Politimesteren forsvarer at de ikke stanset nynazistene i Kristiansand

Øst politidistrikt sier at de tilbød bistand til Agder, som takket nei.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Arne Sundvoll, fungerende politimester i Agder, forstår at folk reagerer på nazidemonstrasjonen som ble holdt i Kristiansand i helgen.

Nynazistene i den høyreekstreme gruppen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) møtte opp i sentrum av Kristiansand midt på dagen lørdag med sine grønne og hvite flagg, midt blant barn og voksne i sørlandsbyens gågate.

Politiet kunne stanset den ulovlige demonstrasjonen i sentrum av Kristiansand, men sier at de valgte å la være.

300 politifolk var i beredskap på Rygge for å møte nynazistene i Fredrikstad, men den økte beredskapen førte i stedet til at demonstrantene endte opp i Kristiansand.

Beslutningen om å la nynazistene gjennomføre demonstrasjonen tok politimester Sundvoll lørdag morgen. Han bekrefter til TV 2 at Agder-politiet visste at nynazistene var på vei, og at det var mange politifolk i beredskap på Rygge flystasjon.

Han tar ikke selvkritikk for at det ikke ble kalt inn politimannskaper som sto klare på Rygge.

– Vi så ikke at det var behov, og det ser jeg i ettertid at det heller ikke var, slik som situasjonen ble.

Sundvoll sier at politiet nå skal gå gjennom håndteringen av demonstrasjonen, for å se om alt ble gjort riktig. At to personer ble anholdt på to forskjellige steder, bare ved å stå der, kommenterer han slik:

– Nå har ikke jeg fått opplyst at de bare sto der, men det er noe som vi må se på. Det er blitt meg fortalt at det finnes videoer som visstnok skal ligge på nettet av disse episodene, så det vil jeg se på før jeg kommenterer det. Men det er riktig av politiet å vurdere, hvis det kan eskalere situasjonen og det kan føre til vold, mer bråk og skadeverk.

– Politidistriktet er ansvarlig

Knut Smedsrud, beredskapsdirektør i Politidirektoratet (POD), sier at POD ikke var involvert i vurderingene rundt den varslede demonstrasjonen. Det ble ikke gitt noen ekstrabevilgninger til ekstra mannskap, legger han til.

– Gjennom situasjonssenteret og beredskapsavdelingen følger POD tett både mulige og pågående hendelser av denne typen. POD har blitt holdt løpende orientert om situasjonen før, under og etter demonstrasjonen. Det er det aktuelle politidistrikt som er ansvarlig for de vurderingene som gjøres i slike situasjoner, sier Smedsrud til TV 2.

– TIlbød bistand til Agder

Politimester Steven Hasseldal bekrefter til TV 2 at Øst politidistrikt tilbød bistand «i tiltrekkelig tid til at bistanden ville vært relevant». Bistanden fra Oslo politidistrikt var mobilt innsatskonsept og politihelikopter.

– Når på dagen/kvelden/natten ble Øst politidistrikt klar over at nynazistene ville sette kursen mot Sørlandet/Kristiansand?

– Politiet ønsker ikke å kommentere hva vi visste og når av polititaktiske hensyn, svarer Hasseldal.

– Når var første kontakt om forflytningen med Agder politidistrikt?

– Øst politidistrikt har vært i løpende kontakt om utviklingen med Politidirektoratet. Når vi så at det sannsynligvis ikke ble i Øst, men et annet distrikt delte vi informasjon med politidistrikter på Sør- og Østlandet.

– Ba Agder politidistrikt om bistand fra Øst?

– Nei. Øst politidistrikt tilbød Agder politidistrikt bistand i tilstrekkelig tid til at bistanden ville vært relevant. Vi ønsker heller ikke her av taktiske årsaker å angi et nærmere tidspunkt for når bistanden ble tilbudt, svarer politimester Hasseldal til TV 2.