Elbilister kan være trygge på at det blir billigere med både parkering, bompassering og på ferge i overskuelig framtid.
Elbilister kan være trygge på at det blir billigere med både parkering, bompassering og på ferge i overskuelig framtid. Foto: Scanpix

ENDRER loven:

El-bilister sikret halv pris i årevis

Et flertall på Stortinget lover at det skal være halv pris for elbilister på både parkering, bompasseringer og ferge i overskuelig framtid. Men flere hover inn mens regjeringen somler.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbil-eiere og potensielle kjøpere har en overhengende trussel om at dagens økonomiske fordeler blir borte innen kort tid.

Men for å gjøre elbil-eiere trygge på investeringen har samarbeidspartiene vedtatt at det skal innføres en permanent nasjonal regel som skal sikre minst halv pris for både bompasseringer, parkering og fergebillett i overskuelig framtid.

I dag ruller 123 000 elbiler på veiene og 20 prosent av nybilsalget er elbiler. Men det er ennå langt igjen til målet om at at alle nybiler skal være nullutslipppsbiler om bare åtte år.

Lover halv pris «for alltid»

Det var i budsjettforhandlingene for 2017 som foregikk for et år siden, at Høyre, Frp, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om at el-bilfordeler må gjøres permanente. I merknadene til budsjettforliket står det:

«Det etableres en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av takstene for konvensjonelle kjøretøy når det gjelder bompenger, ferje og parkering.»

Regelen finnes ikke

Men selv om det er vedtatt finnes ikke regelen ennå. Det gjør Venstre-nestleder Ola Elvestuen irritert.

– Bestillingen er krystallklar og intensjonen er krystallklar. Så seint går det ikke an å jobbe med det som er prioriterte satsingsområder, sier Elvestuen til TV 2.

– Dette er vedtatt på Stortinget og skal selvsagt gjennomføres så fort som mulig. Det haster med å få dette implementert, og det bør være på plass innen 1. januar, sier han.

Men det skjer ikke, for regjeringen har enn å ikke funnet ut hvordan dette skal implementeres. Finansdepartementet spiller ballen videre til samferdselsdepartementet som svarer at de nå utreder hvordan tiltaket kan gjennomføres. Forklaringen er at flere lover må endres for at dette skal bli en realitet.

– Bompenger, ferge og parkering er regulert av ulikt lovverk, så det vil ikke bli fremmet lovendings-forslag for Stortinget før på nyåret. Både veglova, yrkestransportlova og vegtrafikklova må endres, forklarer Samferdselsdepartementet. De svarer at det blir høringsrunde i høst, før det kommer lovendringsforslag til Stortinget på nyåret.

Dermed er det en ny sammensetning på Stortinget som skal stemme over om halv pris blir en realitet fra neste år.

På spørsmål fra TV 2 svarer også Arbeiderpartiet et tydelig ja på spørsmål om de er for at elbilistene skal ha halv pris. Hvis de holder løftet, vil et flertall være sikret også etter valget.

Full pris mens de venter på svar

Somlingen fra regjeringen har ført til det nå er nasjonale forskjeller for elbil-eiere. I Trondheim må elbilistene betale full pris for parkering, og det er også full pris på fylkesfergene i Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag.

– Vi forholder oss til vedtakene, så hvis det kommer en regel om at det skal være gratis eller halv pris, så forholder vi oss til det, sier samferdselssjefen i Møre og Romsdal, Arild Fugleseth, til TV 2. Han presiserer at billettinntektene fra elbilene er med på å bidra til at fergetilbudet kan opprettholdes.

Elbilforeningen er forbauset over at myndighetene ikke har gjennomført tiltakene. For selv om elbilsalget øker voldsomt, utgjør de under 5 prosent av bilparken i Norge.

– Hvis vi skal nå de ambisiøse målene om at alle nye biler skal være nullutslipps-biler allerede i 2025, så må vi ha den forutsigbarheten som vi har hatt til nå, sier kommunikasjonsleder Petter Haugneland. Han mener pris-differensiering vil være avgjørende også framover.

Usikkert etter 2020

Her er fordelene som fortsatt gjelder - men bare fram til 2020:

Momsfritaket for elbiler videreføres til minst 2020, men det er høyst usikkert om avslaget på 25 prosent vil gjelde etter det. Da skal det vurderes om det fortsatt trengs for å nå målene som er satt for nullutslippsbiler. Dette er både regjeringspartiene med støttepartier, og Arbeiderpartiet enige om.

Engangsavgiften er i dag 0,- for elbiler. Det kan også endres etter 2020.

Årsavgiften som i dag er gratis for elbiler er også under press. Regjeringen la opp til at halv årsavgift på elbil skulle innføres fra 2018 og så full årsavgift fra 2020, men Venstre og Krf fikk stanset det i budsjettforhandlingene, slik at den beslutningen også er utsatt til 2020.

Innen 2020 skal det vurderes om det er behov for å videreføre disse elbilfordelene for å nå målene.

Krever klarhet

Elbilforeningen er redd usikkerheten rundt hvilke fordeler som blir gjeldende, kan sinke utviklingen mot nullutslippsbiler.

– Nå er vi ved et veiskille. Det kommer mange nye modeller med lengre rekkevidde og det er aktuelt for flere å velge el-bil, og da er det synd hvis det skapes usikkerhet om hvilke fordeler som gjelder lokalt, sier Haugneland.

Elvestuen oppfordrer lokalpolitikere til å følge Stortingets beslutning, selv om regelverket ikke er på plass ennå. Han mener det er uansvarlig av lokale politikere å ta full pris mens de venter på en regel.

– Fylkespolitikere bør ta ansvar for sine egne beslutninger, så de burde helt klart holde seg for gode til å skyve Stortinget foran seg, sier han.

Først i verden

Kari Asheim er fagansvarlig for transport i miljøorganisasjonen Zero. Med Arbeiderpartiets støtte til halvpris-forslaget er hun sikker på at det blir en realitet.

– Da er vi først i verden med å få på plass en evigvarende elbil-fordel, og det er i den retningen vi må gå, sier hun.

– Det er veldig gode nyheter, selv om det går unødvendig seint. Sånne endringer som alle er enige om bør gjennomføres raskt slik at det ikke spres usikkerhet, sier hun.

Hun er enig med Elvestuen i at dette burde vært på plass 1. januar i 2018.

– Vi får nå en overgangsperioder der elbilen får full pris mange steder, og det er veldig uheldig. Farten i elbil-salget har en tydelig sammenheng med særlig bompenge-fordelen, sier hun.

Rådyrt for fossilbiler

Hun er tydelig på at endringene ikke vil innebære at det blir lav pris for elbiler i all framtid, for prisene på både ferge, parkering og bompasseringer vil justeres kraftig opp.

– Til slutt blir elbil-taksten det samme som normalprisene vi har i dag, men uansett vil det bety at det blir mye dyrere med fossilbil enn nullutslippsbiler, og det er det viktig at bilkjøpere vet, presiserer hun.

– Dette er veldig framtidsrettet. Med dette viser vi vei internasjonalt, slik at andre land kan se til oss når de lurer på hvordan de kan få økt elbilsalget, sier hun.