Høie krever at sykehusene tar pasientsikkerheten mer alvorlig

Helseministeren kalte ledelsen i Helse Sør-Øst inn til møte med departementet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Helseminister Bent Høie sier han ser svært alvorlig på opplysningene om at ansatte ved Oslo Universitetssjukehus kan skaffe seg tilgang til over 2 millioner pasientjournaler.

– Det er alvorlig fordi de har fått et oppdrag om å følge opp bedre kontroll på tilgangsstyring allerede i 2015, sier Høie.

Ledelsen i Helse Sør-Øst måtte denne uken redegjøre for kontrollen med innsyn i journaler i et telefonmøte med saksbehandlere i departementet.

Ber om nye rapporter

I en rapport utarbeidet av jurister ved Oslo Universitetssykehus kommer det frem at et smutthull i datasystemet DIPS gjør at alle ansatte som er med i en digital felles arbeidsgruppe kan gi seg selv tilgang til over to millioner pasientjournaler. Statsråden forlanger nå nye rapporter fra de regionale helseforetakene.

– Jeg vil be om ytterligere rapport om hva de har gjort for å følge opp sikkerheten, sier Høie.

Helse- og sosialombud Anne-Lise Kristensen reagerte kraftig etter å ha lest rapporten fra Oslo Universitetssykehus.

– Det var svært ubehagelig å lese. Sånn trodde jeg ikke at det var, uttalte hun.

Datatilsynet: – Stor risiko

Også Datatilsynet har reagert, og mener smutthullet åpner for lovbrudd.

– Det kan se ut som man har et system som gjøra t tilgangen ved sykehusene er mye større enn hva lovverket tillater, sier juridisk seniorrådgiver Camilla Nervik.

Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen. mener rapporten er nok et eksempel på altfor dårlig digital kompetanse ved sykehusene, og at helseministeren ikke har vist nok interesse i å forbedre denne kompetansen.

– Enten har han ikke interesse eller så har heller ikke han kompetansen, sier Micaelsen.

Det avviser Høie.

– Det er en påstand som ikke har rot i virkeligheten. Noe av det første jeg gjorde som helseminister var å be om tre rapporter om statusen på dette området for å vite hva situasjonen som jeg overtok etter Arbeiderpartiet, var. Og det var svært nedslående. Derfor er det satt i gang et betydelig arbeid på dette området. Det er fortsatt store utfordringer, men at Arbeiderpartiet skylder på oss for det som vi i realiteten har arvet etter dem, for stå for hans regning, sier Høie.