Solveig (96) får ikke være med i høies statistikk:

Regjeringen sier 300 venter på sykehjemsplass, men tallet er sju ganger høyere

LILLEHAMMER/OSLO (TV 2): 96 år gamle Solveig Aaseth fra Lillehammer har stått i kø for å få kortidsplass på sykehjem, men hun er ikke med i køstatistikken til helseministeren.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2010 fantes det ingen komplett oversikt over hvor mange eldre som sto i kø for å få en sykehjemsplass i Norge.

TV 2 gjennomførte da en kartlegging som viste at mer enn 3000 eldre sto i kø. Daværende opposisjonspolitiker Bent Høie var ikke sent ute med å kommentere.

– Det er et veldig høyt tall. Bak tallet finnes mange skjebner, sa han da.

I valgkampen for fire år siden lovet han å skaffe full oversikt over køene, men jobben viste seg å være krevende.

I juli i år ble kommunene pålagt å føre ventelister over sykehjemsplasser.

Da helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i dag åpnet Blaker bo- og omsorgssenter i Akershus, hadde han med seg en foreløpig oversikt over antall eldre som venter på sykehjemsplass.

Helsedepartementets tall viser at det er 300 eldre som venter på plass, men tallet er altfor lavt.

Solveig (96) holdes utenfor

En av flere tusen eldre som venter på en sykehjemsplass, men som ikke er med i Bent Høies tall, er 96 år gamle Solveig Aaseth fra Lillehammer.

Årsaken er at departementet kun har bedt om en oversikt over eldre som venter på langtidsplass.

Aaseth er en av 579 pleietrengende personer i norske kommuner som venter på en korttidsplass.

96-åringen, som har jobbet på hotell gjennom livet, har hatt hjerneslag og hun brakk nylig lårhalsen. Hun er redd for å bo alene og vil på sykehjem.

Funnet på badegulvet

Når vi besøker henne, står hun på venteliste for en korttidsplass.

– Hva skal jeg si da? Hva skal jeg gjøre? Det skulle vært en hel haug med helsehus rundt omkring. Sånn at det hadde vært nok plasser til alle gamle stakkarer, sier Solveig, som nylig også sto fram i lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

Hjemmetjenesten besøker henne fem ganger i døgnet. Men hun er ofte svimmel og mye alene. Nylig fant barnebarnet henne etter et fall på badet. Det husker ikke Solveig.

– Da jeg fant henne var det helt mørkt i rommet og det var mange timer til helsetjenesten skulle komme og se til henne. Der satt hun alene og klarte ikke å ringe på trygghetsalarmen selv. Hun var veldig redd, sier barnebarnet Ann Daniela Aaseth.

Redd for å falle igjen

Ifølge familien sliter Solveig med svimmelhet, dårlig matlyst og hun er dårlig til bens.

– Jeg blir så fort sliten, sier hun.

– Er du redd for å falle igjen?

– Ja, veldig. Jeg er det.

Baderommet til Solveig er gjort om til soverom. Datteren hennes har hjulpet henne mye, men nå har hun blitt syk og det har gjort situasjonen svært vanskelig.

– Jeg synes det er helt uhørt at hun skal bli behandlet sånn når hun har vært så flink og klart å holde seg hjemme i så mange år. Nå når hun virkelig trenger en sykehjemsplass, så er det ikke plass, sier barnebarnet hennes Ann Daniela.

Bestemoren reagerer også sterkt på plassmangelen.

– Da blir jeg sint, men det er ikke så mye å gjøre med det. Vi blir ikke hørt, sier hun.

Mangelfulle tall

Men hvorfor regnes ikke Solveig med når Bent Høie lager en oversikt over hvor mange som står uten sykehjemsplass i Norge?

Den ene årsaken er at Helse- og omsorgsdepartementet kun har fått inn tall fra halvparten av kommunene. Den andre årsaken er at de kun har spurt om hvor mange av de respektive kommunene har på venteliste for en langtidsplass.

