OSLO  20170616.
Statsminister Erna Solberg, Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen under pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20170616. Statsminister Erna Solberg, Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen under pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Roald, Berit

Slik vil regjeringen gjøre Norge tryggere

Regjeringen vil forby halvautomatiske våpen og styrker beredskapssamarbeidet mellom politi og forsvar.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide la fram regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap fredag.

– Regjeringen har i dag fremmet forslag om ny våpenlov, som vil føre til strengere regler for de våpnene som har størst skadepotensiale, sier Solberg på pressekonferansen.

Vil forby halvautomatiske våpen

I lovforslaget er det foreslått å innføre et forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller for militæret eller politiet.

– Målet for alt vi iverksetter er å forhindre terror og annen alvorlig kriminalitet som kan ramme våre samfunn, sier statsministeren.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) presiserer at interessene til jakt- og skytterkulturen i Norge skal bli ivaretatt.

– Med dette lovforslaget legger vi nye sikkerhetstiltak inn i våpenloven samtidig som vi ivaretar den gode jakt- og skytterkulturen i Norge, sier Amundsen.

– Forbudet skal gjelde for allerede tildelte våpentillatelser og vil omfatte den våpenkategorien som ble benyttet til ugjerningen på Utøya den 22. juli 2011. Det er foreslått å gi unntaksregler på strenge vilkår for blant annet enkelte former for sportsskyting og våpensamlere, sier Amundsen.

PST har siden begynnelsen av april «vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge».

Beredskapsarbeidets fire prinsipper

1. Ansvarsprinsippet: Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.

2. Likhetsprinsippet: Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig.

3. Nærhetsprinsippet: Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.

4. Samvirkeprinsippet: Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Kilde: Regjeringen.no

En rapport utarbeidet av Riksrevisjonen som DN fikk tilgang til i vår viste at hverken politiet eller Forsvaret er godt nok i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror.

Iverksetter beredskapsamarbeid

Dette har regjeringen hatt fokus på og satt i verk tiltak for et bedre samarbeid mellom politi og forsvar i terrorberedskapen.

Det skal være lett for politiet å få bistand av forsvaret og tilgang til forsvarets ressurser, som for eksempel helikoptre, ved alvorlige hendelser.

– Bell-helikoptrene har blitt satt på en times beredskap, Heimevernet er styrket, spesialstyrkene står på nasjonal kontraterrorberedskap, sier Solberg.

Beredskapstroppen har fått økt budsjett, og beredskapsstyrken er økt med 50%, opplyser Amundsen.

– I bistansinstruksen skal det sikres korte beslutningslinjer, og styrke evnen til å håndtere store og kompliserte situasjoner enten det er fra terrorisme, eller alvorlig kriminalitet, sier Solberg.

Solberg mener sikkerheten i Norge er bedret gjennom disse tiltakene. Hun mener også sikringen av spesielt utsatte steder og monumenter er bedret.