Einar Gerhardsen ble kjent som «landsfaderen» i etterkrigsårene.  (Foto: Ivar Aaserud/SCANPIX)
Einar Gerhardsen ble kjent som «landsfaderen» i etterkrigsårene. (Foto: Ivar Aaserud/SCANPIX)

Arbeiderpartiets historie

Partiet dominerte norsk politikk i etterkrigstiden, men det startet i det små.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det norske Arbeiderparti er Norges største parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 og har hatt regjeringsmakt i store deler av tiden etter andre verdenskrig. Partiet har siden 2014 vært ledet av Jonas Gahr Støre fra Oslo. Hadia Tajik fra Rogaland er nestleder i partiet.

Arbeiderpartiet fikk ved stortingsvalget i 2013 en oppslutning på 30,8 prosent og 55 representanter på Stortinget.

Etter åtte år som det største partiet i en flertallsregjering, havnet Arbeiderpartiet i opposisjon.

Det norske Arbeiderparti ble stiftet som et sosialistisk parti 22. august 1887 ved Ormetjern utenfor Arendal. Anders Andersen fra Hønefoss var partiets første formann. Det første programmet besto av fire punkter: Alminnelig stemmerett, lovfestet normalarbeidsdag, direkte skatt og støtte til streik.

Etter første verdenskrig utviklet Arbeiderpartiet seg til å bli et revolusjonært parti som valgte å bli medlem av den kommunistiske internasjonale. Det førte til splittelse av partiet. I 1923 tok flertallet på landsmøtet avstand fra Moskvatesene, venstrefløyen brøt ut og dannet NKP.

I 1920-årene gikk Arbeiderpartiet bort fra tanken om en væpnet verdensrevolusjon og i 1927 fikk partiet en oppslutning på 26,8 prosent og ble for første gang Stortingets største parti. Den posisjonen har Arbeiderpartiet beholdt ved alle senere valg.

FØRSTE STATSMINISTER: Christopher Hornsrud dannet den første Arbeiderparti-regjering i 1928. Bildet er tatt i anledning hans forestående 90 årsdag, den 15. november 1949. s/hv Foto: Th. Skotaam / Aktuell
FØRSTE STATSMINISTER: Christopher Hornsrud dannet den første Arbeiderparti-regjering i 1928. Bildet er tatt i anledning hans forestående 90 årsdag, den 15. november 1949. s/hv Foto: Th. Skotaam / Aktuell Foto: Skotaam, Th.

Med ordene «Jeg er også kommunistenes konge» ga kong Haakon i 1928 for første gang oppdraget med å danne regjering til Arbeiderpartiet.

Statsminister Christopher Hornsrud fikk ikke sitte lenger enn 18 dager, regjeringen ble felt allerede på tiltredelseserklæringen.

I 1935 ga Bondepartiet gjennom det såkalte Kriseforliket grønt lys til Johan Nygaardsvold til å danne ny regjering. Nygaardsvold var statsminister da andre verdenskrig brøt ut.

Etter krigen ble Einar Gerhardsen statsminister i en samlingsregjering. Ved valget i 1945 fikk Arbeiderpartiet 76 av 150 mandater på Stortinget og dermed rent flertall på Stortinget. Partiet sto i spissen for å bygge opp velferdsstaten og vektla en sterk statlig styring av økonomien.

I 1961 ble Sosialistisk Folkeparti representert på Stortinget. SF ble startet av en gruppe utbrytere fra Arbeiderpartiet som lenge hadde vært uenige i partiets utenriks- og sikkerhetspolitikk, særlig Nato-medlemskapet.

Da EF-saken kom på dagsorden inntok Arbeiderpartiet et ja-standpunkt. Da det ble nei-flertall i folkeavstemningen i 1972 gikk regjeringen til Trygve Bratteli av.

