For ett år siden var alle disse arbeidsledige – slik har det gått med dem

I fjor var TV 2 i kontakt med 550 arbeidsledige, som alle jaktet på ny jobb. Mange er nå tilbake i arbeid, men en stor andel har både lavere stillingsbrøk og tjener mindre enn før.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fjor høst publiserte TV 2 Nyhetene prosjektet «Arbeidsledighetens ansikter». 550 arbeidsledige ble intervjuet med mål om å finne ut hvordan det er å være uten jobb.

TV 2 har de siste to ukene kontaktet samtlige 550 deltakere. 540 av disse har svart på spørsmål om sin jobbsituasjon:

  • Totalt svarer 46 prosent at de tilbake i jobb.
  • 48 prosent oppgir at de fortsatt er arbeidsledige.
  • 6 prosent er ikke lenger arbeidssøkere.
  • De som tidligere hadde jobbet i oljebransjen har hatt større hell i arbeidsmarkedet enn de som kom fra andre bransjer.
  • 56 prosent av de som hadde mistet en jobb i oljebransjen, er tilbake i jobb.
  • 68 prosent av de som har fått jobb, oppgir at de har fått en jobb med like stor eller større stillingsprosent enn det de hadde før de ble arbeidsledige.

Mange tjener mindre

Tallene viser at 21 prosent har fått en deltidsjobb, men at de ønsker seg mer arbeid. 10 prosent har fått en ringevikar-jobb, men også denne gruppen ønsker seg en større stillingsbrøk.

Fire av ti har lavere timelønn enn de hadde før de ble arbeidsledige, mens en av fire oppgir at de tjener mer nå enn før.

Det er tilnærmet like stor andel kvinner og menn som har klart å skaffe seg en jobb. Best har de i aldersgruppen 40-49 lyktes. I denne gruppen har 51 prosent kommet tilbake i arbeid.

Utdanning hjelper

For de som har passert 50 år har det vært langt tyngre. I aldersgruppen 50-59 år er 35 prosent tilbake i jobb. Blant de over 60 har kun 11 prosent fått jobb igjen.

Arbeidsledige med formell utdannelse har lyktes bedre på arbeidsmarkedet enn de uten. 57 prosent av de som oppgir at de har mastergrad har fått jobb.

Blant arbeidsledige med høgskole eller universitetsutdannelse har 50 prosent fått jobb. 45 prosent av ledige med videregående utdanning har jobb, mens tallet er 32 prosent for de som kun har grunnskoleutdanning.

Vestlendinger lykkes

Vestlandet er den den landsdelen som har vært hardest rammet av arbeidsledighet. 194 av de 550 arbeidsledige bodde her. 48 prosent av disse har nå fått jobb.

Deltakerne fra Vestlandet har demed lyktes like bra med jobbjakten som deltakere fra andre landsdeler. Unntaket er Nord-Norge. Bare 2 av 11 arbeidsledige bosatt i Nord-Norge har så langt lyktes med å få en jobb.

De aller fleste oppgir egen jobbsøking som den viktigste årsaken til at de fikk en jobb (50 prosent). 20 prosent oppgir at de fant jobb gjennom eget kontaktnett. 13 prosent oppsøkte selv arbeidsgiver. Kun 5 prosent oppgir bistand fra NAV den viktigste grunnen til at de fikk jobben.