Det viser tall P4 Nyhetene har fått fra Utlendingsdirektoratet.

I løpet av årets fem første måneder kom 926 personer til Norge for å søke asyl. Det er en nedgang på 35 prosent fra samme periode i fjor.

I 1997 kom det 601 asylsøkere i perioden fra januar til mai.

Totalt kom det 2011 asylsøkere til Norge i årets fem første måneder, men 1085 av dem er såkalt relokaliserte. Dette er personer som er flyttet fra flyktningleire i Hellas og Italia og som har kommet til Norge som del av et program der Norge har forpliktet seg til å ta imot 1500 asylsøkere i løpet av to år.

– Det at det er så få asylsøkere er et uttrykk for at avtalen mellom EU og Tyrkia fungerer slik at tyrkerne holder igjen flyktninger. I tillegg er det alle grensekontrollene i Europa, sier generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, NOAS, Ann-Magrit Austenå til P4 Nyhetene.

De fleste asylsøkerne som har kommet til Norge hittil i år, er fra Eritrea og Syria. 723 er eritreere og 526 er syrere.