TVANG: Justisministeren vil innføre tvangskastrering av personer som blir dømt for overgrep mot barn.
TVANG: Justisministeren vil innføre tvangskastrering av personer som blir dømt for overgrep mot barn. Foto: NTB Scanpix/Johannessen, Sara

Mener tvangskastrering vil bryte med menneskerettighetene

Juridisk professor mener forslaget til justisministeren er lite gjennomtenkt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Søndag uttalte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at han ønsker å innføre tvangskastrering av personer som dømmes for seksuelle overgrep mot barn.

Justisministeren mener medisinsk kastrering, hvor overgriperen får hormonbehandling som dreper sexlysten, vil forhindre nye overgrep.

– Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre. Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sa Amundsen søndag.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som vil innføre tvangskastrering.

Inngripen

Juridisk professor ved Universitetet i Oslo, Aslak Syse, mener forslaget er lite gjennomtenkt.

– Jeg tviler på at dette forslaget vil kunne realiseres ut fra overordnende rettslige og rettssikkerhetsmessige betraktninger, sier Syse til TV 2.

Han mener at justisministerens forslag er en enkel løsning på en vanskelig utfordring.

– Det er ikke greit at barn misbrukes, og enda verre at de utsettes for seksuelt misbruk som kan gi varige skader. Samtidig er det problematisk, både hva gjelder integritetsvern og menneskerettighetsbeskyttelse med denne type inngripen i menneskers mest personlige sfære, sier professoren.

Amundsen ønsker at tvangskastrering skal innføres som en del av en rettslig dom, i tillegg til at overgripere skal kunne få gjennomført kastrering frivillig.

Artikkel 8 – EMK:

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv.

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlig trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Kilde: Lovdata

Å tvinge norske statsborgere til å kastreres mener Syse er et klart brudd på artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, som beskytter personers privatliv.

– Dette gjelder også lovbrytere. Om lovbrytere skulle ønske denne behandlingsmåten for å kunne prøveløslatelse, er dette et annet spørsmål, sier Syse.

Tajik: – Andre tiltak

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, er imot forslaget til Amundsen.

– Jeg syns nok heller at justisministeren, i stedet for å skape falsk trygghet gjennom et forslag som ikke vil ha den effekten som han skaper et inntrykk av, heller bruke pengene på det vi vet fungerer. Det er å forfølge det som finnes av dokumenterte overgrep på nett, sier Tajik.

Hun mener det er andre tiltak som vil fungere bedre.

– Vi vet at en god del av de som begår overgrep mot barn selv er barn. Da er det viktig at de Barnehusene vi har har kapasitet, både til å hjelpe barna som er utsatt for overgrep, men også til å følge opp barna som er ansvarlig for det, sier hun.

Leder i Fremskrittspartiet og finansminister Siv Jensen støtter Amundsens utspill.

– Fremskrittspartiet har i sitt program tatt orde for at vi vil åpne for medisinsk kastrering av voldtektsforbrytere som gjentatte ganger forgriper seg på unge, uskyldige personer, sier Jensen til TV 2.

Tiltaket mener hun vil beskytte ofrene.

– Vi mener dette tiltaket må vurderes, rett og slett fordi det er ofrene som skal være i sentrum, og ikke overgriperne, sier Jensen.