FESTING: i juni 2016 dro en norsk jente på språkreise til Miami i USA for å lære seg engelsk. Ifølge henne ble oppholdet en ubehagelig opplevelse, og hun måtte reise hjem før tiden.
FESTING: i juni 2016 dro en norsk jente på språkreise til Miami i USA for å lære seg engelsk. Ifølge henne ble oppholdet en ubehagelig opplevelse, og hun måtte reise hjem før tiden. Foto: Creative Commons/Dori

SLIK KLAGER DU NÅR SPRÅKREISEN BLIR EN SKUFFELSE:

Klagde på alkohol og vill festing – fikk full erstatning

Dette er de verste klagesakene fra norske språkreiseelever.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hver sommer reiser hundrevis av norske ungdommer utenlands for å lære engelsk. Turene koster ofte over 20.000 kroner for to uker, og mer for de som vil være lenger.

Tidligere i år fortalte TV 2 om flere norske ungdommer som hadde rystende opplevelser på utvekslingsår i utlandet. Også på de kortere språkreiseoppholdene finnes det eksempler på dem som har dårlige opplevelser.

Noen få klager til Pakkereisenemda, som er en tvistenemd for klagere som er misfornøyd med sine turer.

Har du hatt en dårlig opplevelse på språkreise? Kontakt TV 2s journalist her!

Få klager

Fem personer klagde på språkreiseturer fra sommeren 2016. Tre av dem fikk medhold, og dermed tilbakebetalt tusenvis av kroner i erstatning.

FÅR KLAGER: Anne Brit Lea i Norsk ReiselivsForum fikk i 2016 fem klager på språkreiser. FOTO: Norsk ReiselivsForum
FÅR KLAGER: Anne Brit Lea i Norsk ReiselivsForum fikk i 2016 fem klager på språkreiser. FOTO: Norsk ReiselivsForum

– En språkreisedeltager som ønsker å klage, må først ta skriftlig kontakt med arrangøren. Hvis ikke tvisten løser seg etter dette, kan deltakeren klage til Pakkereisenemnda, forklarer daglig leder i Norsk ReiselivsForum, Anne Brit Lea, til TV 2.

Nemda behandler imidlertid ikke overveldende mange klager fra folk som er misfornøyde med sine språkreiser.

– Vi får ikke mange klager som gjelder språkreiser. Vi fører ikke særskilt statistikk, men i perioden 2014-2016 kan det se ut til at vi har mottatt til sammen bare rundt syv til åtte saker, sier Lea.

Skjelt ut på hotellet

En av dem som fikk medhold i klagen, var en forelder som sendte sine døtre på en tre ukers språkreise til Malta i fjor sommer. Ungdommene skulle bo på et hotell i regi av EF. De unge jentene hadde store forventninger til turen, men ble svært skuffet.

Slik klager du på språkreisen

  • Ta først skriftlig kontakt med arrangør.
  • Dersom tvisten ikke løser seg, kan du klage til Pakkereisenemda.
  • Klageskjema fylles ut på reiselivsforum.no.
  • Nødvendig dokumentasjon vil variere fra sak til sak, men en god huskeliste er følgende: Avtale, dokumentasjon på utgifter som kreves erstattet, billetter, skriftlig klage til arrangør med svar derfra, samt annen relevant kommunikasjon med arrangør.
  • Nemda behandler saken, og vedtar enten å anbefale eller å ikke anbefale arrangøren å tilbakebetale hele eller deler av summen.
  • Det er sjelden at arrangører ikke følger nemdas anbefaling.

Kilde: Norsk ReiselivsForum

Hotellrommet de fikk tildelt hadde ifølge klageren mugg i dusjen, det var småkryp på rommet og kraftig røyklukt. I tillegg opplevde jentene å bli urettmessig skjelt ut av hotellets ansatte.

Saken endte med at to av hotellets ansatte ble avskjediget, og nemda avgjorde enstemmig at klageren skulle få erstatning på 40 prosent av reisens pris, altså 20.700 kroner.

«Etter nemndas syn utgjør trivelige og hygieniske boforhold en stor del av reisen. Det er også svært uheldig at jentene følte seg utrygge fordi de ble dårlig behandlet av hotellets ansatte», skriver nemda i sin avgjørelse.

I sitt tilsvar beklaget EF den dårlige servicen og ikke-fungerende aircondition, men mente at det var vanlig at småkryp kunne komme inn på rommet dersom vinduet sto åpent. De mente også at slitasje kunne misoppfattes som mugg.

Reiste hjem etter tre dager

To norske jenter fikk beskjed to dager før avreisen til Malta i juli i fjor at hotellet de skulle bo på var blitt endret. Hotellet de skulle bo på, i regi av STS, hadde ikke treningsrom, noe som hadde vært avgjørende for bestillingen. Jentene skulle delta på flere idrettsarrangement etter språkreisen, og hadde et treningsopplegg de ønsket å følge.

De måtte også betale 20 euro per dag for internett, noe de i utgangspunktet hadde inkludert. Maten ble servert på et bakrom, fordi «det ble servert alkohol i matsalen». Aircondition virket ikke, og de ble plassert på lite firemannsrom i stedet for tomannsrom, som var avtalen. Jentene valgte å dra hjem etter kun tre dager.

STS mente at det jentene klagde på ikke hadde noe med selve språkskolen og aktivitetene å gjøre, og ville derfor ikke gi full refusjon. De viste også til en båttur som deltagerne fikk som plaster på såret for de 20 euroene de måtte ut med daglig for internett.

Pakkereisenemda mente derimot at dette ikke var godt nok og ga klageren medhold i full refusjon – totalt 57.620 kr for de to jentene.

«En arrangør står ikke fritt når det gjelder å endre en reise til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse», heter det i avgjørelsen.

Nemda påpekte videre at man ikke kan påføre en deltaker en ekstrautgift på 20 euro per dag for internett og deretter velge å kompensere dette med en båttur.

«Når man arrangerer språkreiser for mindreårige, er man i foreldrenes sted og må sørge for at deltakerne føler seg trygge og ivaretatte. Det har ikke skjedd i dette tilfellet», mener nemda.

Ble møtt av vill festing

I juni 2016 dro en norsk jente på språkreise til Miami i USA og håpet å lære seg bedre engelsk i løpet av fire uker. Men det som møtte henne på campus der hun skulle bo, var i stedet «et festested for ungdom som var der for å drikke, feste og røyke», heter det i klagen.

Jenta slet med å sove på studenthjemmet hun bodde på grunn av bråk. Til slutt endte turen med at hennes foreldre personlig dro ned og hentet henne i USA, nesten to uker før opprinnelig hjemreise.

«De så da ved selvsyn hva som foregikk på skolen. Jentene ble hentet av private biler og kjørt til nattklubber klokken 22.30 på kvelden, og da klagers foreldre snakket med vaktene på skolen fikk de opplyst at dette var helt vanlig», heter det i klagerens versjon av saken.

Pakkereisenemda konkluderte med at EF ikke hadde gitt klageren god nok hjelp i Miami, og anbefalte at hun fikk tilbakebetalt hele beløpet på 38.253 kroner.

I et tilsvar til klageren skriver EF at brudd på regler om alkohol og innetider slås hardt ned på, og hevder de flere ganger forsøkte å finne gode løsninger for jenta.

Følte seg utrygg

En 15 år gammel jente som dro på språkreise til Torquay i England sommeren 2016, fikk også refundert over halvparten av summen fra EF. Hun hadde ifølge klagen flere ubehagelige opplevelser på turen.

Ifølge klageren måtte hun dra alene hjem til vertsfamilien om kvelden. Hun gikk blant annet feil i de mørke gatene og kjente seg redd. I henhold til EFs regler skal ingen studenter gå alene.

Jenta ble også skremt etter en opplevelse med to gutter, som angivelig skal ha trakassert henne etter et EF-arrangement. Til slutt måtte jenta avbryte turen én uke før opprinnelig hjemreise.

«Når EF mottar betalende studenter helt ned i 15-års alder, må de etter nemndas syn ha et apparat som ivaretar de yngste elevene. Det har åpenbart ikke vært på plass her», mener Pakkereisenemda, og anbefalte et prisavslag på 60 % (15.000 kroner), til klageren.

EF svarte at deres retningslinjer ikke tilsier at kursledere skal følge studentene hjem om kvelden, men at de skal ta følge med andre man bor med. Pakkereisenemda svarte imidlertid at 15-åringen etter alt å dømme bodde som eneste student hos vertsfamilien.

EF: – Følger som regel nemdas anbefaling

Ørjan Norbom, landansvarlig hos språkreisearrangøren EF, sier de har rutiner på å henvise klagere til Pakkereisenemda ved behov.

– Vi henviser alltid den reisende til Pakkereisenemda om man ikke skulle komme til en enighet direkte med EF. Pakkereisenemda ser gjennom hver enkelt sak for å så å gi tilbakemelding på om det blir medhold eller ikke, sier han.

Han ønsker ikke å uttale seg ytterligere om sakene TV 2 omtaler.

– Vi følger vanligvis nemdas anbefalinger og ønsker ikke å uttale oss om avsluttede saker, sier han.