justisministeren med klar beskjed:

Full stopp i NAV-penger til kriminelle på rømmen

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) fremmer nå et lovforslag som skal stoppe utbetaling av NAV-støtte til etterlyste.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Nå er det slutt. Festen er over. Personer som er på rømmen fra politiet skal ikke få ubetalt pensjon eller trygd. Den tida er forbi, er den krystallklare meldingen fra justisministeren.

TV 2 har tidligere fortalt av NAV hvert år utbetaler flere hundre millioner kroner til etterlyste som er på rømmen fra norske myndigheter.

Samtidig som det de siste fem årene har blitt dobbelt så mange etterlyste i Norge, får flere tusen av disse får støtte fra NAV. Dette skjer mens de er på rømmen fra norske myndigheter.

Store beløp

Mange har forlatt Norge og oppholder seg utenlands – på statens regning. Og det dreier seg om store summer.

Et nøkternt regnestykke basert på tall TV 2 har fått fra NAV, viser at det kan ha blitt utbetalt 277 millioner kroner årlig. NAV sier selv at de har kjent til dette i årevis.

Dermed dreier det seg om flere milliarder trygdekroner som er utbetalt til folk på rømmen fra norske myndigheter.

Blant de eksemplene TV 2 kjenner på etterlyste som mottar støtte fra NAV, finner vi personer dømt for familievold, bedrageri, ran, narkotikaforbrytelser og personer siktet for seksuell omgang med barn.

Slår ned på praksisen

– TV 2s reportasjer om problemet og omfanget av problemet gjorde meg veldig bevisst på denne problemstillingen. Derfor tok jeg umiddelbart tak i det, og vi har nå klart et lovforslag for å stoppe utbetaling av trygd og pensjon til personer som er på rømmen fra politiet, sier justisministeren.

Han mener det er på høy tid at det blir tatt tak i saken.

– Her har det gått ut altfor mye penger. Jeg vil ikke si hva beløpet er, men ei krone er for mye. Man skal ikke ha et system hvor det offentlige bidrar til å finansiere folk som er på flukt fra lovens lange arm.

Putter penger på kontoen til kriminelle

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd fredag. Arbeiderpartiet og Venstre har allerede sagt at de kommer til å støtte forslaget.

– Vi kan ikke fortsette å putte penger inn på kontoen til folk som har begått kriminelle handlinger, stikker av til et annet land og gjemmer seg der borte. Vi må strupe den finansieringen, og dette er et lovforslag som er et skikkelig godt skritt i riktig retning, sier Venstres Abid Raja.

Amundsen forventer nå at forslaget blir blant de første som skal behandles når stortinget åpner etter valget.

Lovforslaget:

«Som lovet sender jeg over informasjon om det nye lovforslaget som gjør at folk på flukt ikke får tilgang til formue, eller løpende inntekter som f.eks. trygdeytelser.

Etter straffeprosessloven kan retten på nærmere vilkår beslutte å sette formuen til en domfelt som unndrar seg straff eller en siktet som unndrar seg strafforfølgning, under forvaltning. Dette innebærer at vedkommende mister rådigheten over sin formue, herunder innestående på bankkonti. Formålet er blant annet å tvinge den domfelte eller siktede til å møte frem. Det foreslås å endre straffeprosessloven slik at det gjøres klart at vedkommende mister rådigheten også over løpende inntekter, som trygde- og pensjonsytelser. Forslaget vil sikre at siktede ikke likevel får tilgang til slike ytelser når retten har satt siktedes formue under forvaltning.

Folketrygdloven har regler som begrenser retten til trygde- og pensjonsytelser for domfelte som soner fengselsstraff eller siktede som utholder varetekt. I samråd med Arbeids- og sosialdepartementet foreslås å endre folketrygdloven slik at retten til trygde- og pensjonsytelser begrenses på samme måte for domfelte eller siktede som unndrar seg straff eller strafforfølgning, forutsatt at retten har satt formuen til vedkommende under forvaltning.»