Mener mange med selvmordstanker feilbehandles:

Her rykker Tonje og Tom Inge ut for å hindre at ung jente skal ta livet sitt

Når krisen rammer, er dette teamet klar for å rykke ut. Det vanligste oppdraget er å få familien til å snakke sammen for å hindre at datteren i huset virkelig tar livet sitt.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg tenkte at jeg skulle aldri bli 16 år, det var ikke snakk om.

Ane Osflaten Velta er 20 år, men hun trodde ikke hun skulle bli så gammel. Hun prøvde å ta sitt eget liv flere ganger i løpet av oppveksten.

20-åringen har vært inn og ut av psykiatrisk sykehus flere ganger. Hun sier det opplevdes som trygt de gangene hun var der, men at det ofte ble vanskelig å komme hjem igjen etterpå.

– Da kommer på på en måte tilbake igjen til det du ville rømme fra, det kan være vanskelig, sier Ane til TV 2.

Skal hjelpe unge hjemme

Tonje Solberg og Tom Inge Lillegård setter seg i bilen for et nytt oppdrag. Makkerne bruker bilturen til å forberede seg på besøket. De skal hjem til en familie i krise.

Datteren vil ta livet sitt.

Sent kvelden før fant moren piller på rommet hennes, og jenta hadde kuttet seg.

– Jenta knakk sammen og fortalte mor at hun ville ta pillene i kveld. Mor var veldig skremt og veldig redd, sier Tonje til makkeren sin.

VILLE DØ: Ane har forsøkt å ta sitt eget liv flere ganger, men etter god hjelp gleder hun seg nå til fremtiden. FOTO Erik Edland/TV 2
VILLE DØ: Ane har forsøkt å ta sitt eget liv flere ganger, men etter god hjelp gleder hun seg nå til fremtiden. FOTO Erik Edland/TV 2

Nå har foreldrene bedt om at datteren legges inn på akuttpsykiatrisk. Det skal Tonje og Tom Inge prøve å forhindre.

– Foreldrene mente innleggelse var en god løsning fordi de tenkte at «dette kan ikke vi passe på» – og de tenkte «hva om hun dør i kveld?»

Prøver å unngå innleggelse

Med det mobile akutte behandlingsteamet på Ahus, er målet at ungdom som sliter ikke blir innlagt på institusjon.

Mange steder i landet fører en slik krise til innleggelse på den akutte døgnposten.

Hos Ahus vil de heller hjelpe ungdommen der de er.

– Hvis man er alvorlig syk, for eksempel psykotisk, kan det hende vi må sikre, og da kan innleggelse være bra. Men når det er gjentatte tanker om å dø, så løser det ikke noe å legge dem på institusjon. Det gjør dem bare mer hjelpeløse, og de kan bli mindre i stand til å ta ansvar, forklarer Tonje.

Hvis ungdom læres opp til at innleggelse er løsningen når det føles tungt, kan det være starten på en lang rekke innleggelser.

– Det er en tung jobb å lære seg å takle tanker om å dø, men det er eneste veien. For det er ingen som kan fjerne det fra deg. Opplegget vårt er jo å få folk til å ha lyst til å jobbe med sine emosjonelle vansker, sier Tor Inge.

Eksamen og venninner

Hjemme hos familien ble de møtt av en jente som har tenkt på å ta livet sitt flere ganger. Hun har det bra sosialt, og klarer seg fint på skolen. For utenforstående kan det virke rart at hun ikke vil leve lenger.

Det ambulerende teamet diskuterer hvordan de ulike tilfellene skal håndteres.
Det ambulerende teamet diskuterer hvordan de ulike tilfellene skal håndteres. Foto: Martin Berg Isaksen

– Det kom fram i går at det har vært vanskelig i forhold til eksamen, og så hadde det skjedd en del ting i forhold til venninne, leser Tonje fra henvisningen de har fått.

– Og så har det bare blitt verre, fordi jenta har vært så tilbakeholden med å fortelle om ting.

På hjemmebesøket er det ofte det de må jobbe fram: At familien klarer å vise at de tåler å høre hvor vanskelig datteren har det.

– Det er klart det er skummelt for de som er oppi dette at ungdom har det så vanskelig, sier Tom Inge.

– Ja, veldig sjokk for foreldrene, men det er også de som er den viktigste hjelperen, forklarer Tonje.

For størst er utfordringen når det mangler voksne støttespillere.

