De beste betalerne bor i Sogn og Fjordane, mens Finnmark er fylket som har fått flest purringer på årsavgiften. Montasje: Scanpix.
De beste betalerne bor i Sogn og Fjordane, mens Finnmark er fylket som har fått flest purringer på årsavgiften. Montasje: Scanpix.

Her bor de som ikke har betalt årsavgiften

127.000 har nå fått vedtak om avskilting.

Fristen for å betale inn årsavgift for motorvogn forfalt 20. mars i år. Totalt blir det krevd inn nesten ti milliarder kroner.

Nå har vi kommet til juni, og til tross for purringer, mangler det fortsatt innbetalinger for 127.000 kjøretøy. Eierne har nå fått vedtak om avskilting og registreringssperre og lever farlig hvis de blir stoppet i kontroll.

I år er det Skatteetaten som krever inn årsavgiften. De har brutt de manglende innbetalingene ned på fylker, og den statistikken viser at det er forskjeller her.

Best i vest

De beste betalerne bor i Sogn og Fjordane. Innbyggerne der ligger godt over landsgjennomsnittet, bare 2,34 prosent av kravene må purres.

Oslo er på andreplass, der må bare 2,51 prosent av kravene purre på. Tredje best er Rogaland, med 2,83 prosent.

I den andre enden av skalaen er Finnmark fylket der flest må purres, tilsammen 4,06 prosent. Deretter følger Hedmark med 3,95 prosent og Telemark med 3,92 prosent.

Norske avgifter gjør denne bilen til et lite kupp

Må betale tilleggsavgift

Skatteetaten opererer også med en kategori som heter "ikke tilknyttet fylke". Her er det snakk om adresser som ikke er knyttet til et fylke eller en kommune, inkludert utenlandske adresser.

Så mye som 41,19 prosent av kravene her må purres.

Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift. For bil og motorsykkel er den 250 kroner. Når årsavgiften er registrert betalt, trekker Skatteetaten avskiltingsvedtaket.

Derfor har ingen fått oblat i posten i år

Tvangsinnkreving

Kontrolleres kjøretøyet ute på veien, kan det fortsatt beholde skiltene på hvis eieren betaler årsavgiften, tilleggsavgiften og et gebyr på 900 kroner.

Hvis kjøretøyet blir avskiltet, må eieren betale et påskiltingsgebyr til Statens vegvesen på 1.540 kroner.

I september kommer så Skatteetaten til å be Statens innkrevingssentral sende kravene som fortsatt ikke er betalt til tvangsinnkreving.

Slik ser tallene ut, brutt ned på fylkesnivå. Tabell fra Skatteetaten.
Slik ser tallene ut, brutt ned på fylkesnivå. Tabell fra Skatteetaten.

Så mye koster drømmebilen deg i året