SYK AV MEDISINER: Kristian Thunes med moren, som er i dag er tilbake i bedre form etter at hun ble flyttet til et nytt sykehjem. I dag går hun ikke lenger på de sterke medisinene som ifølge sønnen ødela henne.  
SYK AV MEDISINER: Kristian Thunes med moren, som er i dag er tilbake i bedre form etter at hun ble flyttet til et nytt sykehjem. I dag går hun ikke lenger på de sterke medisinene som ifølge sønnen ødela henne.   Foto: Una Damsgård/ Helsekontrollen

– Hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner

HELSEKONTROLLEN (TV 2): Kristian Thunes så moren bli nedbrutt av medisiner. Leger aner ikke konsekvensene av pillecocktailer, sier professor om overmedisineringen på norske sykehjem.

Beboere på norske sykehjem bruker i gjennomsnitt syv medikamenter hver, viser tall fra Regjeringens demensplan 2020. Ofte er tallet mye høyere.

En studie utført ved Universitet i Bergen i fjor viste at det har skjedd en nidobling i bruken av opiater på sykehjem de siste ti år. Det er også kjent at overmedisinering i mange tilfeller fører til at sykehjemspasienter dør av selve behandlingen.

For lite kunnskap

Ifølge professor i allmennmedisin ved UiO Jørund Straand vet ikke leger og helsepersonell nok om konsekvensene av å kombinere flere tunge medikamenter.

– Man skal være bevisst på at dette i prinsippet er en type eksperiment. Generelt sett tenker jeg at nyutdannede leger vet for lite, sier Straand til Helsekontrollen.

Straand sier at medisinering på sykehjem kan være spesielt utfordrende fordi personer som er rammet av demens ikke har lett for å meddele til leger og helsepersonell om hvordan de har det. Urolig atferd kan derfor bli mistolket som symptomer.

– Da blir gjerne løsningen å roe ned vedkommende med medisiner. Kritiske personer har kalt dette for en slags kjemisk disiplinering. Det kan være nødvendig noen ganger akutt, men problemet er at behandlingen blir fortsatt i lang tid etter at den akutte episoden har vært avsluttet.

Stadig nye medisiner

KRITISK: Professor i almmenmedisin ved UiO Jørund Straand mener at overmedisinering på norske sykehjem er å regne som et medisinsk eksperiment. 
KRITISK: Professor i almmenmedisin ved UiO Jørund Straand mener at overmedisinering på norske sykehjem er å regne som et medisinsk eksperiment. 

Resultatet er ofte at eldre blir stående på en lang rekke medisiner, og ett medikament fører gjerne til at pasienten blir satt på nye medisiner.

– En bivirkning av ett legemiddel blir mistolket til å være en ny sykdom, som igjen gjør at man starter opp med et nytt legemiddel og så kan man få en hel kaskade av medisiner, sier Straand.

Kristian Thunes er en av de som har opplevd konsekvensene av overmedisinering på nært hold. I juli 2015 fikk hans 85-årige mor plass på sykehjem fordi hun var dement. Hun var i fysisk god form og hadde bodd for seg selv uten hjemmesykepleie fram til hun flyttet inn på sykehjemmet. Etter en stund merket Thunes at noe var helt galt med moren.

– Utover høsten begynte klærne å slenge litt og vi så hvordan hun hovnet opp på føttene. Mot jul eskalerte det. Da sto hun ikke opp av senga og stemmekraften ble borte. Plutselig slo det meg at hun var rusa, sier Kristian Thunes til Helsekontrollen.

Thunes ba om å få medisinlisten til moren, og ble sjokkert over å se at hun var satt på flere tunge medisiner.

– De hadde startet et sted, økt dosen, introdusert nye medisiner, økt dosen, fortsatt med nye medisiner og igjen økt dosen. Hun var helt sengeliggende, klarte ikke sette beina under seg, klarte nesten ikke å snakke og hadde sluttet å spise.

Ble syk av medisinene

Thunes mener at det høye antallet av tunge medikamenter gjorde moren alvorlig syk.

– Jeg hadde ikke forventet at de skulle ødelegge et menneske med medisiner. Er det sånn alderdommen skal bli? Du blir syk, kommer på sykehjem og så skal du bli så medisinert og neddopet at du verken kan gå eller snakke. For meg virker det som nesten kompetanseløs medisinbruk, sier Thunes til Helsekontrollen.

Sykehjemmet der Thunes’ mor bodde sier at de på eget initiativ sendte saken til Fylkesmannen for tilsyn, og vil ikke kommentere saken ytterligere.

I dag bor moren på et nytt sykehjem, og er i atskillig bedre form.

– Nå har hun ingen av disse sterke medisinene. Jeg tror ikke det er mulig å få henne tilbake der hun var før «eksperimentet» startet, men jeg synes de har gjort en veldig bra jobb. Hun klarer nå å bevege seg rundt ved egen hjelp. Det virker også for meg som at de er rimelig godt bemannet til alle vaktene sine, sier Thunes.

Professor Jørund Straand mener at overmedisinering blant annet skyldes mangelfull opplæring i praktisk medisinbruk i legeutdannelsen. Han etterlyser også økt fagmiljø for sykehjemsleger og mener et minimumskrav til bemanning på sykehjem vil kunne forhindre overmedisinering.

STERK HISTORIE: Kristian Thunes forteller om hvordan han opplevde at moren ble ødelagt av medisiner til Helsekontrollen-programleder Marte Spurkland. 
STERK HISTORIE: Kristian Thunes forteller om hvordan han opplevde at moren ble ødelagt av medisiner til Helsekontrollen-programleder Marte Spurkland. 

– Legedekningen i sykehjem er langt dårligere enn på sykehus. At det er for lite legetid i sykehjem er helt åpenbart, og dermed er det enklere å gi medisiner enn å finne andre løsninger.

– Kan føre til dødelighet

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for å følge opp og veilede norsk helsetjeneste, og gjennomfører nasjonal helsepolitikk. Divisjonsdirektør Svein Lie er godt kjent med alvoret i saken.

– Vi vet nok om at kombinasjoner av medisiner er risikabelt og i ytterligste fall kan det føre til dødelighet. Der kan det kanskje være svikt, men det viktigste vi gjør er å sette inn innsatsen på forhånd slik at man har en legemiddelgjennomgang og dermed vet at man ikke har en uheldig og farlig kombinasjon, sier Lie.

Ved årsskiftet innførte Helsedirektoratet en forskrift om legemiddelgjennomgang i norske sykehjem. Lie mener at deres ansvar ligger i å utarbeide gode systemer for å hindre overmedisinering, men at det er leger og ledelsen ved sykehjemmene som har det direkte ansvaret.

– Det skal skje kontinuerlig en gjennomgang av legemiddelbruken, ved inntak på sykehjemmet og årlig og ellers ved behov. Derfor så regner jeg det som en sak som er klinkende klar for alt fagpersonell og klinkende klar for alle ledere, og det er bare å forvente at det blir gjennomført, sier Svein Lie til Helsedirektoratet.