TV 2 har i løpet av to uker gjort det Bent Høie ikke har klart på fire år: Å komme i kontakt med samtlige norske kommuner for å finne ut hvor mange pleietrengende i Norge som venter på en sykehjemsplass.

2121 i kø

For å få et mer helhetlig bilde av situasjonen, har vi ikke bare spurt om hvor mange som venter på en langtidsplass. Vi har også spurt hvor mange som venter på en korttidsplass og på en plass i døgnbemannet omsorgsbolig.

Tallene fordeler seg slik:

  • 685 venter på en langtidsplass.
  • 579 er som Solveig og venter på en korttidsplass.
  • 857 personer venter på en omsorgsbolig med heldøgnspleie.

Totalt har vi kommet frem til at 2121 eldre pleietrengende står på venteliste. Det er sju ganger høyere enn tallet til helseministeren viste til i dag.

– Ikke fornøyd

Bent Høie medgir at tallet er altfor høyt, men han legger til at de fleste pleietrengende får en plass få uker etter at det er gjort vedtak om dette.

– Hva tenker du om at vi, og ikke dere, har klart å få en komplett oversikt?

– Jeg er ikke fornøyd med jobben som Fylkesmennene har gjort. Jeg ba de om å få tallene til i dag, men en del av Fylkesmennene har ikke gjort jobben godt nok.

– Så du kan se tilbake på dine fire år og si at du gjorde alt du kunne for å få listene så fort som mulig?

– Det kan jeg, og ikke minst så klarte vi dette til tross for stor motstand fra blant annet kommunene og våre forgjengere, Arbeiderpartiet, sier Høie.

– Prøver ikke å skjule noe

– Skal ikke korttidsplasser og døgnbemannede omsorgsboliger regnes med når dere lager venteliste-statistikk?

– Jo, det er viktige tall å ha med fordi det handler om heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

– Hvorfor har dere ikke etterspurt disse tallene da?

– Fordi denne undersøkelsen er en del av arbeidet med å få kommunene til å sette i verk den nye loven.

– Er dette gjort med vilje for ikke å få frem hele bildet nå rett før valget?

– Nei, tvert imot. Når jeg ber Fylkesmennene svare meg en uke før valget, og jeg presser de for å få tallene, så er det fordi jeg ønsker å få de frem.

Ble sendt hjem

Til tross for lårshalsbrudd og advarsler fra Solveigs pårørende, ble 96-åringen for en måned siden sendt hjem fra et korttidsopphold på sykehjem.

I går, samme dag som TV 2 fikk en avtale om å intervjue Arbeiderparti-ordføreren på Lillehammer, var saken plutselig løst.

– Hun har nå fått korttidsplass som jeg forstår det er søkt om, sier ordfører Espen Granberg Johnsen.

– Og det skjer altså dagen etter at TV 2 tok kontakt med dere?

– Det er helt andre forklaringer enn det. Saken har vært kjent gjennom media gjennom flere dager. Jeg beklager at hun har måtte vente på den hjelpen hun har bedt om og har behov for, sier ordføreren.

Fikk plass til slutt

– Men til sammen oppgir kommunen at dere har ti eldre og syke i kø for å få plass. Hva med de andre, som muligens har det like ille som Solveig?

– For alle sammen vil det være basert på individuelle vurderinger. Hvem har størst behov. Og antallet som venter varierer fra uke til uke og fra dag til dag. Våre folk gjør alt som er mulig for at de skal få riktig hjelp så fort som mulig.

Ordføreren opplyser at kommunen nå bygger 47 omsorgsboliger, alle tilrettelagt for heldøgns omsorg.

– Vi håper dette vil bedre og avhjelpe situasjonen og boligene vil være klare i løpet av vinteren, sier han.

Solveig og familien er glade for at saken nå endelig har funnet en løsning og nå har Solveig fått eget rom på Helsehuset i Lillehammer.

– Det er vi veldig takknemlig for, for nå har det vært så mye. Nå håper jeg alt blir bedre for bestemor.