Spesialenheten fastslår at narkotikasaker har vært nedprioritert ved Bergen sentrum politistasjon, men konkluderer sin etterforskning med at det ikke er grunnlag for straffeforfølgelse mot noen i Vest politidistrikt. Enheten har verken funnet straffbare forhold i tilknytning til konkrete hendelser i varselet eller ved føringer for arbeidet for narkotikaovertredelser, ifølge VG.

– Politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.

Det var VG som i fjor høst skrev om at en høyt betrodd polititjenestemann i distriktet hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker. I den 52 sider lange varslerrapporten hevdes det at bakmennene i narkobransjen i flere år nærmest har kunnet operere fritt i Bergen fordi sakene tar for lang tid å etterforske og dermed systematisk er blitt nedprioritert.

Føringene som innebærer en nedprioritering medfører ikke lovmessig brudd på politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver, konkluderer Spesialenheten.

– Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan – vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet – generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten i sin konklusjon.

(©NTB)