Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Frp har fortsatt høyest lojalitet

Politisk reporter Kjetil Løset analyserer de ferske tallene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Velgerne ser ut til å ha stabilisert seg etter en turbulent uke. På den ferske målingen Kantar TNS har laget for TV 2 er det største utslaget at KrF viupper over sperregrensa, mens MDG faller under. Dermed er begge blokkene styrket, men De Grønne er fortsatt på vippen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 26,5 prosent (- 0,3). Den negative trenden fortsetter og skyldes i all hovedsak lavere lojalitet blant egne velgere fra 2013.

64 prosent av Arbeiderpartiets velgere fra forrige valg sier de ville stemt på partiet dersom det var valg i dag.

Partiet er forbigått av Høyre blant menn, mens Frp puster dem i nakken.

Høyre får 24,0 (- 0,2). Dette skyldes i hovedsak at det nå er klart flere velgere som går fra Høyre til Frp enn motsatt vei. 66 prosent av Høyres velgere fra 2013 sier at de vil stemme på partiet i dag,.

Fremskrittspartiet får 16,0 (- 0,7). partiet har fortsatt høyest lojalitet av de tre store med 70 prosent.

For første gang på svært lenge er det nå flere tidligere arbeiderparti-velgere som sier de vil stemme på et av regjeringspartiene enn det er velgere som går motsatt vei.

Kristelig Folkeparti havner over sperregrensen med 4,0 (+ 0,3). Det skyldes i hovedsak at det er klart færre tidligere KrF-velgere som sitter på gjerdet enn i forrige måling i tillegg til at det er flere som ikke stemte ved forrige valg som sier de vil stemme på partiet. KrF mister også en av seks tidligere velgere til regjeringspartiene, og mest til Frp.

De Grønne faller under sperregrensen med 3,9 (- 0,7). det skyldes i all hovedsak at betydelig færre velgere fra 2013 sier de vil stemme på partiet, i tillegg til at de henter betydelig færre velgere fra SV.

SV øker med 0,8 til 6,5 som er høyeste oppslutning siden april 2011. Det skyldes klart økt lojalitet blant tidligere velgere og klart lavere overgang til MDG og Senterpartiet.

Venstre nærmer seg sperregrensen med 3,7 (+ 0,6),. Det skyldes økende lojalitet og klart færre velgere som går til Arbeiderpartiet.

Senterpartiet står på stedet hvil med 11,2. Partiet har denne gang svært mange tidligere hjemmesittere, som er kjent for å være en utro gruppe.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS med personlige telefonintervjuer av 1891 personer i tidsrommet 22. - 28. august. 79,3 prosent oppga partipreferanse, mens det var 79,2 prosent på målingen søndag.

Målingen er en oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013. 81 prosent oppga partipreferanse. Endringer i styrkeforholdet mellom partiene mellom to valg tilskrives gjerne tre sammensatte forhold: a) Velgere som endrer partipreferanse: Disse er aktive ved begge valg, og holder fast ved samme parti eller bytter parti. b) Mobilisering av nye og gamle velgere: Mange velgere setter seg i sofaen ved ett eller flere påfølgende valg. c) Endringer i sammensetningen av den stemmeberettigede befolkningen. Ved hvert valg kommer fire årskull nye velgere til elektoratet. Partibarometeret fanger disse endringene ved å kartlegge velgernes stemmeadferd og partisympati dersom det var stortingsvalg i dag, og sammenstiller disse med velgeradferden ved det foregående stortingsvalg. Endringene vurderes både i forhold til velgermobilisering generelt sett, samt i forhold til de enkelte partienes evne til å rekruttere gamle og nye velgere.

Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.

Rødt går ytterligere tilbake med 0,3 til 2,6 og muligheten for å gå over sperregrensen virker nå veldig liten.