BEKYMRET: Å bli utsatt for vold i nær relasjon en stor psykisk og fysisk belastning som påvirker helsen i stor grad. Foto: Illustrasjonsbilde / Colourbox
BEKYMRET: Å bli utsatt for vold i nær relasjon en stor psykisk og fysisk belastning som påvirker helsen i stor grad. Foto: Illustrasjonsbilde / Colourbox

Hver dag blir eldre grovt utnyttet for penger av barn og barnebarn – men det blir sjeldent oppdaget

– Det er store mørketall. Økonomiske overgrep mot eldre er skam- og tabubelagt og vanskelig å snakke om, sier hjelpetjenesten Vold mot eldre.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elsa Ulvig er 84 år og bor alene i det store familiehuset Oslo. Hun har to voksne barn, Lars (45) og Anita (49).

Elsa har en demenssykdom og er avhengig av hjelp fra familien og hjemmesykepleien. Derfor er det datteren Anita som tar hånd om økonomien hennes og handler inn mat.

Men Anita kan være svært kontrollerende og hissig, og har et anstrengt forhold til moren. Det fører ofte til voldsomme utbrudd.

«Det er så urettferdig! Her kommer jeg og handler for deg hver eneste dag, også skal jeg sitte igjen med mindre. Det jeg har fått er for lite, og Lars har fått mer enn meg. Hvor mange ganger skal jeg forklare det for deg? Er du dum?? Hva den advokaten sier er fullstendig likegyldig for meg. Tror du at pappa hadde ønsket at jeg skulle få mindre enn broren min??» roper datteren til Elsa.

Farsarven er et sårt tema i familien og datteren går langt i å trakassere moren som ikke er i stand til å forstå situasjonen og forvare seg. Alt stresset gjør at demenssykdommen stadig forverrer seg, og hun er uten evne til å varsle noen.

Anitas sinne gjør at hun regelmessig tar ut ekstra kontakter til seg selv med morens bankkort når hun er ute og handler. 49-åringen mener det er hennes rett etter arveoppgjøret – og hun kommer unna med det, hver dag.

Elsa Ulvig er ikke en ekte person, men historien er i aller høyeste grad sann. Den brukes av Vern for eldre, som et eksempel på én av mange former for økonomiske overgrep.

Forstår ikke at de er et offer

For det er mange eldre lider i det skjulte.

De sykeliggjøres og utnyttes – som oftest av barn eller andre nære familiemedlemmer som egentlig skal vise dem omsorg. Økonomiske overgrep mot eldre skjer hver eneste dag, men blir sjeldent oppdaget.

– Mange eldre, som blir presset for penger, har skyldfølelse og tenker de selv har ansvaret for den situasjonen overgriperen har kommet i, og identifiserer seg selv dermed i liten grad som offer i situasjonen. Dette til tross for at de også ofte kan være utsatt for trusler om sanksjoner, forteller Gyri Scheie, som jobber ved Vern for eldre - nasjonal kontakttelefon.

Nettopp fordi overgriperen ofte er ens eget barn eller barnebarn kan det være ekstra vanskelig forstå at man er et offer, og deretter be om hjelp til å beskytte seg.

– Statistikken viser at det er flest sønner, deretter døtre, ektefelle og barnebarn, som rangerer høyest som overgriper i alle typer vold mot eldre, og at det derav er rimelig å anta at dette også gjelder den økonomiske volden, sier Scheie.

Mange eldre er derfor helt avhengig av at overgrepene blir oppdaget av andre. Derfor jobber Vern for eldre stadig med informasjonsarbeid og opplæring blant helsearbeidere for hva de skal se etter. Ofte vil den eldre fornekte eller bagatellisere overgrepene, og da blir eventuelle mistanker avfeid og hjelpen uteblir.

– Store mørketall

Vold i nære relasjoner og vold mot eldre er et underkommunisert samfunnsproblem. Verdens helseorganisasjon (WHO) slår fast at 4-6 prosent eldre over 65 år daglig utsettes for vold og overgrep.

Økonomiske overgrep utgjør 30 prosent av alle henvendelsene Vern for eldre får og antallet har vært jevnt de to siste årene. Det er snakk om cirka 75 saker årlig, men de tror det bare er toppen av isfjellet.

– Det er store mørketall, det regner vi med. Vold og overgrep generelt, inkludert økonomiske overgrep, er skam- og tabubelagt og vanskelig å snakke om, sier Scheie.

Hun forteller at belastningen av å bli utsatt for slik overgrep er stor.

– Generelt er det å bli utsatt for vold i nær relasjon en stor psykisk og fysisk belastning som påvirker helsen i stor grad. Økonomi gir ekstra utfordringer og bekymring om videre eksistensgrunnlag med tanke på økonomi til å bo og leve.

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for økonomiske overgrep? Ta kontakt med TV 2s journalist på epost her.

Eksempler på ulike økonomiske overgrep mot eldre:

  • Utnyttelse og underslag av penger ved at et familiemedlem må ta seg av økonomien på grunn av digitaliserte banktjenester. Da mister den eldre oversikten og har ingen muligheter til å ettergå regnskapet.
  • Eldre som gir barn eller barnebarn en større sum penger som lån, men blir aldri tilbakebetalt. Den eldre får dårlig samvittighet av å kreve pengene tilbake og lar seg utnytte av unnskyldninger.
  • Barn som tar opp lån med foreldrenes hus i pant uten at avtalen er gjort på likeverdig grunnlag.
  • Press om forskudd på arv.
  • Barn som prøver å sykeliggjøre foreldrene og plasserer dem på syke- eller eldrehjem tidligere enn nødvendig, slik at de kan flytte inn i huset.
  • Eller hindrer at den eldre får helsehjelp hjemme for å dekke over at den eldre har økt pleiehehov og bør komme på sykehjem.
  • Barn eller barnebarn som bor hjemme i voksen alder og aldri betaler verken husleie eller for mat og klær.

Hjelpen er ikke langt unna:

Under slagordet «Utrygghet har ingen aldersgrense» ble Vern for eldre etablert i 2008 etter ønske fra regjeringen. Deres nasjonale kontakttelefon betjenes av fagfolk som har tid til å lytte, og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer.

De gir støtte, råd og veiledning og informerer om aktuelle hjelpeinstanser ved behov.

Ring 800 30 196 – telefonen betjenes hverdager mellom klokken 9 og 15.