Ole brakk ribbeinet da han stilte seg foran nazimarsjen: – Er det jeg som lager bråk?

Statsminister Erna Solberg er svært urolig for at de svenske nynazistene skal få rekruttere norske medlemmer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I helgen marsjerte voldelige og kriminelle nynazister i Kristiansand sentrum, midt blant barn og voksne i gågaten.

Mannen som lørdag stilte seg opp foran de marsjerende høyreekstremistene, brakk et ribbein, men angrer ikke på at han gjorde det.

– Jeg er klar til å gjøre det igjen når som helst, sier Ole Tellefsen til TV 2.

Tellefsen sier at han er forundret over at politiet fjernet ham, og ikke demonstrantene:

– Er det jeg som lager bråk? Hva med de 70 nynazistene som driver med en maktdemonstrasjon på utsiden?

Flere personer skal ha blitt utsatt for legemskrenkelser under demonstrasjonen, og politiet undersøker om det har blitt begått straffbare forhold, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke oversikt over antall henvendelser og klager, men både henvendelsene og klagene vil bli gjennomgått. På nåværende tidspunkt har ikke politiet mottatt noen anmeldelser på straffbare forhold etter demonstrasjonen, opplyser fungerende politimester Arne Sundvoll til TV 2.

– Må ikke få fotfeste

Tirsdag var statsminister Erna Solberg på valgkampbesøk i Kristiansand. Hun mener politiet selv må vurdere om kritikken mot dem er rettferdig, men vil ikke kritisere politiet for at de fjernet motdemonstranten Tellefsen.

– Politiets jobb er å forhindre at det blir voldsepisoder, uro og annet. Så må Kristiansand politikammer gjøre en vurdering av om det var en riktig vurdering de gjorde, sier statsministeren til TV 2.

Solberg sier at hun er svært urolig for at de svenske nynazistene skal få rekruttert norske medlemmer.

– Dette er krefter vi må bekjempe. Vi har laget en egen handlingsplan mot ekstremisme, den dreier seg også om å bekjempe denne typen ekstremisme. Vi må sørge for at denne organisasjonen, som primært kommer med en svensk bakgrunn, ikke får fotfeste i Norge, og at vi sørger for at de ikke rekrutterer norsk ungdom. Det er en jobb alle i vårt samfunn må gjøre, sier Erna Solberg til TV 2.

Tirsdag fortalte TV 2 at medlemmer av den høyreekstreme gruppen har fått våpentrening i Russland.

Vil ikke hindre nye nazimarsjer

Politidirektoratet (POD) vil ikke hindre nye nazimarsjer i Norge, og vil se på om situasjonen kunne vært løst annerledes fra politiets side.

– På bakgrunn av at denne aksjonen har fått såpass mye oppmerksomhet, vil det være helt naturlig at vi ser nærmere på det, at vi går i en dialog med de involverte politidistrktene, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i POD til TV 2.

Han legger vekt på at ytringsfriheten står sterkt:

– Ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge, og i de fleste vestlige land. Den er beskyttet av Grunnlovens §100 og EMK artikkel 10. Det skal veldig mye til for at politiet skal gripe inn mot ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, og i dette tilfellet har man valgt å la en demonstrasjon få gå. Politiets hensyn i så måte er ikke å være et meningspoliti, men å sørge for å ivareta ro og orden, sier Smedsrud.

– Denne nynazistiske organisasjonen er veldig fornøyd, og sier at de vil komme tilbake til Norge. Betyr det nå at det er fritt frem for dem å demonstrere i Norge?

– Alle kan fremme sine ytringer i Norge, men de skal melde fra om politiske aksjoner eller demonstrasjoner, slik at politiet har mulighet til å forberede seg. Det er det som er hensikten bak regelen; politiet skal ikke sensurere de meningene det gis uttrykk for, sier Smedsrud til TV 2.