Vold, trusler og narkotikabruk er et problem i skolemiljøet ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Dette kommer frem i et notat som TV 2 har fått tilgang til.

Notatet er skrevet av rektor David Dunlop, og er nylig blitt overlevert til politikere i Oslo kommune.

Rektoren påpeker at problemene har en direkte kobling til utfordringene i nabobydelen Søndre Nordstrand sør i Oslo. De siste to årene har stadig flere unge fra Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel begynt som elever på Ulsrud videregående skole.

«Utviklingen på Mortensrud der vold, trakassering, narkosalg- og bruk preger hverdagen i området rundt og på senteret har til en viss grad kjennetegnet skolehverdagen hos oss. Det er mange av de samme ungdommene som er elever hos oss...», skriver Dunlop i brevet som ble sendt til Utdanningsetaten i april i år.

– Blir sjokkert

I forbindelse med det skolen mener er narkotikasalg på og rundt skolen, mener skolen å ha fått informasjon om at unge jenter bytter sex mot narkotika. Dette skjer stort sett utenom skoletiden, men trekkes likevel frem i notatet.

Også lærere på skolen skal ha fått en tøffere arbeidshverdag.

«De ansatte beskriver en lavere terskel for krenkelse og trusler mot de voksne, og noen har opplevd vold fra elever ved Ulsrud og fra besøkende. Personalet har blitt truet både direkte og indirekte», skriver rektoren.

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i kultur- og utdanningskomitéen i Oslo kommune, er sjokkert over innholdet i notatet.

– Jeg blir jo sjokkert over det som beskrives i notatet og som har kommet frem. Det er helt uakseptabelt å ha slike forhold på en skole, sier hun til TV 2.

FRAKSJONSLEDER: Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i kultur- og utdanningskomitéen. Foto: Per Haugen/TV 2
FRAKSJONSLEDER: Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i kultur- og utdanningskomitéen. Foto: Per Haugen/TV 2

Begum mener det oppsiktsvekkende at situasjonen, ifølge notatet, har fått utvikle seg over lengre tid.

– Det som kanskje er mest oppsiktsvekkende er at dette er en situasjon som har fått utartet seg i snart to år uten at byrådet har tatt grep, fortsetter hun.

– Hvilke grep burde vært tatt?

– Det skal være lav terskel for å ta kontakt med politi og hjelpeinstanser. Skolen kan ikke ha en «vente og se-holdning», men koble på alle tilgjengelige ressurser med en gang når så alvorlige forhold som dette avdekkes.

– Forferdelig trist

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), presiserer at det er trygt og godt på skolene i hovedstaden, men beskriver hendelsene som blir omtalt i mediene som alvorlige.

– Hva tenker du om at noen elever må gå på skoler der det pågår narkotikasalg og man har gjengproblematikk i skolegården?

– Jeg synes dette er forferdelig trist. Elever og lærere skal føle at det er trygt å jobbe i og gå på Osloskolen, sier hun til TV 2.

Tellevik Dahl sier hun har bedt Utdanningsetaten og bydelen om å ta grep.

– Jeg ba i februar om at Utdanningsetaten og bydelen gjør alle virkemidler og tiltak tilgjengelig for skolen slik at denne typen hendelser kan stoppe. Vi har forsterket bydelenes økonomi. Det er de som har ansvaret for oppfølging av barn og deres foreldre når de kommer i vanskelige situasjoner som dette. Det handler om å involvere sosialtjenester og barnevernet. Byrådet har gjort sitt for å forbedre økonomien i disse tjenestene, og som vi hører fra Ulsrud, der ting har roet seg de siste månedene, så viser det seg at det fungerer, fortsetter hun.

– Hva gjøres konkret?

– Jeg skal nå utvikle en ny ressursfordelingsmodell for videregående skole og sørge for at vi får en fordeling som i større grad tar høyde for elevenes behov.

Skylder på Høyre

AP-politikeren gir Høyre, som styrte før valget i 2015, skylda for at det har fått utvikle seg et utfordrende skolemiljø ved noen videregående skoler.

– Et utfordrende skolemiljø har utviklet seg over tid på noen videregående skoler. Det skyldes i hovedsak at Høyre-byrådet gjennom sin styring valgte å fordele ressursene likt mellom de videregående skolene, selv om skolene hadde meldt inn at de hadde ulike behov. Ulikhetene er forsterket over tid, sier hun.

Begum mener på sin side at kritikken er helt urimelig.

– Det er en kritikk som er helt urimelig, og ikke annet enn et pinlig forsøk på ansvarsfraskrivelse fra en byråd som snart har sittet i to skoleår. Det er godt dokumentert at det i Oslo i en årrekke har vært slik at de skolene som har trengt ekstra ressurser har fått det, men i denne konkrete saken tror jeg egentlig ikke det først og fremst handler om penger. Jeg tror det handler om vilje til å ta ansvar for elevene og de ansatte på skolen. Her er jeg enig med hennes partikollega Jan Bøhler som advarer mot å bagatellisere rapporten, for det er akkurat det hun nå forsøker gjøre ved å skylde på sine forgjengere og systemet, svarer hun.

Sendte SMS til foreldrene

I notatet som TV 2 har fått tilgang på, beskriver rektoren hva skolen gjør for å møte problemene.

Både barnevernet, politiet, skolene de aktuelle elevene kom fra før de begynte på den aktuelle videregående skolen og utekontakter er koblet på saken, skriver rektor. I tillegg har skolen engasjert to vektere, som skal fungere som miljøarbeidere.

TV 2 har fredag forsøkt å få en kommentar fra rektor ved Ulsrud skole, men får opplyst at han ikke har anledning til å uttale seg om saken fredag.

I en SMS, som er sendt ut til alle elevenes foresatte ved skolen fredag ettermiddag, skriver Dunlop imidlertid følgende:

«Mange av dere har sikkert oppfattet oppmerksomheten som har kommet i medier de siste dagene. Vi opplever dette som meget trist og noe som elevene selv ikke kjenner seg igjen i», skriver han i SMS-en som TV 2 har fått tilgang til.

«Bildet som er skapt i medier er unyansert og misvisende», fortsetter han.

Rektoren oppfordrer også foreldrene til å ta kontakt med enten ham eller sine egne ungdommer om de er i tvil om sikkerheten på skolen.