Samisk vegviser fyller 70

Ole Henrik Magga (70) bidro til forsoning etter den opprivende Alta-konflikten for nærmere 40 år siden. – Kunnskap er det beste redskap vi kan bruke for å unngå eller løse konflikter, sier han.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Han var den første president i det norske Sameting, og den første leder av FNs forum for urfolk. Nå fyller Ole Henrik Magga 70 år, og mener oppveksten i en reindriftsfamilie på Kautokeino-vidda har vært avgjørende for hvordan han som politiker har tjent sitt folk.

Lærte konflikthåndtering av moren

– Det var verdier som jeg i voksen alder har oppdaget var der, og det er jeg glad for at jeg har hatt som grunnlag, sier han. Ikke minst lærte han seg tidlig å håndtere uenighet og konflikter.

– Særlig min mor var et menneske som alltid så hvordan man skulle håndtere dem, bygge nye bruer og komme bort fra konflikten.

Og best kan konflikter unngås eller løses gjennom kunnskap. I dag omtaler han Diehtosiida, Samisk Høyskole i Kautokeino, som det kanskje viktigste bidrag til utvikling av det nye samiske Norge.

Uten kunnskap er man hjelpeløs

- Det er både som symbol og ikke minst av innhold veldig viktig å bygge egen kunnskap. Det er noe av det viktigste man kan gjøre. Det har enormt stor betydning. Uten kunnskap, uten å kunne se bakover gjennom sine egne erfaringer, da er man ganske hjelpesløs.

Magga omtaler kongehusets bidrag til en aksept av samiske krav og rettigheter som betydelig.

Kong Haralds hilsen til Sametinget 1997 var historisk,

– Staten Norge er etablert på territoriet til to folk!

Mindre viktig var ikke Kong Olavs bidrag da han etter eget ønske i 1989 åpnet Sametinget, og omtalte det som høyst berettiget.

– Han skapte politikk, og det er er en av de måter som et kongehus kan lede samfunnet. Mange enig i at når man har med grunnleggende verdier å gjøre, at de har ensti å følge.

Vegviser og symbolfigur

I åtte år var Ole Henrik Magga Sametingets president, han var den første leder av FNs forum for urfolk, han er professor, medlem av det norske vitenskapsakademi og kommandør av St Olavs orden. Et forbilde og en symbolsk skikkelse mener Aili Keskitalo. Som Magga, tidligere leder av Norske samers riksforbund (NSR) og president i Sametinget.

– Han har forvaltet sine veldig mange lederroller, både her lokalt, i det samiske samfunn men også internasjonalt med verdighet, substans og soliditet.

Takker kunstnere for økt samisk selvfølelse

Ole Henrik Magga priser også innsatsen til samiske kunstnere, og tilskriver dem ære for at det samiske folks selvfølelse etter Alta-striden er vesentlig styrket samtidig som det øvrige samfunns respekt og kunnskap om samiske forhold har økt.

– Uten våre kunstnere så hadde vi aldri kommet så langt. Det har betydd mer enn våre hundrevis av resolusjoner som vi politikere har skrevet. Den har kommunisert ikke bare med vårt eget samfunn, men samfunnet utenfor. I takknemlighet minnes 70-åringen sin oppvekt og ikke minst bestefarens evne til å rose en ung fiskerkompis når det røynet på som verst. - Og når min bestefar sa, at uten deg gutten min hadde vi ikke. Og det er drivkraften i livet.