Bente og Inger taper millioner på privatisering

Flere av damene som var ansatt i Forsvaret mister en million hver i pensjon.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bente Olsen (59) og Inger Løvlien (61) taper en million kroner hver i pensjon etter at vaskejobben de hadde i Forsvaret ble privatisert.

– Det er bittert og tar på psykisk, sier de to til TV 2. I ett år har de sloss for å få tilbake jobben, med god hjelp fra LO. Arbeidsretten vil i løpet av september avgjøre om de har krav på å få jobben tilbake.

De to er i en gruppe ansatte som kom svært dårlig ut av privatiseringen av renholdet i Forsvaret. Alderen gjør at de ikke har muligheter til å opparbeide seg AFP. Planen var å gå av ved fylte 62 år. Noe de ikke lengre har rett til. LOs økonomer har regnet ut at de to taper en million kroner hver, penger som de ellers ville ha kunnet ta ut i pensjon, fram til de blir 85 år.

Regjeringen la ut jobben med renholdet i Forsvaret på anbud i 2014 og 1 mai i fjor overtok ISS oppdraget som renholdspersonale i ForsvarsBygg hadde hatt tidligere.

Klager

Men ISS utfører ikke vaskejobben godt nok, ifølge Forsvaret. Både Forsvarets Fellestjenester i Oslo og Hærstaben ved Rusta Leir i Bardufoss har klaget på jobben ISS gjør i Forsvarets lokaler.

Sjefen for Forsvarets fellestjenester, skriver i sin klage at "Renholdet er mangelfullt og av en utilfredsstillende og ikke akseptabel kvalitet. " De har selv måttet rengjøre lokalene og de truer nå med å stenge av lokaler på grunn av utilfredsstillende renhold. Også lederen ved Rusta Leir ved Bardufoss har klaget på renholdet. "Hæren har erfart en betydelig forringelse av renhold i bygg og leirer siden renhold ble privatisert i Forsvaret" skriver de i sin klage.

I begge klagebrevene går det også fram at faktureringen fra ISS har vært svært mangelfull og ikke tilfredstillende. Fakturaene "mangler både oversikt over hva som er levert og hvor det er levert" skriver Hærstaben i sin klage.

De ansatte i ISS har også manglet sikkerhetsklarering for å oppholde seg i Forsvarets lokaler. Dermed har forsvarets eget personale vært nødt til å følge renholderne rundt under vaskingen.

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet viser til at de har god kommunikasjon med ISS for å få ordnet opp i manglene ved renholdet. Også ISS sier at de nå jobber for å oppfylle kontraktsvilkårene. Øystein Bø sier til TV2 at Forsvaret sparer 100 millioner kroner i året på privatiseringen av renholdet.

– Men dette er jo penger de lavtlønna vaskedamene taper. Er ikke dette dårlig gjort?

– Akkurat nå foregår det en rettssak om noen av disse jobbene så det kan jeg ikke kommentere. Men vi er godt fornøyde med resultatet av denne virksomhetsoverdragelsen. Renhold er ikke en del av Forsvarets kjerneoppgaver og det bør gjøres av andre, sier Bø.

Rått og brutalt

Men LO-leder Hans Christian Gabrielsen er ikke fornøyd. Han er forbanna på regjeringen som har satt vaskedamene i denne situasjonen.

– Det er ikke ofte vi ser en arbeidsgiver som opptrer like rått og brutalt som det vi ser i denne saken. Dette er rein ideologi, dette er påfunn fra blårussen i Høyreregjeringa som skal privatisere, sende ting ut på anbud med de konsekvensene vi ser her nå", sier han til TV2. Han mener vaskedamene må få jobben tilbake og at kontrakten med ISS sies opp. Forsvaret må ansette sine egne renholdere mener han. Han får støtte fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt som lover at de vil ta opp denne saken på nytt hvis de kommer i regjering etter valget.

For tiden sloss 67 tidligere ansatte i tre forskjellige rettsaker om retten til å beholde vaskejobben i Forsvaret. Inger Løvlia og Bente Olsen får rettens dom i løpet av september.