Hvor lange er ventelistene for en sykehjemsplass i din kommune? Sjekk her!

Tallene TV 2 har hentet inn viser at tallene er høyere enn de helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag. Her kan du sjekke status i din kommune.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I valgkampen for fire år siden lovet Høyre å innføre et ventelistesystem som skulle gi full oversikt over ventelister på sykehjem i norske kommuner.

I dag, fem dager før valget, kunne Høie endelig presentere det første tallet, på 300 personer som står på venteliste.

Problemet med Høies tall, er at det er mangelfullt fordi han kun har fått svar fra halvparten av kommunene. Det til tross for at han i juli påla samtlige kommuner å føre ventelister.

TV 2 har vært i kontakt med alle kommunene i landet og fått et tall som er mye høyere enn regjeringens.

Hvordan kan det ha seg?

I tillegg til at Helsedepartementet bare har spurt halvparten av norske kommuner, har de også kun spurt om hvor mange som venter på en langtidsplass. Dermed får de tallet 300.

Når vi spør alle kommunene om hvor mange som venter på en langtidsplass, blir tallet 685.

Har din kommune lengre ventelister enn hva de oppgir? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Men i tillegg er det mange syke eldre som i første omgang trenger en korttidsplass. Det kan være familier som trenger avlastning fordi de ikke klarer å hjelpe til lenger, eller de trenger rehabilitering for kanskje å bli bedre slik at de kan bo hjemme på sikt.

Totalt er det 579 personer som venter på en slik korttidsplass.

På toppen av dette venter 857 personer på omsorgsbolig med heldøgnspleie. Dermed blir tallet 2121, sju ganger høyere enn tallet helseministeren la frem i dag.

Under kan du se hvor lang ventelisten er i din kommune. (Trykk ctrl+f for å søke etter en bestemt kommune, eller scroll deg nedover listen)