Med 83 dager igjen til valget ligger det an til regjeringsskifte og en flertallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Frp mest frem

Fremskrittspartiet går mest frem med 2,1 prosentpoeng til 13,7 prosent på målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i juni.

Det er den nest høyeste oppslutningen partiet har hatt på partibarometeret i år.

Men samtidig går regjeringspartner Høyre tilbake med 1,3 til 22,3 prosent, som er partiets nest laveste oppslutning i valgåret.

Venstre og SV under

På fem av seks målinger i år har Venstre ligget under sperregrensa for tildeling av utjevningsmandater. Junitallene er like dårlige som de var i mai, Venstre får en oppslutning på 2,8 prosent. Dermed ville partileder Trine Skei Grande blitt Venstres eneste representant på Stortinget.

Denne måneden får de også følge av SV som faller under fire prosent for andre gang i år. SVs oppslutning i juni er 3,5 (- 0,9). Partiet kommer inn fra Oslo, og med et nødskrik berger også partileder Audun Lysbakken sitt mandat fra Hordaland.

KrF kryper tilbake over sperregrensa måned 4,5 (+ 0,8), etter å ha vært under de to siste månedene. Partiet har nå tre målinger over og tre under den magiske fireprosentstreken i første halvår.

Flertall for Støre og Vedum

Med bare KrF over sperregrensen av de små partiene, ville Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet fått flertall sammen med Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Vedum kan fortsatt smile over 14,5 prosent som ville gitt partiet hele 17 representanter mer enn de har i dag, men det er verdt å merke seg at dette er andre med på rad med en svak tilbakegang for Senterpartiet, denne gang på 0,5 prosentpoeng.

Også Arbeiderpartiet går tilbake med 0,9 prosentpoeng til 32,2, etter en fremgang i forrige måned. Likevel er Senterpartiets sterke stilling nok til at Jonas Gahr Støre ikke trenger andre alliansepartnere for å danne regjering, dersom denne målingen skulle bli valgresultatet.

Tre enmannsgrupper

Mens SV med et nødskrik får to, blir altså Venstres leder enslig svale på Stortinget med et slikt valgresultat. Men Trine Skei Grande blir ikke eneste enmannsgruppe på Stortinget.

Rødt går frem 0,9 til 2,6 prosent og partileder Bjørnar Moxnes tar et mandat i Oslo, mens De Grønne står uendret på 2,1, som gir Une Aina Bastholm partiets eneste mandat i Oslo.

Andre partier får samlet 1,9 prosent (+ 0,3). I denne gruppen er De Kristne størst med 0,7, mens de øvrige respondentene fordeler seg mellom Pensjonistpartiet, Kystpartiet, Liberalistene og Helsepartiet.

Om målingen

Partibarometeret er laget av Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) for TV 2. Det gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2013.

Målingen er gjennomført med personlige telefonintervjuer av 971 stemmeberettigede i tidsrommet 12. - 16. juni 2017. Utvalget veies etter kjønn, alder, geografi utdanning og partipreferanse/ velgeratferd ved siste stortingsvalg, for å redusere effekten av eventuelle utvalgsskjevheter.

75,4 prosent av de spurte oppga partipreferanse (+ 3,2). Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.