nekter innsyn i joshua french-saken:

Kongo krever at Norge holder French-dokument hemmelig

Norsk UD har hemmeligstemplet dokumentet som sikret løslatelsen av Joshua French fordi en offentliggjøreing kan skade Norges forhold til Kongo.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Joshua French kom til Norge 17. mai understreket både statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende at det ikke var inngått noen avtaler mellom kongolesiske og norske myndigheter og at Norge ikke hadde forpliktet seg til noen gjenytelse overfor Den demokratiske republikken Kongo.

– Det er ingen avtale om soningsoverføring, det er en beslutning fattet på kongolesisk side, sa Brende på pressekonferansen 17. mai.

I et intervju med TV 2 dagen etter, snakket likevel utenriksministeren likevel om en avtale.

– Man skulle jo tro at når en overføringsavtale var undertegnet at ting kunne gå greit, sa Brende.

STILTE KRAV: Justisminister i Kongo, Alexis Thambwe Mwamba er en av flere som signerte dokumentet som førte til at Joshua French ble løslatt og sendt hjem til Norge. Ifølge UD stilte Kongo som krav at dokumentet ikke skulle offentliggjøres. Foto: AFP/NTB scanpix.
STILTE KRAV: Justisminister i Kongo, Alexis Thambwe Mwamba er en av flere som signerte dokumentet som førte til at Joshua French ble løslatt og sendt hjem til Norge. Ifølge UD stilte Kongo som krav at dokumentet ikke skulle offentliggjøres. Foto: AFP/NTB scanpix.

Dokumentet som Brende kalte en avtale ble signert av Kongos justisminister og flere andre personer samme dag som Joshua French ble løslatt og sendt med fly til Norge.

Hemmelighold klar forutsetning

Da spesialutsending Arild Øyen dagen etter snakket entusiastisk om de dramatiske timene i Kongo før saken var løst og French satt på flyet, snakket han også om dette dokumentet.

– Da jeg hadde fått dette dokumentet som beordret en slags lovanordning, så var jeg helt sikker på at det ikke ville bli noen endring, sa Øyen til pressen.

TV 2 søkte to ganger om innsyn i avtalen og alle relevante vedlegg som muliggjorde French' retur til Norge, men fikk avslag begge gangene med begrunnelsen i at avtalen ikke eksisterte. På tredje forsøk søkte TV 2 om innsyn i dokumentet Øyen viste til på pressetreffet.

Da ble resultatet et annet. Denne gangen fantes det et dokument, men Utenriksdepartementet ville ikke offentliggjøre det, med denne begrunnelsen:

«Dokumentet er utstedt av kongolesiske myndigheter og kommunisert til norske myndigheter under klar forutsetning av at innholdet ble behandlet fortrolig og ikke gjøres kjent for andre enn norske myndigheter», skriver avdelingsdirektør Monica Nagelsgaard i en epost til TV 2.

Avslaget blir også begrunnet med at en offentliggjøring vil kunne skade Norges forhold til Kongo.

«Anmodningen om innsyn er derfor avvist under henvisning til offentleglova § 20, 1. (b) fordi det er påkrevd av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser og opplysningene er mottatt under forutsetning av at de ikke skal offentliggjøres», skriver Nagelsgaard videre.

Dokumentet kongoleserne krever at ikke skal offentliggjøres, inneholder ifølge UD blant annet taushetsbelagt informasjon «om noens personlige forhold». Offentlighetslovens paragraf 13 om taushetsplikt benyttes derfor også for å hindre innsyn i dokumentet, opplyser UD.

– Dette er diplomati

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, sier til TV 2 at det er vanlig å hemmeligstemple dokumenter hvis andre land ber om det.

ETTERKOM KRAV: Frode Andersen, kommunikasjonssjef i UD, sier til TV 2 at Kongos krav om hemmeligstempling ble etterfulgt.
ETTERKOM KRAV: Frode Andersen, kommunikasjonssjef i UD, sier til TV 2 at Kongos krav om hemmeligstempling ble etterfulgt. Foto: Utenriksdepartementet

– Det vi snakker om her er rett og slett vanlig diplomatisk samkvem. Vi har informasjon fra Kongo knyttet til en enkelt norsk statsborgers overføring til Norge og de har bedt om at vi ikke offentliggjør dokumentet. Det respekterer vi. Hvis vi begynner å gå tilbake på den type løfter overfor andre land og begynner å gi ut informasjon som vi får av andre land, så vil andre land tenke seg om to ganger før de gir oss informasjon, sier Andersen.

– På hvilken måte kan offentliggjøring skade Norges forhold til Kongo?

– Hvis vi bryter det løftet vi har gitt, vil det ha konsekvenser for forholdet mellom land. Det er måten man driver diplomati på. Dette går til kjernen av det diplomatiske arbeidet, at man respekterer og holder de avtalene og løftene man inngår, sier han.

Huitfeldt: – Stusser litt

Anniken Huitfeldt (Ap) som er leder for utenrikskomitéen på Stortinget, sier til TV 2 at hun ikke kjente til det omtalte dokumentet.

– De har grunn til å unnta dette dokumentet offentlighet hvis det er opplysninger knyttet til French sin helsetilstand. Hvis det er opplysninger i dette dokumentet som forplikter norske myndigheter på andre måter så vil det ha offentlighetens interesse , sier Huitfeldt til TV 2.

Diplomaten som fikk French hjem: – Det var nervepirrende

– Er det noe ved dette som gjør at du stusser?

– Jeg stusser jo litt over at både statsministeren og utenriksministeren var såpass tydelige på at det ikke var inngått noen avtale mellom Norge og Kongo når det åpenbart eksisterer et dokument. Det kan være en grunn til at det er unntatt offentlighet, men det er viktig at vi får de opplysninger som er nødvendige at kommer frem, og så forutsetter jeg at både utenriksministeren og statsministeren snakker sant, sier Huitfeldt til TV 2.

– Finnes ingen avtale

UDs kommunikasjonssjef fastholder at dokumentet og enigheten om hemmelighold av det ikke innebærer at noe avtale er inngått mellom Norge og Kongo.

– Både utenriksministeren og statsministeren har sagt at det ikke finnes noen avtale. Hvordan kan det stemme hvis man har en gjensidig forståelse med kongolesiske myndigheter om å holde et dokument hemmelig?

– Poenget er at det finnes ingen avtale mellom Norge og Kongo for å overføre Joshua French til Norge. Og det er helt korrekt, det finnes ingen slik avtale, sier Andersen.

– Men hva finnes da?

– Det finnes en kongolesisk beslutning om å overføre Joshua French til Norge, og det har vi vært helt åpne på hele veien og det har vært sagt både i pressekonferansen og står også i pressemeldingen vår om saken, så det har vært helt åpent

– Brende brukte feil ord

– Likevel, i et intervju med TV 2 18. mai så forteller Børge Brende at man fikk til en undertegning på presidentens kontor» og «man skulle tro at når en overføringsavtale var undertegnet at ting kunne gå greit». Her virker det jo som om utenriksministeren snakker om en avtale likevel?

– Jeg tror alle kan være uheldige og uttale seg litt feil av og til og ikke huske de riktige ordene, men i både vår pressemelding og det vi sa på pressekonferansen om saken så er vi helt tydelige på at det finnes ingen avtale, og det har vi vært helt tydelige på senere, også overfor TV 2 når de har bedt oss om å oppklare den misforståelsen

– Men hvilket dokument er det Brende snakker om her?

– Her snakker han om den kongolesiske beslutningen om å overføre Joshua French til Norge, sier Andersen.

– Kan du si noe om innholdet i dette dokumentet?

– Ja, det er ikke så veldig vanskelig. Det er rett og slett den kongolesiske beslutningen som sier at Joshua French kan overføres til Norge for medisinsk oppfølging som vi ba om fra norsk side, sier kommunikasjonssjefen.