straffedømt utlending på vei ut av Norge:

– Hva jeg drømmer om? Få tak i en kalasjnikov og krige

TRANDUM (ÅSTED NORGE): Seks av åtte straffedømte utlendinger Åsted Norge etterlyste informasjon om er trolig identifisert. Vi fulgte den ene av dem ut av landet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I februar etterlyste Politiets Utlendingsenhet informasjon om åtte utenlandske borgere som tilhører et relativt stort nordafrikansk kriminelt nettverk i Oslo.

Nettverket består av forholdsvis unge, men tunge kriminelle som har bedrevet kriminalitet i spennet mellom naskeri, grove narkotikaovertredelser, ran, tyveri, vold og voldtekt. Én av dem ble siktet for drap i sommer. Han sitter nå varetektsfengslet.

– Vi får ikke returnert dem uten riktig identitet, sier politioverbetjent Håvard Bekk til Åsted Norge.

Mange andre saker også løst

Selv om samtlige har oppholdt seg ulovlig i Norge og vært varig utvist fra landet, har det vært svært komplisert for politiet å uttransportere dem. Årsaken er at de nekter å oppi sin riktige identitet. De oppgir flere ulike identiteter og gjemmer sine pass og id-papir. Uten riktig identitet vil ikke hjemlandet ta imot dem. Personene har gjentatte ganger blitt pågrepet for straffbare handlinger, men har etter sonet straff kunne fortsette sine ulovlige opphold og kriminelle løpebaner.

I løpet av det halve året som har gått, har politiet med hjelp fra Åsted Norge sine seere bidratt til at politiet nå trolig har klart å finne riktig identitet på seks av dem.

Status for de åtte personene etter et halvt år:

  • To er verifisert og uttransportert
  • To er verifisert og avventer uttransport. Vi kan ikke si noe nå om når uttransportene vil skje.
  • To tror vi at vi får verifisert snart, disse sitter fengslet på utlendingsinternatet
  • To saker er fortsatt uløst

I forbindelse med arbeidet med disse åtte personene er også flere andre ID-saker løst i en forsterket og målrettet innsats mot kriminelle miljøer. Utvalget på åtte var kun en liten del av det kriminelle nettverket.

Ifølge PU er flere straffede utlendinger i samme miljø nå identifisert og blir fortløpende pågrepet for fengsling og uttransportert.

Må følges av fire politifolk

Åsted Norge ble med da politiet skulle uttransportere en av dem i sommer.

– På de aller fleste returer reiser personen alene. Men den personen vi skal uttransportere i dag har en voldelig historikk og diverse andre forhold som tilsier at vi har valgt å være fire stykker for å ivareta nødvendig sikkerhet på turen, sier politioverbetjenten som er ansvarlig for uttransporten.

ØDELEGGELSER: Flere ganger har personer med utsendelsesvedtak utført hærverk på rommene sine. Foto: Politiet
ØDELEGGELSER: Flere ganger har personer med utsendelsesvedtak utført hærverk på rommene sine. Foto: Politiet

Det er mann på angivelig 18 år som skal sendes tilbake til et land i Nord-Afrika. Av diplomatiske hensyn til øvrige land ønsker ikke politiet å oppgi hvilket land det er snakk om. Med bakgrunn i den unge mannens historikk, tar politiet ingen sjanser.

– Det som kan skje, er jo at han slår seg vrang. Hvis han blir voldelig og lager mye lyd vil det være til sjenanse for andre, forklarer politioverbetjenten på tur ut til politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen.

Enslig mindreårig

Mannen kom til Norge, angivelig som enslig mindreårig, for to år siden. Hans oppgitte alder førte til at han fikk opphold frem til han fylte 18 år. Bare i løpet av det første halve året ble han dømt for 17 ulike forhold. Forholdene gjaldt blant annet tyveri, knivstikking, og vold mot en ansatt i barnevernet.

