Farida (11) vant mot UNE i retten – igjen

Utlendingsnemndas tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse er ugyldig, fastslår Borgarting lagmannsrett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det har vært helt kaos den siste halvtimen. Det glade vanvidd. Vi har ikke klart å summe oss enda, ler lederen for støttegruppa på Dokka, Merethe Engen Enerstvedt.

Hun jubler over dommen, og sier den afghanske familien nå er blitt informert, men hun har ikke snakket med dem selv.

– Jeg kan bare forestille meg den følelsen de må ha av vill glede – og samtidig frykt for nye skjær i sjøen ved at UNE har mulighet til å anke, sier Enerstvedt.

Hun håper familien kan komme tilbake til Norge så snart som mulig.

– Nå håper vi det er over. Med to knusende dommer der familien har vunnet på alle punkter, så håper jeg staten gir seg nå, og ikke velger å bruke disse stakkars folka som et prinsipp for å vise hvor langt de kan kjøre. De er mennesker, det er livet deres det er snakk om, sier lederen for støttegruppa.

Ble raskt integrert

Saken om den afghanske jenta som ble sendt tilbake til hjemlandet etter flere år i Norge, har ført til stort engasjement blant folk i Dokka.

Farida og moren kom til Norge som flyktninger i 2011. Da hadde de to vært på flukt i flere år. Farida, som da var 5 år, hadde aldri bodd i foreldrenes hjemland, Afghanistan.

De to etablerte seg på Dokka i Oppland. Liv Marie Simensveen var deres flyktingeveileder.

– De tok raskt fatt på den jobben det er å integrere seg. De hadde en vilje og en glede som er sjelden. De var veldig takknemlige, og jeg følte at de trengte den tryggheten Dokka kunne gi dem, fortalte Simensveen til God Morgen Norge i november i fjor.

Et halvt år senere kom også Faridas far til Dokka.

Stort engasjement

Men i februar 2015 måtte Farida og foreldrene forlate hjemmet sitt på Dokka i hui og hast. Hun fikk ikke med seg skolesekken eller lekene sine. Turen gikk via Trandum til Kabul i Afghanistan.

Lokalsamfunnet engasjerte seg sterkt for å få Farida tilbake til Dokka.

– Hun har ingen tilknytning til Afghanistan. Hun er en av våre. Det er derfor vi fortsetter å slåss for at de skal komme tilbake til Dokka nesten to år etter at de ble kastet ut, sa Kathrine Fossen Rosenberg fra Støttegruppa for Farida til God Morgen Norge.

Staten anket

12. november 2015 avsa Oslo tingrett en kjennelse hvor Utlendingsnemndas vedtak om tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse ble kjent ugyldig for Farida, moren og faren. Staten ved Utlendingsnemnda anket saken til lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett avsa dom i saken tirsdag. Lagmannsretten avviser statens anke og kommer til samme konklusjon som tingretten, nemlig at Utlendingsnemndas vedtak i saken er ugyldig.

Har ikke vurdert forholdene

Utlendingsdirektoratet mente at retur til Kabul ikke lenger burde frarådes etter at far var gjenforent med resten av familien, noe UNE også stilte seg bak. Dette vedtaket ble kjent ugyldig i tingretten, og denne dommen blir nå stående etter avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett.

– Lagmannsretten har kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i forbindelse med tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for en afghansk kvinne og hennes datter, er ugyldig. Utlendingsnemnda hadde ikke vurdert om det var skjedd vesentlig og stabil endring i alle relevante forhold som begrunnet den opprinnelige tillatelsen, opplyser Borgarting lagmannsrett.

– Veldig glade

Familiens advokat Vera Vikki varslet familien i Kabul om dommen.

– Familien er veldig, veldig glade, og håper selvsagt de så snart som mulig kan komme tilbake til Norge.

– Hvordan ser du på UNEs mulighet til å anke?

– Det er en mulighet for det, men familien håper veldig at UNE ikke velger å anke, men tar til etterretning at to rettsinstanser har funnet vedtaket ugyldig. Vi håper at UNE sørger for at familien får komme tilbake til Norge så snart som mulig, uten at de må vente mer i forhold til juridiske instanser.

Viktig korrektiv

Det er Humlen Advokater som har ført saken til familien. Dommen betyr at UNE har brukt loven feil i tidligere vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelse til Farida og moren, sier advokat Arild Humlen til TV 2.

– Dommen er selvfølgelig viktig for familien. Den betyr at man har fattet et uriktig vedtak. Familien bør snarest mulig få bistand til å få familien tilbake til Norge, sier Humlen.

Han er svært fornøyd med at lagmannsretten har slått fast at utlendingsmyndighetene i slike saker må vurdere om det er forholdsmessig riktig å tilbakekalle oppholdstillatelse.

– Dommen viser at utlendingsmyndighetene over lengre tid har praktisert uriktig lovforståelse når de har hevdet at det ikke skal være forholdsmessighetsvurdering i slike inngrep. UNE har tatt ettertrykkelig feil, og dommen er et viktig endring og et veldig viktig korrektiv, sier Humlen.