Denne våren har TV 2 satt fokus på nordmenn som er straffedømt for seksuelle overgrep mot barn Norge, og som drar ut av landet til såkalte risikoområder der det er enkel tilgang på fattige barn.

Tirsdag viste TV 2 et eksempel på en overgrepsdømt mann som rømte til Thailand mens han fremdeles var under soning, men på grunn av et smutthull i loven, har norske myndigheter vært handlingslammet.

Frem til nå.

– Nå skal vi stoppe de personene som er prøveløslatt fra å reise til utlandet. Vi får på plass rutiner for å gjøre det raskt, sier justisminister Per-Willy Amundsen til TV 2.

Samtidig vil justisministeren at det skal bli lettere å ta passet fra folk som er dømt for seksuelle overgrep mot barn.

– Jeg har startet et arbeid for å finne ut raskt og effektivt kan få på plass et nytt regelverk, som gjør at personer som gjentatte ganger dømes for overgrep mot barn, skal kunne fratas passet lettere, sier Amundsen til TV 2.

– Man klarte å få til dette for fremmekrigere, da tenker jeg at vi skal klare å få til det samme også for denne gruppa, sier Amundsen.

Se reportasjen om saken øverst i videovinduet.