I dommen fra november 2015 står det blant annet at «Det er mange voldsepisoder og flere av dem ble utført med stor risiko for alvorlig skade. Fornærmede NN forklarte at han tenkte på seg selv som heldig siden kniven ikke traff øyet slik at han ble blind. NN sa at han ikke visste hvordan det ville gått hvis han ble truffet i magen. Både av almennpreventive grunner og individualpreventive grunner må slik kriminalitet straffes strengt.»

Opptøyer på Trandum

Dommen lød på syv måneders fengsel. Kun få dager etter at han ble løslatt, ble han pågrepet og fengslet på ny. Ny dom falt i oktober 2016, denne gang på åtte måneders fengsel. Også denne gang for tyveri og narkotikasalg. Etter at han ble løslatt ble han pågrepet av PU og satt på Trandum. Kort tid etter stod mannen, sammen med to av de andre som Åsted Norge etterlyste informasjon om, bak opptøyene som førte til store skader på Trandum i slutten av april.

Når politibetjentene ankommer Trandum på avreisedagen, får de beskjed om at 18-åringen har vært rolig de siste dagene og er innstilt på å reise hjem.

OPPTØYER: En av mennene Åsted Norge etterlyste var blant dem som stod bak opptøyene på Trandum i slutten av april. Foto: Politiet
OPPTØYER: En av mennene Åsted Norge etterlyste var blant dem som stod bak opptøyene på Trandum i slutten av april. Foto: Politiet

– Vi vurderer fortløpende om vi kan nøye oss med færre folk. Det er kostbart å sende fire politimenn til Nord-Afrika, men sikkerheten går først, sier politioverbetjenten.

Etter samtaler med 18-åringen på cella vurderer politioverbetjenten det slik at de bør være fire.

– De er i et miljø som krever at vi har kontroll til enhver tid. Og da kan vi ikke gå på akkord med sikkerheten. Han sier èn ting, men kroppsspråket tilsier noe annet. Derfor beholder vi alle fire ledsagere. Så lar vi han heller få gå uten noen form for håndjern eller body cuff. Vi ønsker jo å gjøre uttransportene så skånsomme som mulig og tar hensyn til personen som skal ut, forklarer politioverbetjenten.

Politiet har et eget utreisesenter på Gardermoen der de venter før avgang.

– En viktig del av denne jobben er å høre på historiene og vise empati. Det er personer som har opplevd mye. Da håper vi da at når vi viser oss fra den siden, at han gir oss den tilliten tilbake og oppfører seg som han har lovet og er rolig på turen. Ingenting er bedre enn det, konkluderer politioverbetjenten.

18-åringen sier ja til at Åsted Norge kan stille han noen spørsmål på venterommet via politiets tolk.

KAOS: Inventar og annet ble skadd under opptøyene på Trandum. Foto: Politiet
KAOS: Inventar og annet ble skadd under opptøyene på Trandum. Foto: Politiet

– Angrer du på det du har gjort i Norge?

– Vi som er fra Afrika, vi er stolte og ber aldri om unnskyldning for feil vi gjør.

– Hva gjør du nå?

– Jeg vet ikke. Jeg vil tilbake til Italia, Nederland eller Tyskland.

– Hva er fremtidsutsiktene dine? Hva drømmer du om?

– Jeg vil skaffe meg Kalasjnikov og reise til Syria for å skyte mennesker. For Allah.

Det er det siste som blir sagt før han kjøres til flyet.

Returen går som planlagt, og 18-åringen forholder seg rolig underveis.

– Hva skjer med ham nå?

– Han er overlevert til hjemlandets myndigheter, og politiet har da intet videre ansvar for ham når han er i sitt eget hjemland, svarer kommunikasjonsavdelingen i Politiets utlendingsenhet.

– Hva gjør dere når dere kommer over personer som kommer med slike utsagn?

– Politiet kan ikke kommentere denne konkrete saken, men kan generelt si at når utlendinger kommer med uttalelser som dette må politiet vurdere om dette er noe personen faktisk mener, ut ifra annen informasjon vi har om personen og settingen det blir sagt i. Hvis det er grunn til å ta det alvorlig finnes det flere muligheter, fra anmeldelse og etterforskning til forebygging og internasjonalt politisamarbeid, avhengig av omstendighetene fra sak til sak.