DREPT: Jakob Hassan (t.v.) og Tone Ilebekk ble drept utenfor Wilds Minne skole i Kristiansand i fjor.
DREPT: Jakob Hassan (t.v.) og Tone Ilebekk ble drept utenfor Wilds Minne skole i Kristiansand i fjor. Foto: Privat / TV 2

Aktoratet snur i drapssak: Ber om forvaring for 16-åring

AGDER LAGMANNSRETT (TV 2): I tingretten ble 16-åringen dømt til forvaring – en strengere straff enn aktoratet ba om.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Påtalemyndigheten godtar tingrettens dom og mener derfor at den nå 16 år gamle gutten må idømmes forvaring også i lagmannsretten. Dermed snur aktoratet i forhold til påstanden i tingretten hvor de ba om at tiltalte skulle idømmes 10 års fengsel for drapene på 14 år gamle Jakob Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk.

Statsadvokat Jan Tallaksen sa i Agder lagmannsrett tirsdag at han vil be om forvaringsdom og at Riksadvokaten er enig i denne vurderingen.

Guttens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, mener derimot at det ikke var riktig å dømme 16-åringen til forvaring.

– Vi mener forvaring ikke er riktig, at lovens krav for forvaringsdom ikke er oppfylt. Den utmålte lengden på straffen er også for streng, sa advokat Svein Kjetil Stallemo da ankesaken startet.

– Lav risiko for nye straffbare handlinger

De rettsoppnevnte sakkyndige etter dobbeltdrapet i Kristiansand står også fast på at det er lav risiko for at den tiltalte 16-åringen vil begå nye straffbare handlinger i fremtiden. En av de sakkyndige, Andre Dahl Sørensen, vitnet i Agder lagmannsrett under ankebehandlingen i dag.

– Det at man har risiko for noe, betyr ikke at man får det, sa han.

16-åringen som står tiltalt for å ha tatt livet av 14 år gamle Jakob Hassan og 48 år gamle Tone Ilebekk ble i tingretten dømt til 11 års forvaring.

– Han er for ung til å få en diagnose med personlighetsforstyrrelse, sa Lene Christin Holum, som er den andre av de to sakkyndige.

– Frontallappen er ikke ferdigutviklet når man er så ung, noe som gjør at de langsiktige konsekvenser ikke er tilstede, sa Holum.

Retten fikk også høre et av forsvarerens vitner, forsker Vibeke Ottesen. Hun sa at det er svært få som blir dømt for drap som begår et nytt drap etter soning. Aktor spurte hvorfor hun la ut en melding på Facebook mandag om at hun skulle vitne og hva hun mente om forvaringsdom. Da svarte Ottesen at hun er personlig engasjert i saken og at spørsmålet om forvaring blant unge lovbrytere bør debatteres i det offentlige rom. Hun gav klart uttrykk for at hun er i mot forvaringsdom for 16-åringen.

– Men det jeg legger frem er ukontroversiell forskning, sa Ottesen.

Strengeste noensinne mot en mindreårig

Forvaringsdommen på elleve år er den strengeste som noensinne er gitt en mindreårig i Norge. Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder.

For å idømme forvaring må det foreligge nærliggende fare for nye voldshandlinger, og det må foreligge «helt ekstraordinære omstendigheter» for at en mindreårig kan idømmes forvaring.

Samme dag som drapene skjedde, 5. desember 2016, klokken 07:24 på morgenen, søkte den tiltalte 16-åringen på drapsmenn og skolemassakrer.

Åtte og en halv time senere drepte han to mennesker i skolegården ved Wilds Minne skole i Kristiansand med over 60 knivstikk. Tingretten dømte 16-åringen til 11 års forvaring, men tiltalte og hans forsvarer anket dommen.

Den tiltalte gutten var rolig da han forklarte seg i lagmannsretten.

– Det var på Wilds minne skole jeg for alvor tenkte å drepe Jakob, sa han i retten.

«Rå og følelsesløs»

I dommen fra tingretten vektlegges det at gutten har vist en «rå og følelsesløs» adferd etter han først knivstakk 14 år gamle Hassan, og fortsatte å knivstikke Ilebekk som kom til for å hjelpe. Retten mener han heller ikke har vist oppriktig anger i etterkant av drapene.

I tillegg står det i tingrettsdommen at: «Tiltaltes uttrykte motiv for å drepe Hassan var "hat", hat for det retten oppfatter som en bagatell. Motivet for å drepe Ilebekk var å hindre at hun oppdaget det han hadde gjort og således kunne ha varslet politiet. Han utførte en rå, brutal, følelsesløs og veloverveid handling mot en person som ikke gjorde noe annet enn å forsøke å hjelpe».