Oslo 6. august 1979: Rød Valgallianse holder pressekonferanse i forbindelse med valget høsten 1979. Fra venstre: Partiformann Pål Steigan, Ellen Pedersen og Hilde Haugsgjerd.
Oslo 6. august 1979: Rød Valgallianse holder pressekonferanse i forbindelse med valget høsten 1979. Fra venstre: Partiformann Pål Steigan, Ellen Pedersen og Hilde Haugsgjerd. Foto: PAUL OWESEN / NTB/SCANPIX.

Rødts historie

Fra væpna revolusjon til rutete flanellsskjorte. Stemningen på ytterste venstre har endret seg med tiden. I 2017 kom partiet inn på Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Partiet Rødt ble stiftet 11. mars 2007. Partiet ledes av Bjørnar Moxnes fra Oslo. Nestledere i partiet er Marie Sneve Marthinussen og Silje Josten Kjosbakken er nestledere.

Rødt beskriver seg selv som et revolusjonært, demokratisk sosialistparti. Partiet ble stiftet av folk med bakgrunn fra RV, AKP, Rød Ungdom og uavhengige sosialister. Et halvt år etter stiftelsen sluttet også Internasjonale Sosialister seg til partiet.

Rød Valgallianse ble grunnlagt i 1973 som valgfronten til Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene). Bakgrunnen var at Kommunaldepartementet nektet AKP å stille til valg. I1975 fikk partiet sine første kommunestyremedlemmer i Tromsø, Oslo, Trondheim og Odda.

På 1970-tallet ble AKP (m-l) styrt av en kjerne av skolerte marxister. De mest fremtredende var Pål Steigan, Tron Øgrim, Finn Sjue og Sigurd Allern.

I 1979 fikk RV sin første egne leder, Hilde Haugsgjerd som i dag er redaktør i Aftenposten.

På 80-tallet var det stor uenighet innad i den revolusjonære bevegelsen. Det skyldtes både indre organisatoriske forhold, men også endringer i verdensbildet som Berlinmurens fall og kinesiske myndigheters knusing av demonstrantene på den himmelske freds plass i Beijing i 1989.

Tidlig på 90-tallet sluttet AKP å bruke paroler som «proletariatets diktatur» og «væpna revolusjon». Landsmøtet i 1990 fjernet (marxist-leninistene) fra navnet. Da RV ble fristilt fra AKP, gikk store deler av «høyrefløyen» ut av AKP. I 1991 ble avisa Klassekampen fristilt fra partiet, men de beholdt likevel aksjemajoriteten gjennom hele 1990-tallet.

I 1993 ble Rød Valgallianse for første gang representert på Stortinget. Erling Folkvord ble valgt inn fra Oslo. Han ble bare sittende i fire år. Partiet manglet rundt 600 stemmer i 1997.

Ved stortingsvalget i 2005 argumenterte RV for at det var behov for en opposisjon til venstre for SV, dersom det ble flertall for en rødgrønn regjering. RV var langt unna Stortingsplass.

I 2005 sendte RV brev til AKP med tanke på å slå sammen de to partiene. Ønsket ble begrunnet med små politiske forskjeller og en ny politisk situasjon som krevde et mer samlet og slagkraftig alternativ på ytterste venstre fløy i politikken.

Stiftelsen av Rødt skjedde for sent til at valgloven tillot navneendring, partiet stilte derfor til valg som RV ved lokalvalget i 2007. Stortingsvalget i 2009 blir dermed Rødts første valg.

I 2007 fikk partiet sin første ordfører da Knut Henning Thygesen vant forsøket med direktevalg i Risør. Rødt gjorde det også sterkt i andre kommuner som Odda, Vågan, Høyanger, Vefsn og Tromsø.

På partiets landsmøte i mai 2012 ble Bjørnar Moxnes fra Oslo valgt til ny partileder etter Turid Thomassen. Moxnes ble i 2017 valgt inn på Stortinget som partiets eneste representant.

LEDER: Bjørnar Moxnes ble i 2012 valgt til ny leder i partiet Rødt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
LEDER: Bjørnar Moxnes ble i 2012 valgt til ny leder i partiet Rødt. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Bendiksby, Terje