008 og 2009 var Nordgaren fungerende sjef for hele avdelingen som besto av mer enn 250 politifolk.

Les hele intervjuet med Nordgaren her

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Iver Stensrud og Anstein Gjengedal, som begge har vært Jensen sjefer, men de har ikke svart på våre henvendelser.

Vil bli krevende

Nåværende politimester i Oslo, Hans Petter Sjøvold, sa like etter at dommen falt at han ønsket en gransking av Oslo-politiet velkommen, men sier til TV 2 at det vil bli krevende.

– Det kan jo være at ledere som eventuelt kan ha hørt noe eller oppfattet noe ikke er her lenger, og da synes jeg det er vanskelig at vi da skal gå inn å gjøre noen fremstøt mot de som har sluttet i etaten, sier han.

Brøt informant-regler

I tillegg til ryktene som skal ha svirret, har et sentralt tema i retssaken vært det tette båndet Jensen hadde til Cappelen uten at noen hadde innsikt i forholdet.

Det finnes klare instrukser i Oslo-politiet om hvordan informanter skal håndteres. Jensen har sågar undervist om det på politihøgskolen, har han forklart.

Allikevel mener retten at han brøt reglene om at det alltid skal være to tjenestemenn-/kvinner tilstede under informant-møter og at det skal rapporteres til overordnede.

Et spørsmål det vil være naturlig å granske er hvordan Jensen kan ha hatt hundrevis av møter med Cappelen, men har nedjustert ham til «kilde» istedenfor «informant» slik at rapporterings-kravet er mindre, uten at sjefene hans har reagert på det.

Hvordan selve granskingen vil foregå og hvem som blir involvert, er det for tidlig å si noe om nå, men mange av de aktuelle personene har allerede forklart seg som vitner i rettssaken.

Etter det er det ingen tvil om at retten stiller klare spørsmål om hvordan dette kan ha foregått uten at noen har stoppet det.

I dommen står det blant annet:

«... ser det for retten ut til at Jensen – til tross for mange års rykter og mistanker – i alle år har nytt stor respekt hos mange av sine kolleger og i ledelsen ved Oslo politidistrikt. Retten viser i den anledning til vitneforklaringer fra blant annet Morten Glavin, Øyvind Nordgaarden, Sveinung Sponheim, Iver Stensrud, Odd Berner Malme og Roger Andresen, som alle har forklart at de ikke har oppfattet noe annet enn at Jensen var en dyktig og pliktoppfyllende politimann og informantbehandler, og retten har merket seg dette.»

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook