Storaksjon har avdekket flere ekstremister med våpen

PST mener fortsatt det er sannsynlig at det blir forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste har de to siste månedene gjennomført en nasjonal etterretningsoperasjon sammen med landets politidistrikter.

Politiet har gjort flere våpenbeslag hos ekstreme islamister, men de har også fått flere navn å følge med på.

For i aksjonen har sikkerhetstjenesten også oppdaget nye ekstremister de ikke var klar over tidligere.

De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.

Oppdaget nye bekymringer

– De siste ukene har vi innhentet mye informasjon, mottatt mye tips og jobbet med dette. Det har gitt oss muligheter til å ta ned trusler, samtidig som vi har oppdaget nye bekymringer, sier Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, PST til TV 2.

– Det har dukket opp informasjon i forhold til enkeltindivider som ikke vi har visst om tidligere, sier hun.

I den nasjonale satsingen mot de ekstreme miljøene har det også blitt gjort viktige beslag.

– Vi har beslaglagt håndvåpen, automatvåpen fra ekstreme islamistiske miljøer. Det betyr at de er fratatt kapasitet og mulighet til å benytte disse våpnene.

På spørsmål om PST har avverget konkrete terrorhandlinger mot Norge i løpet av de siste månedene svarer Bjørnland at hun mener pågripelsen av 17-åringen som hadde med seg en hjemmelaget bombe til Oslo sentrum 9. april kan ha avverget en terrorhandling.

– Det var som følge av tips fra publikum hvor politiet agerte, og hvor PST har overtatt etterforskningen i ettertid. Mistanken mot 17-åringen er styrket, og det er berammet en hovedforhandling mot ham i oktober, forklarer hun.

TV 2 har tidligere omtalt at 17-åringen ikke ble overvåket av PST, selv om de hadde fått advarsler om ham.

Fortsatt sannsynlig

Etter ukene med etterretning har PST nå gjort en ny trusselvurdering, og mener det er grunn til å opprettholde trusselnivået i Norge. Det betyr at PST mener fortsatt det er sannsynlig at det blir forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge.

– ISILs tilbakeslag i Syria og Irak har på ingen måte svekket organisasjonens intensjon om å gjennomføre terrorangrep i Vesten. ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding tirsdag.

Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST.

Sikkerhetstjenestens vurdering av trusselbildet gjøres ved bruk av ti sannsynlighetsord som spenner seg fra «Meget sannsynlig» til «Svært liten grunn til å forvente». Nivået trusselbildet nå vurderes til, «sannsynlig», ligger to nivåer under «Meget sannsynlig».

Selv om de nå har avdekket flere personer, påpekes det at de organiserte miljøene er nedadgående og framstår som svekket som følge av blant annet rettsprosesser og dødsfall.

PST-sjefen ber folk delta på det de ønsker i sommer, og ikke la seg lamme av frykt.

– Jeg tenker at folk skal leve sine liv og delta på det som er ønskelig av sosiale arrangementer og så er det politiet og PST som skal gjøre så godt vi kan for å ivareta sikkerheten.

(TV 2/NTB)