FØRSTE KVINNE:  Etter statsminister Kåre Willochs kabinettspørsmål i Stortinget 29.april 1986 gikk hans borgerlige regjering av, og kongen måtte be Gro Harlem Brundtland om å danne ny regjering. Hun blir samtidig Norges første kvinnelige statsminister. Statsminister Gro Harlem Brundtland foran slottet sammen med sine 7 kvinner.
F.v. Kommunalminister Leif Haraldseth, forbrukerminister Anne Lise Bakken, samferdselsminister Kjell Borgen, kulturminister Hallvard Bakke som er skjult bak kirkeminister Kirsti Kolle Grøndahl, bistandsminister Vesla Vetlesen og skjult bak henne forsvarsminister Johan Jørgen Holst, miljøvernminister Sissel Rønbeck og skjult bak henne finansminister Gunnar Berge, Gro Harlem Brundtland, og bak henne utenriksminister Knut Frydenlund, sosialminister Tove Strand Gerhardsen og skjult bak henne industriminister Finn Kristensen, justisminister Helen Bøsterud, handelsminister Kurt Mosbakk, landbruksminister Gunhild Øyangen og fiskeriminister Bjarne Mørk Eidem bak henne.
Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix
FØRSTE KVINNE:  Etter statsminister Kåre Willochs kabinettspørsmål i Stortinget 29.april 1986 gikk hans borgerlige regjering av, og kongen måtte be Gro Harlem Brundtland om å danne ny regjering. Hun blir samtidig Norges første kvinnelige statsminister. Statsminister Gro Harlem Brundtland foran slottet sammen med sine 7 kvinner. F.v. Kommunalminister Leif Haraldseth, forbrukerminister Anne Lise Bakken, samferdselsminister Kjell Borgen, kulturminister Hallvard Bakke som er skjult bak kirkeminister Kirsti Kolle Grøndahl, bistandsminister Vesla Vetlesen og skjult bak henne forsvarsminister Johan Jørgen Holst, miljøvernminister Sissel Rønbeck og skjult bak henne finansminister Gunnar Berge, Gro Harlem Brundtland, og bak henne utenriksminister Knut Frydenlund, sosialminister Tove Strand Gerhardsen og skjult bak henne industriminister Finn Kristensen, justisminister Helen Bøsterud, handelsminister Kurt Mosbakk, landbruksminister Gunhild Øyangen og fiskeriminister Bjarne Mørk Eidem bak henne. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix Foto: Thorberg, Erik

Gro Harlem Brundtland ble 4. februar 1981 Norges første kvinnelige statsminister. Hun var statsminister i tre ulike regjeringer i til sammen 10 år. Da hun gikk av i 1996 overlot hun regjeringsansvaret til Thorbjørn Jagland. Han stilte nærmest kabinettsspørsmål til folket ved å si at regjeringen gikk av dersom den ikke fikk samme oppslutning som ved forrige valg, 36,9.

Et valgresultat på 35 prosent førte til at Norge fikk en regjering under ledelse av Kjell Magne Bondevik. Sentrumsregjeringen ble felt på gasskraftsaken og Jens Stoltenberg ble statsminister for første gang 17. mars 2000.

Valget i 2001 ble med 24,3 prosent Arbeiderpartiets dårligste siden 1924. Stoltenbergs første regjering gikk dermed av.

Dannelsen an en borgerlig samarbeidsregjering i 2001 fikk Arbeiderpartiet til å tenke på samarbeid med andre partier. Foran valget i 2005 ble det innledet forhandlinger med SV og Senterpartiet med sikte på å danne regjering sammen.

Arbeiderpartiet fikk en oppslutning på 32,7 prosent ved valget som ga 61 representanter.

For første gang siden samlingsregjeringen rett etter andre verdenskrig dannet Arbeiderpartiet regjering sammen med andre partier. Det førte til at Norge fikk flertallsregjering for første gang siden Kåre Willochs regjering 1983-85. Den rødgrønne regjeringen under Jens Stoltenbergs ledelse så dagens lys 17. oktober 2005.

SAMARBEID: For første gang siden samlingsregjeringen rett etter andre verdenskrig gikk Arbeiderpartiet i koalisjon med andre partier da Jens Stoltenberg dannet den rødgrønne flertallsregjeringen med SV og Senterpartiet 17. oktober 2005.  Foto: Jon Eeg / SCANPIX
SAMARBEID: For første gang siden samlingsregjeringen rett etter andre verdenskrig gikk Arbeiderpartiet i koalisjon med andre partier da Jens Stoltenberg dannet den rødgrønne flertallsregjeringen med SV og Senterpartiet 17. oktober 2005.  Foto: Jon Eeg / SCANPIX Foto: Eeg, Jon

Ved stortingsvalget i 2009 var Arbeiderpartiet det eneste av de tre regjeringspartiene som gikk frem til 35,4 prosent. Partiet fikk 64 mandater og sørget dermed for at den rødgrønne regjeringen kunne fortsette med flertall i Stortinget, selv om et flertall av velgerne hadde stemt å andre partier.

I 2013 mistet den rødgrønne regjeringen flertallet. Arbeiderpartiet gikk tilbake 4,5 prosentpoeng til 30,8 prosent og fikk 55 representanter på Stortinget. Jens Stoltenberg gikk av som statsminister etter valget.

I 2014 ble Jonas Gahr Støre valgt som ny leder i Arbeiderpartiet. Partiets nestleder er Hadia Tajik fra Rogaland, mens Kjersti Stenseng fra Oppland er partisekretær.