VIL IKKE BLI FASTLEGE: Legeforeningen spår at mange vil ha problemer med å skaffe fastlege om få år.
VIL IKKE BLI FASTLEGE: Legeforeningen spår at mange vil ha problemer med å skaffe fastlege om få år. Foto: Stockmarked

Går mot fastlegekrise

Flere vil oppleve at det blir umulig å få fastlege i hjemkommunen. Grunnen er at nyutdannede leger ikke vil bli fastleger.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fortvilte fastleger forteller om 80-timers arbeidsuker og pasienter som venter altfor lenge på å få time.

– Jeg klarer ikke å opprettholde myndighetens krav om ventetid, verken på fem eller syv dager. Ofte må pasientene vente mer enn det dobbelte av det, sier Sven E. Haaverstad.

Han er fastlege og spesialist i allmennmedisin. I over tretti år har han hjulpet små og store med store og små plager. Men nå er han alvorlig bekymret.

Nedlesset av oppgaver

Da fastlegeordningen ble innført for 17 år siden ble 1500 pasienter på fastlegenes liste regnet for å utgjøre ett årsverk. Men fastlegene har blitt tillagt mange nye oppgaver, som gruppemøter med barnevernet og NAV. Det går ut over tiden legene kan bruke til å behandle pasientene de har på listen sin.

– Jeg klarer ikke å få det til med alle de oppgavene som jeg har og med å faktisk gi pasienten den tiden de skal ha, sier doktor Haaverstad.

Foreslår nye stillinger med fast lønn

– Det knaker i fastlegeordningen, sier Jonas Gahr Støre og krever at myndighetene tar grep umiddelbart.

Tiden vi bruker hos fastlegen utgjør 90 prosent av all kontakt som skjer mellom leger og pasienter i landet, og det bekymrer Jonas Gahr Støre at det er spesialisthelsetjenesten og sykehusene som stikker av med det meste av politikernes oppmerksomhet.

– Problemet i dag er at dette systemet er stresset. Vi har for få fastleger, de har for lange lister og for lang arbeidstid, slår Støre fast.

Jobber femti timer i snitt

Fastleger jobber nå nesten femti i uken timer i gjennomsnitt. Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren følger situasjonen tett.

– Jeg har snakket med erfarne trondheimsleger som sier at de har arbeidsuker nå på mellom 60-80 timer i uken, forteller han.

Og en slik jobb er det utfordrende å kombinere med et normalt familieliv.

– Det som er alvorlig nå er at vi ser en tillagende sviktende rekruttering av nye leger som skal begynne i fastlegeordningen. Vi har tidligere hatt samme utfordring og problem i distriktene i Norge, men nå får vi stadig bekymringsmeldinger om at vi rekrutterer også for dårlig i mer sentrale strøk og i byer i Norge, sier Øren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gi nyutdannede fastleger fast lønn.
Ap-leder Jonas Gahr Støre vil gi nyutdannede fastleger fast lønn. Foto: Åserud, Lise

Ap-lederen mener en av løsningene kan være at kommunene oppretter flere stillinger der nyutdannede får fastlønn og tett faglig oppfølging de første årene.

Slik at det skal være mer attraktivt og i det hele tatt mulig for unge i etableringsfasen å velge fastlegeyrket.

– Også må vi gjøre ting for å redusere byråkratiet. Jeg hører altfor mange fastleger som sier de blir sittende lenge på jobben etter at pasientene har gått, for å fylle ut skjemaer. Det bør forenkles, sier Støre.

Kan stå uten fastlege

Lederen av Allmennlegeforeningen er skremt av utviklingen.

– Jeg frykter i verste fall at det blir for få fastleger enkelte steder i Norge, at du faktisk ikke får en fastlege. Og at du eventuelt må over til nabokommunene for å få det, sier Øren.

Dersom doktor Haaverstad skulle behandlet det antallet pasienter myndighetene mener han skal, må han bruke stoppeklokke.

– Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Jeg har lyst til å gi pasientene den tiden de trenger når de er her, forteller han.

– Ingen krise

Helseminister Bent Høie (H) mener det ikke er en krise, men erkjenner at det er en uheldig utvikling at fastlegene har fått mer og gjøre og at yngre leger ikke søker seg til fastlegestillinger.

– Derfor er vi nødt til å gjøre endringer, sier han til TV 2.

– Vi prøver også ut andre modeller med primærhelseteam og rekrutteringsstillinger, og vi må også sørge for at flere som utdanner seg søker seg til denne viktige fastlegeordningen.

Høie trekker også fram at de allerede er i gang med såkalte utdanningsstillinger i Hordaland.

– Hvis det er det Jonas Gahr Støre mener, så er jeg glad for at han er enig i en slik løsning. Men hvis Støres plan er at alle nye fastleger skal være ansatt i kommunen og på sikt fase ut fastlege som praksis, så er jeg uenig i forslaget, påpeker Høie.

Han ønsker at det skal være en balanse mellom stillinger i kommunen og private praksiser.