sendt hjem fra sykehus to ganger på kort tid

Trygve (90) er for frisk til å få plass på sykehjem

90 år gamle Trygve Styve havnet på sykehus da han falt i helgen. 
90 år gamle Trygve Styve havnet på sykehus da han falt i helgen.  Foto: Erlend Styve
– Her er far min. Han er 90 år. Ein Sjukeheimsplass er det einaste han treng og ynskjer seg, skriver sønnen i et gripende innlegg på Facebook.

Søndag snublet Trygve Styve (90) over rullatoren sin og klarte ikke å ta seg for. Etter to dager på sykehuset ble han sendt rett hjem til huset der han bor alene. Det har fått sønnen Erlend til reagere.

«Sjølv om han er plastra og lappa saman, ser de ikkje kva augo hans seier om det indre no?», spør sønnen i et innlegg han har postet på facebook. Han er forbannet for at hjemkommunen Voss ikke ser behovet for at faren nå får bo på sykehjem.

– Det ligger ikke naturlig for meg å rope så høgt som dette, men dette er helt feil, sier han til TV 2.

For det er andre gang 90-åringen havner på sykehus etter fall bare siden påske. Erlend skriver:

«Palmesøndag ramla han inne. Han klara å aka seg langs golvet til telefonen, slik at han fekk tak i nokon. Etter denne sjukehusinnleggelsen, fekk han derimot vera to veker på sjukeheimen. Han var godt nøgd då, for han trudde han endeleg hadde fått fast plass! Det var vondt å måtte køyra han heim att, og vanskeleg å forklare dette for han i all fortvilelsen.»

Erlend Styve ber om at faren får fast sykehjemsplass.
Erlend Styve ber om at faren får fast sykehjemsplass.

Ber om hjelp

Erlend Styve retter kritikk mot tildelingskontoret i kommunen, som så langt har konkludert med at det er forsvarlig at Trygve bor hjemme og får hjemmehjelp. Ifølge sønnen er både fastlegen og folk på sykehuset enige om at Trygve bør bo på sykehjem.

Da sykehuset hørte med kommunen hvor Trygve skulle etter utskrivelsen i helgen, var svaret at han får forsvarlig hjelp gjennom hjemmesykepleien som kommer tre ganger i døgnet.

– Jeg har lovt å hjelpe han så lenge han synes det er trygt å bo hjemme. Nå synes han ikke det lenger, sier sønnen.

– Hver gang jeg er der på besøkt ber han meg hjelpe ham med å få fast plass på sykehjem.

Faren har bodd alene siden kona fikk slag for to år siden. Han har dagplass to ganger i uka, men er ifølge Erlend fortvilet hver gang han må dra derfra.

Erlend forklarer at faren har svært dårlig hukommelse, at han er veldig dårlig til beins, og at hendene ikke fungerer slik de skal.

«Han er svimmel, har smerter, og klarar ikkje lenger reise seg frå stolen sjølv. Han treng i det heile hjelp til nesten alt no, og han bur åleine.»

Detaljrike kartlegginger

Kjersti Nordanger er kommunalsjef for helse og omsorg i Voss kommune. Hun sier til TV 2 at hun nå vil gå i dybden på denne saken, for å se om det er noe de skulle ha gjort annerledes.

– Vi må sørge for at vår omsorgsplikt er ivaretatt. Det innebærer at vi skal gi rett hjelp til rett tid på rett sted, og hvis det er læringspunkter her, kommer vi til å ta det med oss i den videre jobbingen med å trygge innbyggerne våre.

Hun forklarer at hun ikke kan uttale seg spesifikt om denne saken, men opplever at kommunens tilbud ikke alltid stemmer overens med pårørendes ønsker.

– Kort venteliste

Etter samhandlingsreformen i 2012 er det kommunen som har ansvaret for hva slags oppfølging en pasient skal ha etter utskriving fra sykehuset. Nordanger presiserer at fallulykker er vanlig, også for de som bor på institusjon, og at det er et hovedmål for alle kommuner at den enkelte skal bo hjemme så lenge de klarer.

Skal man ikke lytte til brukerens personlige ønsker?

– Jo, det skal også være med i vår vurdering. Vi gjør detaljrike kartlegginger av alle som har behov for sykehjemsplass, slik at de får det riktige tilbudet.

Kommunalsjefen forklarer også at det er en kort venteliste på faste sykehjemsplasser i Voss kommune.

Erlend Styve sier han har forsøkt å si ifra på den vanlige måten flere ganger, men føler nå behov for å gjøre det han kan for at faren skal få fast sykehjemsplass.

– Det er så mange som ikke har folk som roper høgt for seg. Jeg tenker på dem også, sier han.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook