Vil nekte nynazistene å marsjere i Norge

Antirasistisk Senter krever at nynazistene må nektes å marsjere i Norge, men møter motstand hos menneskerettighetsekspert.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lørdag marsjerte omlag 70 nynazistiske demonstranter i Kristiansands gater.

Den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) skulle opprinnelig demonstrere i Fredrikstad, men valgte pågrunn av politiets økte beredskap på Rygge å møte i sørlandsbyen i stedet.

Her ble de møtt av langt mindre motstand, da politiet i Agder valgte å ta saken i egne hender – uten den ekstra beredskapen.

– Vi så ikke at det var behov, og det ser jeg i ettertid at det heller ikke var, slik som situasjonen ble, sa Arne Sundvoll, fungerende politimester i Agder, til TV 2 mandag.

Dette til tross for at motdemonstranter skal ha blitt utsatt for legemskrenkelser under demonstrasjonen. Blant dem var Ole Tellefsen, som brakk et ribbein da han stilte seg opp foran demonstrasjonstoget. Politiet reagerte med å sette ham i håndjern og føre ham bort.

– Regner det som en triumf

Leder i Antirasistisk senter, Rune Berglund Steen, er sjokkert, og mener politiet burde håndtert situasjonen annerledes.

– Politiet løste dette på en veldig kortsiktig måte. Nazistene regner nå dette som en triumf, og de har fått en oppskrift på hvordan de nå kan marsjere uanmeldt hvor som helst i dette landet. Det er mulig politiet synes de løste det i Kristiansand den dagen, men de har antagelig lagd et større problem for seg selv, sier han til TV 2 onsdag.

Han mener nynazistene må nektes i å marsjere i Norge.

– I utgangspunktet har alle en generell ytringsfrihet, men du kan skusle den bort. Og når du velger å slutte deg til en voldelig organisasjon, og en organisasjon som opptrer voldelig under demonstrasjoner, så kan de ikke forvente den samme retten som alle andre til å marsjere gjennom våre gater.

Onsdag kveld gikk Politidirektoratet i en pressemelding ut for å klargjøre hvilke regler som gjelder for å avholde demonstrasjoner:

Hovedregelen i Politiloven § 11 er at den som vil avholde et arrangement på offentlig sted ("demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende") i god tid må sende melding om dette til politiet. Det skal med andre ord ikke søkes, og politiet skal dermed heller ikke gi noen tillatelse. Politiet kan imidlertid sette ulike typer vilkår for å sikre at arrangementet kan "avvikles uforstyrret", og medfører minst mulig hinder for øvrig ferdsel. Det kan blant annet tilsi at politiet har behov og krav knyttet til blant annet tidspunkt, sted, egenvakthold, heter det blant annet i pressemeldingen.

– Ytringsfrihet som alle andre

Steen møter motstand hos menneskerettighetsekspert og leder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf.

– Det er altså slik etter Grunnloven og våre menneskerettighetsforpliktelser at vi i utgangspunktet har ytringsfrihet. Dersom man ytrer seg på måter som er ulovlige, så kan det straffeforfølges, men da gjør man det etter at det ulovlige eventuelt har skjedd, sier hun.

– Når man vet at denne organisasjonen har drept, angrepet politiet, mange av dem er straffedømt – bør man ikke da hindre dem i å marsjere i norske gater?

– Nei, men jeg tenker at det er grunnlag for å ha en sterk beredskap dersom noe ulovlig skulle skje, men så lenge de ikke gjør noe ulovlig, så har de ytrings- og bevegelsesfrihet som alle andre, avslutter hun.

Tirsdag fortalte TV 2 at medlemmer av den høyreekstreme gruppen har fått våpentrening i Russland.

Vil ikke hindre nye nazimarsjer

Politidirektoratet (POD) vil heller ikke hindre nye nazimarsjer i Norge, men vil se på om situasjonen kunne vært løst annerledes fra politiets side.

– På bakgrunn av at denne aksjonen har fått såpass mye oppmerksomhet, vil det være helt naturlig at vi ser nærmere på det, at vi går i en dialog med de involverte politidistriktene, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i POD til TV 2.

Han legger vekt på at ytringsfriheten står sterkt:

– Ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge, og i de fleste vestlige land. Den er beskyttet av Grunnlovens §100 og EMK artikkel 10. Det skal veldig mye til for at politiet skal gripe inn mot ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og i dette tilfellet har man valgt å la en demonstrasjon få gå. Politiets hensyn i så måte er ikke å være et meningspoliti, men å sørge for å ivareta ro og orden, sier Smedsrud.

– Denne nynazistiske organisasjonen er veldig fornøyd, og sier at de vil komme tilbake til Norge. Betyr det nå at det er fritt frem for dem å demonstrere i Norge?

– Alle kan fremme sine ytringer i Norge, men de skal melde fra om politiske aksjoner eller demonstrasjoner, slik at politiet har mulighet til å forberede seg. Det er det som er hensikten bak regelen; politiet skal ikke sensurere de meningene det gis uttrykk for, sier Smedsrud til TV 2.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook