Fem varetransporter ble stoppet på Riksvei 2. Ingen av dem fikk kjøre videre.
Fem varetransporter ble stoppet på Riksvei 2. Ingen av dem fikk kjøre videre. Foto: Statens vegvesen

Slik forsøker de å lure seg unna norske regler

Vegvesenet slo til – alle fikk kjøreforbud.

Det aller meste av godstransporten på norske veier skjer med vogntog. Disse er underlagt strenge bestemmelser, blant annet på kjøre- og hviletid.

Men de samme reglene gjelder ikke for varebiler. Det smutthullet har mange oppdaget – til stor frustrasjon for Statens vegvesen.

– Dette er som regel litauiske firmaer, som tar på seg all mulig transport. Mange av dem har også med seg tilhenger. Og da er dette plutselig ikke noe smutthull lenger. Med totalvekt på over 3.500 kilo må de nemlig overholde reglene for kjøre- og hviletid. Det syndes det mot. Det er også i veldig mange tilfeller snakk om dårlig sikring av lasten – og betydelig overlast. Det bekymrer oss sterkt, forteller Geir Thomas Finstad som er fagleder ved Utekontroll Hedmark.

Ingen hadde tillatelse

Hans team avholdt en kontroll på riksvei 2 mellom Magnor og Kongsvinger denne uken. Resultatet var nedslående:

– Ja, vi bestemte oss for å lage en liten aksjon. Vi stoppet fem varetransporter og fikk hendene fulle. Det endte med at alle fikk kjøreforbud. Her var det omfattende overlast, brudd på kjøre- og hviletid og ulovlig transport mot vederlag. Ingen av dem hadde nødvendig tillatelse til å drive med internasjonal varetransport, forteller Finstad.

Overlast: Dette ble en bot på 271.000 kroner

Får ikke kjøre videre

Flere av sjåførene er gjengangere, de har blitt stoppet for lignende forhold tidligere. Fire ble nå anmeldt, det samme ble tre transportfirmaer.

– Bilene ble stående, de får ikke kjøre videre før lasten er overført til annen, lovlig transport. For oss er det viktig å få luket ut disse aktørene. De kan representere stor fare, både for seg selv og andre på veiene. Dessuten undergraver dette konkurransevilkårene, forteller Finstad.

Varetransportene var lastet med gods som skulle til norske mottakere.

Slik gikk det da alle bilene på E6 ble stoppet

Det luktet litt rart av vogntoget... Se video under: