RISIKOREDUSERING: Ved å holde farten nede, samt fokusere på sterke farger og gode lys, øker sikkerheten i trafikken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.  
RISIKOREDUSERING: Ved å holde farten nede, samt fokusere på sterke farger og gode lys, øker sikkerheten i trafikken. Illustrasjonsfoto: Colourbox.  

Ti ganger større risiko for å dø på motorsykkel enn i bil

– Kjør forsiktig og gjør deg godt synlig når du kjører motorsykkel, advarer Statens vegvesen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er betydelig større risiko for å bli skadet eller omkomme når du kjører motorsykkel enn når du kjører bil, sier Guro Ranes, avdelingsleder for trafikksikkerhet i Statens Vegvesen, til TV 2.

Det er rundt 250.000 førere av motorsykkel og mopeder i Norge i dag. Statistikk viser at dødsrisikoen pr. km er nær ti ganger høyere for tung motorsykkel enn for bil, og mer enn 20 ganger høyere for lett motorsykkel.

I mai var fire av elleve omkomne i trafikken motorsyklister. I juni var det fem av elleve.

Åtte av de ni dødsulykkene var utforkjøringsulykker, og bare én var møteulykke.

– Dette kan tyde på at farten var høyere enn det den burde vært, forholdene tatt i betraktning. Det kan også ha vært glatt, eller andre forhold som har gjort kjøringen utfordrende, sier Ranes.

Gjør deg synlig!

Hun minner om at utstyrt med bare hjelp og passende antrekk er man svært sårbar om man kjører av veien. Det er mye hardt man kan være uheldig å treffe.

– Kjører man av veien i 70-80 km i timen og treffer et tre, skilt eller rekkverk kan man fort ende opp med store skader. Når det går galt får det derfor ofte svært alvorlige konsekvenser.

Fire av de som omkom var 22 til 26 år, en var mellom 26 og 50 år og fire av de omkomne var eldre enn 50 år.

Ranes understreker at mange er gode og erfarne sjåfører, men sier det er viktig å formidle den risikoen man tar når man kjører motorsykkel.

– Ikke ta noen sjanser, og gjør det du kan for å bli sett til en hver tid. Som motorsyklist er du liten, og du bør bruke klær med farger: refleksvest, gule hjelmer, alt som kan bidra til å bli sett er bra. Pass også på at lysene er gode nok, sier Ranes.

Guro Ranes i Statens vegvesen oppfordrer alle til å ta hensyn og kle seg mest mulig synlig i trafikken i sommer. Foto: Knut Opeide. 
Guro Ranes i Statens vegvesen oppfordrer alle til å ta hensyn og kle seg mest mulig synlig i trafikken i sommer. Foto: Knut Opeide. 

Utlendinger på norske veier

Hun oppfordrer bilistene til å ta ekstra hensyn.

– Husk at det er mange motorsyklister på veien nå. Vær oppmerksom!

Nå om sommeren kommer det mange på motorsykkel fra andre land i Europa. Det betyr ekstra utfordringer.

– Vi ser hvert år at det kommer motorsyklister til Norge som ikke er vant med de norske veiene. Her er det svinger, bakker og smale veier. Mange har ikke god nok teknikk og vurderingsevne, sier Ranes.

Hun forteller også at det å kjøre i følge med flere kan by på ekstra utfordringer, og ved flere ulykker er det personen som ligger bakerst i feltet som har blitt skadet eller omkommet.

Ranes oppfordrer derfor grupper til å gjøre det slik at det er den med minst erfaring som kjører foran og bestemmer farten. Slik slipper man å presse seg til å kjøre fortere enn det man burde.

– Ellers kan man lage en avtale om at man møtes på et bestemt sted. Så kan alle kjøre i det tempoet som passer.

Ranes forteller at det de siste årene har omkommet rundt 20 mc-førere mellom april og oktober. Det er rundt en tredel av alle omkomne i trafikken i de aktuelle måneden.

Sterk nedgang for tung motorsykkel

I 2015 publiserte Transportøkonomisk institutt rapporten «Risiko i Veitrafikken». Her ser man at at risikoen for å omkomme på motorsykkel har gått drastisk ned siden 1980-tallet.

Ifølge forskerne bak rapporten skyldes den høye dødeligheten på 1980-tallet det i den perioden var lett tilgjengelig å få kjøpe på kreditt, og mange investerte dermed i motorsykkel. Da jappetiden var over fra 1987 var det færre som kjøpte, og risikoen ble kraftig redusert.

Siden den gang har risikoen for tung motorsykkel fortsatt å gå ned, mens lett motorsykkel ikke har hatt den samme positive utviklingen.

Ifølge rapporten er årsaken at førerne ofte er unge og dermed risikoutsatte. Førerne av tung motorsykkel er til sammenligning i gjennomsnitt blitt mye eldre over tid. På 1980-tallet var den typiske eieren av tung motorsykkel i tjueårene i dag er gjennomsnittsalderen rundt 50 år.

Motorsyklistenes egen organisasjon, NMCU, har sammen med Statens vegvesen laget en egen strategi for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister.

Tall fra SSB. Faksimile fra Trafikkøkonomisk institutt: Risiko i veitrafikken.  
Tall fra SSB. Faksimile fra Trafikkøkonomisk institutt: Risiko i veitrafikken.