Onsdag fortalte TV 2 om Voss-mannen Trygve Styve (90) som bor alene, men som mer enn noe annet ønsker seg en sykehjemsplass.

Søndag snublet 90-åringen over rullatoren sin og havnet på sykehus i to dager, men derfra ble han sendt rett hjem.

Det fikk sønnen Erlend Styve til å reagere. Det er andre gang siden påske faren havner på sykehus etter fall.

«Skal man ha et slikt velferdssamfunn? At de som er så syke og så gamle som han, bare skal sendes hjem på denne måten?», spør sønnen i et innlegg han har postet på Facebook, sammen med et bilde av faren, som er svært forslått.

Se reportasjen fra 21 Nyhetene onsdag i videovinduet øverst.

Oppringt av Hoksrud

Sønnen retter krass kritikk mot tildelingskontoret i kommunen. Det er de som har konkludert med at faren er frisk nok til å bo hjemme så lenge han får hjemmehjelp.

Nå får Erlend støtte av eldrepolitisk talsmann i Frp, Bård Hoksrud. Saken om 90 år gamle Trygve gjorde inntrykk på stortingspolitikeren. Han mener terskelen for å få sykehjemsplass mange ganger synes å være for høy.

– Det gjør stekt inntrykk når man ser det bildet, sier Hoksrud.

ENGASJERER SEG I SAKEN: Frp-politiker Bård Hoksrud.
ENGASJERER SEG I SAKEN: Frp-politiker Bård Hoksrud. Foto: Ida Falch-Olsen/TV 2

I går ringte han til Trygves sønn.

– Det er trist at man må gå til media. At det er først når man blottlegger seg at man blir hørt, sier Hoksrud.

Han mener Trygves situasjon er helt uakseptabel, og håper nå at det blir ryddet opp. Hoksrud vil også selv følge opp saken.

Torsdag ettermiddag forteller han TV 2 at han har lest gjennom Voss' kriterier for tildeling av både korttidsplass og langtidsplass.

– Jeg mener kommunen bryter med egne retningslinjer i denne saken.

– Det er mennesker

Generelt sett mener Hoksrud at fastlege og pårørende i større grad må inkluderes når man skal avgjøre hvorvidt en person kvalifiserer til å få plass. I mange tilfeller har han inntrykk av at det er kommunen selv som bestemmer i for stor grad, og at økonomi ofte har for stor betydning.

– Sånn kan det ikke være. Det er mennesker det er snakk om, sier Hoksrud.

Samtidig har Hoksrud tro på at lovendringen som ble vedtatt i juni i fjor, om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister, vil føre til positive endringer. Kommunene har fram til 1. juli – altså om en måned – til å vedta lokale forskrifter med kriterier for tildeling av langtidsplass.

Mange telefoner

Når TV 2 snakker med Trygves sønn torsdag forteller han at han har fått massiv respons på Facebook-innlegget om faren. Det er delt over 3000 ganger.

– Jeg har fått enormt mye meldinger og telefoner fra folk som opplever det samme som oss, sier Erlend Styve til TV 2.

Slik så Trygve ut da TV 2 møtte 90-åringen onsdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2
Slik så Trygve ut da TV 2 møtte 90-åringen onsdag. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Mange av de som tar kontakt takker Trygve, Erlend og familien deres for at de orker å stå fram med historien sin. Han setter også pris på at Bård Hoksrud tok kontakt med ham personlig.

– Du føler deg veldig ivaretatt når politikere tar kontakt på den måten, sier han, og legger til at han også har blitt kontaktet av flere lokalpolitikere.

Tenker på andre

Samtidig synes Erlend det er synd at man må stå fram med noe som i utgangspunktet er så personlig før man blir hørt.

– Jeg tenker på de som ikke har noen pårørende eller andre som står på for deres rettigheter. Jeg føler det er en viktig jobb det vi gjør nå, sier Styve.

Med lovnader fra politikerne om at de vil se på saken, håper han at det kan bety at faren vil få oppfylt sitt største ønske, nemlig å få plass på Voss sykehjem.

Voss kommune vil ikke kommentere enkeltsaker, men de sier til TV 2 onsdag på generelt grunnlag at også de kan gjøre feil.

– Vi vil vurdere enkelthendelser som vi får tilbakemeldinger om at det er uenighet om, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Voss, Kjersti Nordanger, til TV 2.