– Barn må oppleve 10 000 skudd i løpet av skoledagen

Ti-tusen skudd i løpet av en skoledag, samt tung helikopterstøy. Det kan bli hverdagen for barna som må oppholde seg i nærheten av det planlagte nasjonale beredskapssenteret utenfor Oslo

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Aksjonsgruppa «Stopp støyen» har de siste 14 dagene spredd budskapet sitt via video på nett og i sosiale medier.

– Slagordet vårt er ja til beredskapssenteret, men nei til støyen fra det, forteller aksjonsgeneral Helge Marstrander.

Som FAU-leder ved en av skolene som vil rammes av støyen, har han stilt seg i spissen for aksjonsgruppa.

Anti-terror-senter

Regjeringen har vedtatt at Politiets nasjononale beredskapssenter skal bygges rett ved E6 på Taraldrud i Ski kommune.

Senteret skal blant annet brukes til trening for innsats mot terror. Etter det TV2 erfarer vil senteret koste opp mot tre milliarder kroner. Det skal være operativt fra 2020-2021.

Skytestøy

Bare 850 meter fra det planlagte senteret senteret ligger en skole. Store boligområder i Oppegård kommune og sør i Oslo vil bli berørt av helikopterstøy og skytestøy fra senteret.

– Tårnåsen skole bruker Marka i undervisningen. Hver klasse har undervisning ute en dag i uka i flere fag. Hvis vi legger helikopterstøy, skyting og granateksplosjoner som et bakteppe, vil det bli umulig å ha undervisning ute, sier Marstrander.

Han mener det er mulig å få til en løsning for lokalmiljøet hvis det er politisk vilje til det.

Innebygde skytebaner

Aksjonen vil flytte deler av helikoptertrafikken til Rygge og vil at skytebaner skal bygges inn.

– Så enkelt er det i våre øyne. Det er mulig å gjøre dette innendørs og det vil løse to problemer. På grunn av støybegrensninger får ikke politiet trent med de våpene de trenger, eller de eksplosivene de vil. Dette må være en vinn-vinn-stiuasjon, sier Marstrander. Han trekker også fram at skolene i området Shar flere klasser for nyankomne flyktninger og asylsøkere, som kommer fra urolige områder. Han håper ikke at de skal bli nødt til å oppleve en hverdag preget av skudd og støy.

Avventende

Kommunalminister Jan Tore Sanner fra Høyre er innstilt på å finne en løsning.

– Jeg er veldig glad for at kommunene og foreldrene ser at vi trenger et beredskapssenter. Det er viktig for din og min trygghet. Vi jobber nå med konkrete støydempende og støyskjermende tiltak, spesielt for skoler og barnehager, sier Sanner.

Han er langt mer avventende til forslaget om å flytte helikopterdelen av politiets nasjonale beredskapssenter til Rygge flystasjon. "Stopp støyen" og Ski og Oppegård kommuner ønsker kun en enkel landsplass for helikopter på Taraldrud i Ski.

– Vi kan ikke ta omkamp om beslutninger som er tatt. Det er viktig at vi får realisert senteret, og at vi finner gode løsninger for støydemping, sier Sanner.