– Det er en skikkelig utfordring, når de ikke har en trygg voksen å snakke med. Vi kan kanskje bli det i en periode, men vi må jobbe aktivt med at det skal være en voksen der som skal være der over en lenger tid. Terapeuten kan ikke være den eneste trygge.

En trygg voksen er nøkkelen

Når de to oppsummerer besøket, er de rolige. Dette besøket gikk bra. Det førte til at foreldrene og datteren satt sammen og snakket ut. De fikk råd om hvordan de skulle jobbe videre gjennom sommeren for å komme seg trygt igjennom krisen.

Tonje og Tom Inge gav datteren mobilnummeret, sånn at hun kunne sende sms til dem i helgen, hvis hun ønsket det.

– Det ble hun veldig glad for, sier Tom Inge.

– Mange vi har kontakt med liker å uttrykke seg ved å skrive.

Det har tro på at denne familien skal komme godt ut av det. Uten at datteren trenger å tas inn på institusjon.

Tormod Stangeland, Leder for mobilt akutteam hos Ahus mener de forhindrer mange innleggelser.
Tormod Stangeland, Leder for mobilt akutteam hos Ahus mener de forhindrer mange innleggelser. Foto: Martin Berg Isaksen

Siden oppstarten for 12 år siden har det ambulerende teamet hjulpet mer enn tusen familier. De hjelper dem i den akutte fasen, og hjelper så med å finne den beste videre behandlingen.

– Vi har gjennom årene vært involvert i to saker som har endt med at ungdommen døde, forklarer Tormod Stangeland. Han er leder for det mobile akuttteamet.

– Det største problemet for selvmordsforebygging er at de fleste som dør ikke har hatt kontakt med hjelpere i forkant, og ingen oppdager selvmordsfaren. Derfor kan vi si at målet for oss er å oppnå kontakt med så mange som mulig av dem som faktisk gjennomfører selvmord. Det er trist at selvmord skjer, men siden de skjer er det bedre hvis mange av de som tenker på selvmord har oppfølging fra oss. Det er et nødvendig første skritt før vi kan avverge selvmord.

Han er glad for at ledelsen ved Ahus har innsett at det ambulerende teamet er verdt å investere i. Han er helt sikker på at akutteamets metode hindrer at ungdom blir innlagt på institusjon.

– Det vet vi, at vi avverger veldig mange akuttinnleggelser ved å følge dem opp hjemme. Og det er jo bra fordi da sparer vi folk for den nokså skremmende og noen ganger fremmedgjørende opplevelsen å bli akuttinnlagt i sykehus, og for det andre frigjør vi jo da ganske mye plass til andre pasienter som kan ha nytte av å være innlagt over lengre tid.

Tror et slikt tilbud vil hjelpe

Ane tror hun kunne hatt godt av et slikt team da hun var syk.

– Jeg har troa på at det kan fungere med personer som kommer hjem og skaper trygghet der. Hvis du bor sammen med foreldrene dine, så har de kanskje prøvd å gjøre alt de kan men det har bare vært feil i mine øyne fordi det blir for nært, sier 20-åringen.

Hun var heldig og hadde trygge voksenpersoner hun kunne få hjelp av, i tillegg til oppfølging fra helsevesenet. Nå klarer hun seg bra.

– Jeg hadde sikkert hatet dem der og da, det er mange i psykiatrien som jeg virkelig har hatet, men som jeg bør takke nå. Fordi de har holdt ut med meg og for at de turte og orka å ta de valgene jeg ikke tok selv, sier Ane, som nå er på fremtiden med positive øyne.

Stort press i byene

Fra i høst skal både Oslo og Bergen starte opp med ambulerende akuttteam for ungdom. Trude Fixdal ved ungdomsenheten på Oslo universitetssykehus har i flere år etterlyst et slikt tilbud, og mener det vil lette trykket på den akutte døgnposten.

– Vi har veldig gode resultater med ambulerende teamet for barn. Nå ser vi veldig fram imot å komme i gang på ungdomssiden også, sier hun til TV 2.

De starter opp med seks ansatte denne høsten.

TV 2 har tidligere satt fokus på at akuttenheten ved OuS har opplevd å avvise ungdom under 18 år, fordi de ikke har sprengt kapasitet på sine fem sengeplasser.

Denne figuren viser antallene av selvmord blant gutter og jenter i alderen 10–19 år i de siste 30 årene kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI
Denne figuren viser antallene av selvmord blant gutter og jenter i alderen 10–19 år i de siste 30 årene kilde: Dødsårsaksregisteret, FHI
Lik TV 2 Nyhetene på Facebook