jovsset fikk beskjed av staten om å slakte 75 rein:

– En sak av veldig stor prinsipiell betydning

Samiske politikere tror Jovsset-saken kan løfte interessen for Sametinget og norsk samepolitikk.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag går folk til urnene for å avgjøre hvem som skal styre Norge de neste fire årene. Samtidig avholdes også Sametingsvalget, hvor alle samer kan stemme.

FØLG VALGMÅLINGENE: Få full oversikt over meningsmålingene i TV 2s Partibarometer.

Nå mobiliserer en ny generasjon samiske politikere og kunstaktivister for økt oppmerksomhet mot viktige, samiske saker.

Blant dem er saken om samiske Jovsset Ánte Sara fra Kautekeino, som for to år siden ble pålagt av staten å slakte 75 av sine 150 rein. Jovsset nektet, saksøkte staten og vant i tingretten og lagmannsretten. Staten har nå anket saken til Høyesterett.

Kan utløse ny samestrid

Den unge reineierens rettslige kamp for sin egen framtid, kan utløse en ny strid mellom samene og staten. Jovssets kamp har også fått en ny generasjon samiske kunstnere og politikere til å mobilisere.

– Det har med storsamfunnets oppfatning av hvordan reindriften skal være, og samenes egen oppfatning av hvordan den bør drives og reguleres, forteller Henrik Olsen i Norske Samers Riksforbund (NSR).

– Det er en sak av veldig stor prinsipiell betydning.

Olsen er 1.kandidat på NSRs liste i valgkretskretsen Gaisi/Troms. Til daglig jobber han som leder for Senter for nordlige folk i Kåfjord, og er ellers kjent som en slags samisk kulturminister.

Den tidligere lederen for urfolksfestivalen Riddu Riddu, merker seg at mange mener at kampen om makten i Sametinget i den neste fireårsperioden allerede er avgjort.

– Vi har jo veldig gode meningsmålinger nå rett før valget, og det er oppløftende, medgir han.

Frykter Erna-regjering

Aili Keskitalo fra Kautokeino er NSRs presidentkandidat, og kan for tredje gang bli foretrukket som samefolkets framste politiske leder. Hun går til valg på en politikk hun håper kan forene og samle alle samer, uansett hvor de måtte bo og leve.

Keskitalo omtales som en brobygger som i liten grad er opptatt av seg selv og sin egen posisjon.

– Det samiske samfunn er jo et egalitært samfunn og vi er kanskje ikke bestandig verken flink til, eller ønsker å løfte fram enkeltpersoner, sier hun.

Om Erna Solberg får fortsette, vil det bli fire krevende års samliv med Aili Keskitalo og Sametinget. De er lei av at viktige saker for det samiske Norge er satt på vent.

– Sånn som regjeringen er sammensatt i dag, så forstår jeg at de ikke vil ha samiske spørsmål opp. Høyre sitter i regjering med Fremskrittspartiet, samiske saker skal ikke opp på agenden. Det skal være på stedet hvil, det skal ikke være utvikling, mener hun.

Professor advarer

At regjeringen ikke fremmer Samerettsutvalget 2 og andre rettighetsspørsmål for politisk behandling er ingen klok politikk, mener professor Hans-Kristian Hernes.

– Kanskje er det bedre å ta de diskusjoner man må ta, og få opp og avgjort eventuelle konflikter. Å la dem ligge i håp om at det blir glemt eller forsvinner, er ingen god strategi, sier samfunnsviteren til TV 2.

Hernes minner om at Sametinget ble skapt av en konflikt, folkeopprøret mot utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget. I en tid med færre saker med høyt konfliktnivå, vil det være naturlig at den nasjonale oppmerksomheten mot Sametinget, sametingsvalget og samisk politikk vil være mindre, sier han.

– Utålmodighet i samiske miljøer

Også Hernes mener at en ny konflikt mellom samer og staten, som Jovsset-saken, kan bidra til å øke interessen for Sametinget, sametingsvalget og norsk samepolitikk.

– Det er nok et skifte og en utålmodighet i mange samiske miljøer, om å få til endringer, sier professor Hernes.

Og Norske Samers Riksforbund er klar til å delta i arbeidet med å få til endringer når de igjen er i posisjon.

– Fra politisk hold er vi veldig takknemlig for at det kunstneriske del av Sapmi også uttrykker klart en aktivistisk holdning, sier Henrik Olsen.