Media City Bergen er TV 2s nye lokaler i Bergen. Foto: Simon S. Brandseth, Universitetet i Bergen
Media City Bergen er TV 2s nye lokaler i Bergen. Foto: Simon S. Brandseth, Universitetet i Bergen

Om mediehuset TV 2

TV 2 har sitt hovedkontor i Bergen og har ca. 760 årsverk, omtrent likt fordelt mellom Bergen og Oslo.

TV 2 Gruppen AS eies av Egmont. Etter kjøpet av hele TV 2 Gruppen i 2012 og oppkjøpet av Oslo Kino i 2013, er Norge blitt Egmonts viktigste marked.

TV 2 har hovedkontor i Media City Bergen, en ledende medieklynge sentralt plassert i Bergen. Her samles aktører innen media, teknologi, utdanning og forskning, som Bergens Tidende, Bergensavisen, NRK, TV 2 og deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Oslo-kontoret ligger i Diagonale i Bjørvika.

TV 2 har også lokalkontor i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger, Hamar.

Mediehuset TV 2, som utgjør alle selskapene i TV 2-konsernet, hadde i 2019 inntekter på 5 milliarder og et driftsresultat på 330 millioner kroner. Se flere driftsresultater nederst i saken.

Kommersiell allmennkringkaster

TV 2 er en kommersiell allmennkringkaster. Avtalen mellom staten og TV 2 ble signert 26. september 2018 og trådte i kraft 1. januar 2019.

– Det er en stor dag for alle som bryr seg om mediemangfold, journalistikk og nyheter i Norge, sa sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes da avtalen ble signert. - Vi i TV 2 er glade for at avtalen med staten er kommet på plass og ser frem til fortsatt å fylle rollen som kommersiell allmennkringkaster.

Kulturminister Trine Skei Grande og sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes signerte avtalen om allmennkringkasting 26. september 2018. Foto: Kjetil Frugård
Kulturminister Trine Skei Grande og sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes signerte avtalen om allmennkringkasting 26. september 2018. Foto: Kjetil Frugård

Levende bilder på TV er fortsatt en svært viktig kilde for befolkningen til nyheter, sport og underholdning. Nordmenn ser i snitt nesten tre timer på tv daglig, og nesten to av timene på allmennkringkasterkanalene til NRK og TV 2.

– Det har stor verdi for publikum at det finnes ulike alternativer å velge mellom, og aktører med ulikt geografisk og redaksjonelt ståsted. Fortsatt konkurranse mellom allmennkringkasterne er avgjørende for å opprettholde bredde og kvalitet i tilbudet, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Se hele allmennkringkastingsrapporten 2020 her.

Underlagt den norske kringkastingsloven

De fleste av våre konkurrenter, også norske, kommersielle kanaler som TV 3, Viasat 4, FEM og MAX, sender fra utlandet og er underlagt andre reklameregler og rammevilkår. TV 2s tv-kanaler er underlagt den norske kringkastingsloven, som blant annet fastsetter reklamereglene. Medietilsynet fører tilsyn med at reklame- og sponsorreglene følges.

Det er de norske reklamereglene som er årsaken til at TV 2 har såkalte «reklamefrie dager» på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag. På disse dagene har TV 2 valgt å stille reklameplassen tilgjengelig for frivillige organisasjoner. I årenes løp har hundrevis av organisasjoner fått spre sine budskap disse dagene.

TV 2 er sponsor og samarbeidspartner for en rekke sportsarrangement i Norge. Blant annet er TV 2 Sponsor og samarbeidspartner for Norway Cup og Tour of Norway for kids. TV 2 har også i mange år samarbeidet med frivillige organisasjoner om en årlig Artistgalla til inntekt for gode formål.

Vær Varsom-plakaten og etikk

TV 2 redigeres i samsvar med norsk lovgivning og de prinsipper som er nedfelt i Vær Varsom-plakaten av Norsk presseforbund. TV 2 har også utarbeidet en egen etikkplakat med tanke på å ivareta bedriftens særlige behov for troverdighet og integritet.

Følgende prinsipper ligger til grunn for TV 2s virksomhet:

Uavhengighet: TV 2 skal stå fritt i forhold til økonomiske, politiske og religiøse interessegrupper. Vi skal også stå fritt i forhold til annonsører og eiere.

Samfunnsansvar: Vi skal være kritiske, bidra til en åpen samfunnsdebatt og sørge for at seerne får kunnskaper om viktige samfunnsforhold.

Varsomhet: Vi skal være ansvarsbevisste og etterleve journalistikkens etikk og jus.

Troverdighet: At vi er modige, pågående og nyskapende skal aldri gå på bekostning av vår troverdighet og integritet.

Konsernregnskap

TV 2s konsernregnskap 2019: TV 2 hadde en omsetning på 5,0 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 330 millioner kroner.

TV 2s konsernregnskap 2018: TV 2 hadde en omsetning på 4,5 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 391 millioner kroner.

TV 2s konsernregnskap 2017: TV 2 hadde en omsetning på 4,3 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 329 millioner kroner.

TV 2s konsernregnskap 2016: TV 2 hadde en omsetning på 4,3 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 116 millioner kroner.

TV 2s konsernregnskap 2015: TV 2 hadde en omsetning på 3,9 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 330 millioner kroner.

TV 2s konsernregnskap 2014: TV 2 hadde en omsetning på 3,8 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 719 millioner kroner.

TV 2s konsernregnskap 2013: TV 2 hadde en omsetning på 3,5 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 306 millioner kroner.

TV 2s konsernregnskap 2012: TV 2 hadde en omsetning på 3,4 milliarder kroner. Driftsresultatet var på 338 millioner kroner.